Denník N

Lockdown = zníženie šírenia nákazy, otvorenie = nárast a stále dokola, prečo?

Pokiaľ sa pozrieme na prvú vlnu a priebeh druhej vlny je jasné, že následkom uzavretia všetkého dochádza v každej zemi k zníženiu nárastov nakazených. Ale, čo sa opäť stane po otvorení ekonomiky?

Zníženie, nárast a stále dokola

Zdá sa, že sa svet do začarovaného kruhu a môžeme v ňom zotrvať niekoľko cyklov. Uzavretie zeme po ekonomickej stránke, obmedzenie stretávania ľudí, prinesie zníženie nárastu chorôb, ale nevyrieši samotný koronavírus.

Hráme o čas. Koľko kôl, ešte potrebujeme než sa začneme zaoberať skutočnou príčinou vzniku koronavírusu? Je naivné prehlásiť koronavírus za uniknutú mutáciu z tajných laboratórií a čakať na liek, ktorý uzdraví celú populáciu.

Skutočný dôvod koronavírusu

Pokiaľ sú ľudia zatvorení doma, vírus sa nešíri. Pokiaľ sa začneme stretávať, prípady nakazených opäť narastajú. Je to veľmi účinný a jednoduchý odkaz prírody ľuďom. Príroda nám ukazuje, aké sú zlé naše medziľudské vzťahy, keď sa vzájomne ľudia využívajú a preto nás pomocou vírusu od seba separuje.

Dáva nám čas, aby sme si uvedomili, že nemôžeme takto žiť, využívať druhých vo svoj prospech, drancovať planétu a prírodné zdroje. Preto nás pomocou vírusu oddelila a oddelí opakovane na tak dlho, pokiaľ nezmeníme svoj prístup k prírode ak druhým ľuďom.

V skutočnosti nie je iný liek na koronavírus len ten, že sa začneme k druhým správať rovnako ako k členom vlastnej rodiny. Mudrci povedali, „miluj blížneho svojho ako seba samého“. V tejto vete je zakódovaný najvyšší prírodný zákon, ktorý opisuje princíp fungovania prírody:

Všetky časti v prírode sú navzájom prepojené do jedného harmonického celku a fungujú v jeho prospech. Inými slovami – musíme vytvárať také vzťahy medzi ľuďmi, ktoré budú založené na pomoc druhým a taktiež k pozitívnym myšlienkam v prospech druhých ľudí. Nevyužívať druhých, nerozvíjať nenávisť a presadzovať vlastné záujmy.

Možno sa smejete, a hovoríte si, že je to naivné. To je zákon prírody, ktorého sme súčasťou. Princípy prírody musíme dodržiavať, príroda nás k tomu donúti. Možno budeme potrebovať ďalšiu tretiu, či štvrtú vlnu alebo dokonca piatu, aby sme pochopili tento zákon a potom zmeníme naše správanie.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.