Denník N

Aké je byť študentom STU po včerajšom odvolaní rektora STU Miroslava Fikara?

Včera sa odohral jeden z najzvláštnejších procesov na STU, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu – odvolanie rektora STU len po jeho dvojročnom pôsobení vo funkcii. Odôvodnenie bolo tragicky slabé.

Nikdy v živote som sa tak strašne nehanbila za našu STU. To, čo sa udialo na akademickej pôde prerazilo najhlbšie dno odpadu na Slovensku od 90-tych rokov.  Hanbím sa za to, akým spôsobom bolo zasadnutie Akademického senátu STU vedené a uskutočnené. Pán predseda Akademického senátu Peciar nielenže vystupoval absolútne neprofesionálne, ale tým, že bránil vstup novinárom a podpredsedovi parlamentu  SR celú STU naozaj vyznamenal. Ak on navrhoval odvolanie rektora na základe marenia dobrého mena STU, potom by bolo na mieste, aby teraz prišiel návrh na odvolanie predsedu AS STU za zavádzanie, pokus o absolútne netransparentný proces, vykrikovanie po účastníkoch tohto zasadnutia, negovanie každého príspevku od členov zasadnutia, s ktorým sa on sám nestotožňoval a veľa iného. Má tento človek nejaké morálne a etické zásady? Kam sme ako spoločnosť dospeli, že na proces, ktorý má byť maximálne transparentný sa musí verejnosť domáhať za pomoci Polície SR? Kam sme ako technická univerzita dospeli, keď akože bol zabezpečený zvukový prenos, na ktorom ale nebolo absolútne nič počuť? Pred zasadnutím sme ako študenti písali, že žiadame, aby tento proces bol verejný. Takto to dopadlo. Predsedovi ŠRVŠ zakázali robiť videozáznam, sami si schválili návrh, ktorý je proti legislatíve a až po príchode podpredsedu parlamentu sme mali konečne možnosť vidieť aj počuť, čo sa za dverami najvyššieho akademického orgánu STU odohráva.

V čase, keď ešte nikto poriadne nevedel akú silu a aké následky má COVID 19, to boli práve rektori STU a UK, ktorí nariadili dištančné štúdium s okamžitou platnosťou. Boli to práve oni, ktorí zabezpečili, aby neboli internáty plné študentov s Covidom. Boli to práve oni dvaja, po vzore ktorých začal konať aj štát. Nebyť ich dvoch, tak by všetko mohlo dopadnúť úplne inak, tým myslím, oveľa horšie. Za tieto činy a prístup sme im naozaj vďační. Sme im vďační za odvahu. Musím povedať, že pán rektor STU vložil maximálne úsilie, aby sme ako univerzita toto obdobie ustáli.

Na SvF STU som nastúpila maximálne hrdá a s rešpektom voči tejto univerzite. Veľmi veľa ma toho naučila. Máme množstvo vynikajúcich odborníkov i ľudských ľudí avšak hanbím sa za to, kto nás za zamestnaneckú časť fakulty reprezentuje v AS STU. Na zvolenie týchto ľudí má dosah žiaľ len zamestnanecká časť fakulty. Je nanajvýš neprípustné, aby nás, všetkých ľudí na univerzite, vrátane študentov, reprezentovali členovia, ktorí sú dopredu dohodnutí na svojich osobných záujmoch, absolútne nerobia nič pre študentov, vidia ich len ako čísla, vďaka ktorým dostanú „dotácie na hlavu“ a hlas študentov ich vôbec nezaujíma. A o čom sú univerzity, ak nie o študentoch? To sú ľudia, ktorí budú tvoriť ďalšiu generáciu. Považujem týchto ľudí za nekompetentných na zastupovanie tak obrovskej a dôležitej inštitúcie akou STU nepochybne je. Snažia sa ovplyvňovať ďalší vývoj STU výlučne vo svoj osobný prospech, nepovažujú za dôležité komunikovať s fakultou, ktorú zastupujú, svoje ďalšie kroky v AS STU. Podporujú dezinformačný web Hlavné správy, ktorý dotoval Marián Kočner, ktorého prípad všetci veľmi dobre poznáme. Práve títo ľudia by mali byť odvolaní zo svojich teplých miestočiek. Tí nemajú vo vede čo hľadať. Nemali by sa práve títo ľudia obhajovať na svojich pozíciách v dnešných dňoch? Nuž, chybou je aj nevedomosť a nezáujem zamestnaneckej časti fakúlt, ktorí ich volia. Presne na nich pohorela celá STU. Pohorelo jej meno, študenti, pohorela naša Alma mater. Zopár vypočítavých ľudí, ktorí sú v AS navždy poškodili všetko, čo tam aj my, študenti roky budujeme a o čo bojujeme.

Kritizovať rektora STU za to, že mal víziu, aby sa spojila UK, STU a SAV? Prečo bol jedným z dôvodov na odvolanie rektora STU práve tento bod? Mojim názorom je, že jedine preto, lebo sa práve ľudia na pomerne vysokých a teplých miestach boja, že by sa narušili ich mocenské plány, ktoré spriadajú už veľmi dlhý čas. Osobne sa mi idea spájania páči. Pán rektor mal vzor vo francúzskom systéme, kde tento krok univerzitám jedine pomohol. Nikoho neukrátil o značku a jedine pozdvihol vedecký kredit spojených inštitúcií, nakoľko viac vedcov a viac technológií spolu vždy dokáže vybudovať viac ako menej. Vážim si, že pán rektor podporuje vedu a techniku, miesto intríg, klamstiev a osobného prospechu ako niektorí ľudia na STU.

Som veľmi hrdá na to, kto sa zo Stavebnej fakulty STU podieľal na študentskej časti (Milan Švolík, Tomáš Šaliga), že sa postavili za pána rektora, že predniesli legitímne námietky voči procesu odvolávania i voči odvolávaniu samotnému. Ste skvelí, že ste sa dokázali postaviť i pedagógom zo svojej vlastnej fakulty. Som hrdá, že sa za rektora postavil i náš skvelý pán dekan SvF Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD . Patrí Vám veľká vďaka.

Rozhodnutie AS STU už nemôžeme zmeniť. Hlasovanie  prebehlo a ako už vieme, návrh na odvolanie rektora bol schválený. Zostáva nám jedine dúfať, že sa za nás, študentov postaví podpredseda parlamentu a najmä prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. za všetko, čo pre STU spravil. Mnohí študenti i pedagógovia za Vami stojíme. Podpísali sme sa pod petíciu proti Vášmu odvolávaniu, žiaľ, nikto ju nebral do úvahy. Nemení to ale nič na tom, že sme hrdí na to, kto ste, aký ste a ako ste našu STU reprezentovali na Slovensku i v zahraničí.

 

Teraz najčítanejšie