Denník N

Prečo neustále celosvetovo klesá dôvera k vládam a k politikom?

Ľudia požadujú po vláde dobrý život, ale prichádza sklamanie. Rovnako ako deti po svojich rodičoch požadujú zabezpečenie dobrého života, tak i dospelí obracajú svoj zrak k vláde a politikom, aby im zabezpečili podmienky pre plnohodnotný život.

Bohužiaľ, tak sa nedeje. Žiadna vláda nevie ako, a u ľudí nevytvára pocit stability a rozvoja krajiny taký, aby boli ľudia naplnení a žili spokojný život a nebáli sa o svoju budúcnosť. To prináša do spoločnosti frustráciu, a preto dôvera k politikom a vláde po celom svete klesá.

Aká vláda môže uspieť?

Aj keby sa vláda a politici po celom svete snažili akokoľvek, pri súčasnom spôsobe myslenia nemôžu uspieť a priniesť spokojný a šťastný život do krajiny z jednoduchého dôvodu. Všetky ich súčasné rozhodnutia sú postavené na egoistickom základe, kedy sa každý snaží získať výhodu sám pre seba alebo pre svoju krajinu.

Potrebujeme politikov a vlády, ktorí budú vzdelaní na základe poznatkov o fungovaní prírody. V prírode sú všetky časti spojené do jedného harmonického celku, kedy každý prvok prospie druhému.

Vo chvíli, keď rozhodnutie vlády a politikov budú vykonávané na základe tohto princípu, teda princípu spojenia, harmónie a altruizmu prírody, začne sa vytvárať správne pozitívne spojenie medzi ľuďmi a krajinami. To automaticky povedie k náprave kríz na všetkých úrovniach – ekonomických, politických i prírodných.

Rozhodnutie každého politika, vlády a následne aj samotného človeka musí byť vždy také, aby slúžilo k prospechu všetkých ľudí danej krajiny, v globále potom celému svetu. Nie je potreba vymýšľať žiadne špeciálne riešenia a nápravy, stačí len dodržiavať a kopírovať základný zákon prírody, ktorý jasne definuje, že základom všetkého musia byť naše dobré medziľudské vzťahy a záujem všetkých o prosperitu krajiny, viac ako o vlastnú prosperitu a zisk.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.