Denník N

Môže Vám hroziť doživotie, pán premiér?

Dlhé týždne ste pracovali na svojom „supertajnom“ pláne a počas toho dramaticky stúpali počty nakazených na COVID-19. A Vy ste nerobili nič čo by reálne mohlo zbrzdiť nárast infekcií. Celé týždne. Nič. Ešte nebol čas na predstavenie supertajného plánu, na ktorom ste pracovali. Ľudia zomierali. Ešte nebol ten správny čas. Potom ste konečne vyrukovali so svojim „geniálnym“ plánom, s ktorým naraz porazíte koronu na Slovensku a všetci Vás  budú zbožňovať.

Lenže veci sa začali komplikovať. Použité testy nie sú úplne spoľahlivé. Infekciu sú schopné zachytiť až niekoľko dní po nakazení sa, na rozdiel od PCR testov, ktoré to zachytia oveľa skôr. Okrem toho neboli testované výrobcom na zdravej populácii. Nevadí. Hlavne nech sa testuje keď sme už tie testy kúpili.

Po testovaní hrozilo, že množstvo „negatívnych“ s papierom v ruke začne pobehovať po krajine v domnení, že nikoho nemôžu nakaziť a rozpúta sa tu peklo. Aby to neskončilo totálnou katastrofou, začali ste upozorňovať, že negatívny test neznamená, že človek nie je infekčný a musí sa ďalej správať zodpovedne. Tvrdili ste, že vďaka testom vychytáte tých najinfekčnejších.

Prišli ďalšie komplikácie. Odborníci zdôrazňovali, že výsledok testu, či už pozitívny alebo negatívny, nehovorí o infekčnosti danej osoby a okrem toho odporučili všetkých „pozitívnych“ pretestovať PCR testami v súlade s medzinárodnými odporúčaniami. To v pláne nebolo.  Nebude.

Prichádza celoslovenské testovanie. Veľa ľudí má obavy z nakazenia, keďže doteraz dodržiavali všetky odporúčania a vyhýbali sa stretnutiam s cudzími ľuďmi. Niektorí majú zdravotné problémy, ktoré sa ale nezmestili do výnimiek z testovania. Smola. Test alebo „domáce väzenie“ (karanténa).

Otázka na mamičku s malým dieťaťom, škôlkarom: „Idete sa testovať?“

Odpoveď: „Musím, mám malé deti a keby som nešla prídem o robotu, lebo by som nemohla ísť von.“

Nátlak.

„Trestný zákon § 192

Nátlak

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

d) za krízovej situácie.“

Krízová situácia = vláda vyhlásila núdzový stav s účinnosťou od 1.10.2020.

Hlavný problém je ten, že vláda tu v rozpore s Ústavou SR vytvára dve kategórie občanov:

Jedna kategória sú tí, ktorí sa zúčastnia testovania, druhá kategória sú tí, ktorí sa nezúčastnia testovania, napr. tí čo majú iné zmýšľanie a boja sa nakazenia pri veľkej koncentrácii ľudí (medzi nimi napr. aj dôchodcovia na odporúčanie samotnej vlády).

Druhá kategória dostane de facto „trest domáceho väzenia“ (karanténa) na 10 dní, vrátane zákazu chodenia do roboty, obmedzenia pobytu v prírode, atď. Pri ďaľších pretestovaniach možno aj opakovane.

Tu sa o dobrovoľnosti testovania nedá hovoriť ani náhodou. Pričom infekčnosť a hrozba pre verejné zdravie môže byť rovnaká u jednej aj druhej kategórie. Citujem z oficiálnej stránky korona.gov.sk:

„K výsledku testu teda pristupujeme tak, že pokiaľ je negatívny, ochorenie COVID-19 nie je aktuálne potvrdené ani vylúčené. Negatívny test nie je dôkazom, že vírus nevylučujeme a nenakazíme okolie!“

Zdôrazňujem, že hore uvedené je doslovný citát z oficiálnej vládnej stránky.

Zarážajúce a krajne nezodpovedené zo strany vlády je v tejto súvislosti prakticky úplné uvoľnenie zákazu vychádzania pre ľudí s papierom „negatívny“, pričom tento „papier“, ako je uvedené vyššie, je v podstate k ničomu. Táto nezodpovednosť môže spôsobiť ohrozenie verejného zdravia obyvateľstva, kolaps nemocníc a zdravotnej starostlivosti.

COVID-19 je vážna choroba a keď odborníci odporúčali „lockdown“  bolo ho potrebné spraviť. Plánovane, čitateľne pre všetkých, pri zachovaní prevádzky strategických podnikov a s víziou ako ďalej. Bez osočovania, polarizácie spoločnosti, urážania odborníkov s iným názorom a pošliapavania základných práv a slobôd obyvateľov tejto krajiny, pretože len spolu to zvládneme.

Ešte uvádzam pár citátov z Ústavy SR, keďže pán premiér viac krát útočil na samotnú podstatu demokracie a ústavnosti v SR, na ktorej dodržiavanie by mala dohliadať Generálna prokuratúra SR. Bohužiaľ, v tomto prípade asi došlo k zlyhaniu Generálnej prokuratúry a vinou jej nečinnosti k ohrozeniu samotných základov demokracie na Slovensku. Mimochodom, Generálna prokuratúra by podľa môjho názoru mala byť zastúpená v krízovom štábe, aby sa predišlo nezákonnému konaniu pri tak závažných rozhodnutiach týkajúcich sa všetkých obyvateľov krajiny:

Ústava Slovenskej republiky

Čl. 12

1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“

„Čl. 19

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

„Čl. 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

PS: Mimochodom, keďže som v minulosti kôli príznakom virózy dobrovoľne absolvoval PCR test na COVID-19 (negatívny), viem čo všetko obnáša precízne odobratie vzoriek. Ak sa to nespraví dôsledne, tak to celé nemá zmysel.

Teraz najčítanejšie