Denník N

Európske penzie na Slovensku – časť prvá

Áno aj na Slovensku budú Európske dôchodky! Nariadenie EU schválené v roku 2019 bude účinné na budúci rok. Aké sú hlavné dôvody zavedenia Celoeurópskeho dôchodkového produktu v EU a Čo z toho bude mať bežný občan?

Európske penzie na Slovensku

Ak vás zaujal trochu populistický titulok, vedzte, že 20. júna 2019 prijala EÚ “Nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte“, ktorý bude predstavovať novú a v rámci Európy prenositeľnú formu sporenia a investovania na dôchodok. Môžme sa teda tešiť, že aj Slováci budú mať Európske penzie?

Dva hlavné dôvody zavedenia Celoeurópskeho dôchodkového produktu

1. Prenositeľnosť

11,3 milióna občanov EÚ v produktívnom veku (20 – 64 rokov ) malo v roku 2015 bydlisko v členskom štáte, ktorého neboli občanmi. 1,3 milióna občanov EÚ pracovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko. Títo občania využívajú právo EÚ pracovať a usadiť sa v ktorejkoľvek krajine Únie. V každej krajine sú však iné dôchodkové systémy a úspory zaplatené napríklad do našeho druhého či tretieho piliera si za hranice neprenesiete. Musíte si ich nechať v krajine, kde ste ich nasporili.

„Celoeurópsky  dôchodkový produkt“ umožní občanom EU pokračovať v rovnakom sporení / investovaní na dôchodok aj keď viacnásobne zmenia krajinu svojeho bydliska. Prenositeľnosť je jednou z motivácií vzniku tejto legislatívy a jej cieľom je uľahčiť prenos dôchodkov a usadenie sa v ktorejkoľvek krajine EÚ aj v dôchodkovom veku.

2. Podpora kapitálových trhov

Úspory domácnosti v EU patria k najväčším na svete. Lenže väčšina úspory leží na bankových účtoch. Túto skutočnosť poznáme nielen na Slovensku ale bankové účty dominujú úsporám aj v iných krajinách EÚ. Výsledkom je, že kapitál nie je efektívne využitý. Sporitelia dostávajú zaplatené mizerné alebo žiadne úroky namiesto toho, aby inkasovali výnosy z investícií. Nová legislatíva nabáda k presmerovaniu týchto peňazí na kapitálové trhy.

Európa je totiž starnúcim kontinentom. To platí nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine ostatných krajín únie. Nariadenie dokonca vyslovene odporúča, aby správcovia aktív smerovali časť spravovaných peňazí do aj do projektov projektoch, ktoré si vyžadujú dlhodobý investičný horizont.

Z presmerovania úspor Európanov z bankových vkladov do dlhodobých investičných produktov by mali úžitok tak jednotlivci, v podobe vyššej návratnosti z investície a tým pádom vyšších dôchodkov, ako aj ekonomika EU ako celok. Preto je podpora kapitálových trhov v EU ďalšou kľúčovou motiváciu, ktorá stojí za vznikom tejto legislatívy.

Čo z toho bude mať bežný občan?

Celoeurópsky  dôchodkový produkt:

  • poskytne občanom dodatočnú formu dôchodkového zabezpečenia. Máme pred sebou obdobie prudko sa zhoršujúcej demografie, ktorom sa nemôžme spoľahnúť na štátne penzie.
  • je forma dôchodkového sporenia, ktorú si môžete zobrať so sebou ak zmeníte krajinu,
  • v rovnakom sporení na dôchodok môžte pokračovať aj ak zmeníte zamestnanie na vlastné podnikanie (živnosť, s.r.o.) dokonca aj keď ste na materskej či dočasne nezamestnaní,
  • prinesie zvýšenie konkurencie a zníženie poplatkov za správu aktív. Toto je zvlášť relevantné v malých krajinách, chronicky trpiacich nedostatkom konkurencie, akou je aj Slovensko.

Ako bude vyzerať Celoeurópsky produkt na Slovensku? Kto ho bude môcť poskytovať a predávať? Bude na Slovensku podporený odvodovými alebo daňovými úľavami? Odpovede na tieto otázky budem hľadať v pokračovaní článku.

Zdroje: Úradný vestník Európskej únie, pepp.sk, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

 

Teraz najčítanejšie

Roland Vizner

Ahoj. Volám sa Roland a mám dve vášne: cestovanie a finančné trhy. Na finančných trhoch som od roku 1994 strávil väčšiu časť svojho pracovného života. Zažil som na trhoch nielen rok 2008-09 a sub-prime krízu ale aj dot.com bublinu roku 2001, či Ruskú a Ázijskú krízu v 90-ych rokoch. Dnes som fanúšik dlhodobého dôchodkového investovania, fintechu, e-commerce, digitálneho onboardingu a robo-poradenstva. Čas mimo práce som intenzívne cestoval a podarilo sa mi navštíviť vyše 70 krajín všetkých kontinentov (s výnimkou Antarktídy). Keďže Covid-19 nás pripútal k našim domovom, dovolím si využiť tento čas a podeliť sa o svoje znalosti a skúsenosti v oblasti investovania a zabezpečenia na dôchodok pomocou tohto blogu.