Denník N

V Chorvátsku dovolenkovalo o tri štvrtiny menej Slovákov ako vlani

Česi sa na rozdiel od Slovákov pri tohtoročnej dovolenke pri mori takmer neobmedzovali. V júli bol počet Čechov v Chorvátsku medziročne nižší len o 22 percent.

Počas prvých ôsmich mesiacov navštívilo obľúbené letoviská pri Jadranskom mori celkovo 115 213 Slovákov. V porovnaní s minulým rokom sa jedná o radikálny prepad. Analýza brokera CapitalPanda potvrdila medziročný úbytok slovenských turistov až o 76,5 %, ktorý zapríčinila pandémia koronavírusu. Pokles pobytov Slovákov bol výrazne väčší ako v prípade českých turistov, ktorých prišlo „len“ o 34 percent menej ako vlani.

Začiatok tohtoročnej dovolenkovej sezóny sprevádzal veľký záujem o vlaky a autobusy, ktoré do Chorvátska vypravovali českí dopravcovia. Tradične najvyťaženejšími mesiacmi boli júl a august, počas ktorých navštívilo Chorvátsko 97 911 slovenských turistov. Aj napriek počiatočnému optimizmu však miera návštevnosti nedosiahla úroveň z predchádzajúceho roka, kedy v rovnakom období dovolenkovalo pri Jadrane 490 783 Slovákov.

Celkový počet turistov v Chorvátsku sa prepadol o 59 %

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila všetky segmenty chorvátskej ekonomiky. Podľa hlavného analytika CapitalPanda Joza Perića je však najzasiahnutejším sektorom práve cestovný ruch – od januára do konca augusta pricestovalo celkovo 6 843 319 turistov, čo je o 59 percent menej ako vlani. Chorvátske orgány pre administráciu cestovného ruchu uviedli, že tento výsledok je aj napriek nepriaznivej situácii lepší, ako sa čakalo.

Medzi turistami dominovali klasicky Nemci

Chorvátsky systém eVisitor zaznamenal v období od januára do septembra 2020 celkovo 5 947 506 príjazdov zahraničných turistov. Koronavírus čiastočne odradil od dovolenky v zahraničí aj Nemcov. K Jadranu ich tento rok pricestovalo 1 420 708, o 40 % menej ako vlani. Na druhej strane, turisti z Nemecka tvorili takmer štvrtinu zahraničných návštevníkov Chorvátska počas tohto roku.

Česi si dopriali more v  podobnom rozsahu ako minulý rok

Dovolenke v Chorvátsku zostali nadmieru verní aj Česi. Od začiatku roka do konca augusta ich pricestovalo 466 153. Jedná sa síce o medziročný úbytok len o 34 %, dokonca v júli, ktorý bol aj v minulom roku vrcholom dovolenkovej sezóny, dosiahol pokles miernejších 22,1 %. „Česi patrili k tým turistickým národom, ktorí si aj tento rok napriek koronakríze dopriali more v hojnom počte,“ komentoval zo Záhrebu štatistiku českých turistov analytik Jozo Perić.

Polovičný pokles v počte nocľahov

V danom období Chorváti evidovali celkovo 47,5 milióna nocľahov, čo predstavuje 53 % prenocovaní z minulého roka a podarilo sa im tak prekonať počiatočné očakávania Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). Tá predpokladala návštevnosť len na úrovni 30 % minulého roku, uvádza sa v tlačovej správe ministerstva cestovného ruchu a športu a Chorvátskeho turistického združenia. Najviac nocľahov počas prvých ôsmich mesiacov pripadá na Nemecko (11,2 mil.), Slovinsko (7,6 mil.), Poľsko (4 mil.), Českú republiku (3,1 mil.) a Rakúsko (2,3 mil.), za nimi nasledujú Taliansko (1,4 mil.), Maďarsko (1,3 mil.) a Slovensko (1,1 mil.).

Táto sezóna opäť potvrdila, že okrem susedných krajín patria medzi najlojálnejších turistov Nemci, Rakúšania, Česi, Poliaci a Rakúšania. Bez nich by bola turistická sezóna v Chorvátsku omnoho horšia a pocítila by to aj ekonomika, ktorá je na kolenách v dôsledku pandémie decimujúcej odvetvie cestovného ruchu v globálnom meradle.

Tabuľka: Prehľad počtu turistov v Chorvátsku podľa štátov

Rok 2020
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August
Nemecko 6877 18759 10737 179 12448 203899 542521 625288
Slovinsko 16740 33295 8673 420 22257 206891 385802 268736
Poľsko 1902 2007 885 26 329 31300 234651 321580
Česko 1238 1356 969 24 809 65920 200767 195070
Rakúsko 7132 14747 5368 51 2231 71806 155461 114729
Taliansko 12805 12203 1326 70 554 31979 64805 103622
Slovensko 1052 1308 471 12 177 14282 65525 32386
Maďarsko 2296 3306 1150 18 436 23966 84191 106382
Zdroj: CapitalPanda s využitím dát eVisitor

 

Rok 2019
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August
Nemecko 6391 14036 40822 140853 218709 530059 622578 803636
Slovinsko 12934 31892 36989 111368 114956 266830 422850 329625
Poľsko 1459 1859 4121 45689 40999 160747 285608 305319
Česko 881 1500 3134 9643 19729 168924 257645 239682
Rakúsko 5953 13438 22585 88590 144171 267415 293499 343633
Taliansko 11358 10617 19947 75247 45420 135694 210064 539965
Slovensko 844 1086 2337 8144 9481 59106 245938 163847
Maďarsko 1937 2642 9318 21210 32512 103656 236004 161454
Zdroj: CapitalPanda s využitím dát eVisitor

Teraz najčítanejšie

Jozo_Peric_CapitalPanda

Jozo Peric

Vyštudoval som Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. Od roku 2015 sa profesionálne venujem obchodom na kapitálových trhoch. Od roku 2019 pôsobím ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venujem sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov.