Denník N

Video-profily našich súčasných umelkýň, umelcov

• Online databáza ARTBASE sa rozrastá. •

 Vďaka grantu Nadácie mesta Bratislavy, ktorý sa kultúrnej inštitúcii Kunsthalle Bratislava – KHB v tomto roku podarilo získať
v plnej výške, vzniká pre online databázu ARTBASE až šesť video-profilov súčasných slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň. Projekt je realizovaný v koprodukcii s portálom Artdispečing.sk. O výbere umelcov a umelkýň rozhodla v roku 2019 medzinárodná odborná komisia, ktorá bola zostavená na prvé tri roky fungovania projektu ARTBASE, v takomto zložení: Małgorzata Ludwisiak (riaditeľka Centre For Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varšava), Kinga German (Institute For Theoretical Studies – Moholy – Nagy University Of Art And Design, Budapešť), Michal Novotný (riaditeľ FUTURA – Centrum současného umění, Praha), Nina Vrbanová (riaditeľka a hlavná kurátorka Kunsthalle Bratislava) a Katarína Trnovská (bývalá manažérka edičných projektov Kunsthalle Bratislava).  

• Logotyp Kunsthalle Bratislava – KHB • (Zdroj: www.kunsthallebratislava.sk)

  „Projekt video-profilov umelcov a umelkýň, ktoré sú určené pre online databázu súčasného umenia ARTBASE, je zameraný primárne na rozšírenie mediálnych možností prezentácie. Komunikácia v online priestore sa v ostatných rokoch stáva čoraz dôležitejšou a korona-kríza tento trend zvýraznila a urýchlila. Webový obsah, akokoľvek atraktívny môže byť, si dnes pýta aj audiovizuálnu formu. Jednotlivé videá budú dopĺňať ťažisko profilu, ktorým je odborná štúdia z pera významného kunsthistorika či kunsthistoričky. Táto textová časť profilu cieli na poučenejšieho diváka, video-profily sú určené skôr pre návštevníka stránky, ktorý sa so súčasným umením oboznamuje. Naším zámerom bolo nestratiť na odbornosti pri udržaní atraktivity formátu. Aj preto sme zvolili formu dialógov medzi autormi a kunsthistorikmi,“ uvádza Erik Vilím, manažér dokumentácie Kunsthalle Bratislava a koordinátor projektu ARTBASE.  

• Ilustračné foto: © archív Kunsthalle Bratislava – KHB. • (Zdroj: www.kunsthallebratislava.sk)

 Tohoročným cieľom je vytvorenie série reprezentatívnych video-profilov o umelcoch a umelkyniach: Oto Hudec, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Jaroslav Kyša, Tomáš RafaStano Masár. Na videách budú participovať kunsthistoričky a kunsthistorik: Alexandra Tamasová, Mira Keratová, Jana Geržová, Erik VilímMira Sikorová Putišová.  
•  Kritériom výberu odborníkov bolo pre nás okrem profesionálnych kvalifikácií aj znalosť umelcovej práce. Oslovovali sme kurátorov a kunsthistorikov, ktorí s daným autorom v minulosti spolupracovali a dôverne poznajú vývoj jeho umeleckého programu. Naším záujmom bolo ponúknuť umelcom okrem možnosti prezentovať svoju prácu aj podporu zo strany odborníka pri produkcii profilu. V čase aktuálne obmedzenej medzinárodnej mobility sme museli zastúpenie teoretikov redukovať na domácich – slovenských.“ hovorí Erik Vilím.  •

• Jaroslav Kyša a Erik Vilím • (Zdroj: www.kunsthallebratislava.sk)

 Jednotlivé video-profily ponúknu hlbší pohľad do ich autorských programov, procesov produkcie diel či osobných motivácií. Plánovaná séria videí tak vytvorí nový zdroj informácií v profile autora či autorky v online databáze. Dramaturgiu video-profilov zastrešuje Stano Masár (Artdispečing.sk), kameru a strih Marek ValovičPavol Čižmár (Shape production), o hudobnú zložku sa postará hudobný umelec Dalibor Kocián, známy pod umeleckým pseudonymom Stroon.  
•  „Pre prostredie súčasného vizuálneho umenia vnímam ARTBASE ako kľúčový nástroj pre prezentáciu našej scény. Videosekcia tejto databázy nadväzuje na už vytvorený rámec – predstavenie diel a koncepcie tvorby výtvarníka so sprievodnou výpoveďou kunsthistorika. Takto nastavený parameter nielenže prezentuje tvorbu a autora, ale zároveň poskytuje odbornú reflexiu. Kunsthistorik je aktívne účastný na príprave profilu, výbere diel či koncepcie dramaturgie. Lajtmotívom každého videodokumentu je predstaviť osobnosť, jej kľúčové diela, diela, ktoré sú dôležité pre porozumenie programu autora alebo autorky,“ uvádza Stano Masár, dramaturg všetkých video-profilov umelkýň a umelcov.  •
Poďakovanie patrí Nadácii mesta Bratislava za podporu a portálu artdispečing.sk za spoluprácu. Spoločnými silami aj v týchto komplikovaných časoch zachovávame živú vizuálnu kultúru.  •
           ~  ~  ~
 Koncepcia a koordinácia projektu: Erik Vilím. Dramaturgia video-profilov: Stano Masár (Artdispečing.sk). Kamera a strih: Marek Valovič a Pavol Čižmár (Shape production). Hudba: Stroon. Grafický dizajn: Eva Šimovičová. Dĺžka jednotlivých videoprofilov: 10 až 15 minút.  
•  Kunsthalle Bratislava – KHB – program, podujatia, aktivity  —  link.  •
•  zdroj článku:  •
•  Press News Kunsthalle Bratislava  —  link.  •

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com