Denník N

Prečo sa koronavírusu nevyhnú slávni, bohatí ani mocní?

Slávni, bohatí, špičkoví športovci, herci, politici, svetové autority a ďalšie známe osobnosti – mnoho z nich ochorelo. Nikomu nepomôže sláva ani bohatstvo či vplyv. Príroda cez koronavírus posiela všetkým rovnaké posolstvo. Ako znie?

Všetci ľudia sú si rovní

Nezáleží na žiadnej z fiktívnych hodnôt, ktoré sme tisíce rokov ako ľudstvo budovali. Postavili sme ploty, hranice, budovali hierarchie, niekoho obdivovali a vyzdvihovali, iných zatracovali. Nič z toho nemá pevný základ v prírode, pretože z jej pohľadu sú si všetci ľudia rovní. Každý je rovnako dôležitý.

Koronavírus posúva ľudstvo na nový evolučný stupeň

Môžeme sa sťažovať, nariekať či bojovať, alebo sa snažiť pochopiť, kam nás príroda pomocou koronavírusu posúva. Takmer 6 000 rokov vývoja ľudstva pod vplyvom egoizmu, ktorý nás dostal na pokraj ekonomickej a sociálnej krízy, je na konci.

Človek je súčasťou prírody, kde sú všetky časti spojené do jedného harmonického celku. Tak ako každá časť v prírode musí svojou činnosťou a zapojením prospievať celku, tak aj človej musí prospievať spoločnosti, v ktorej žije. Namiesto získania výhody pre seba a na úkor druhých, musíme zmeniť svoje správanie a začať sa zaujímať o to, ako prospievať celku spoločnosti a druhým ľuďom. A nie premýšľať, ako druhých využiť pre svoj prospech, ako tomu bolo doteraz. Takto sme žili takmer 6 000 rokov.

Ako sami určite po prečítaní posledného odseku cítite, žitiu podľa princípu prírody je dnešná spoločnosť úplne vzdialená. Nielen, že je vzdialená, ale je pre ľudstvo nereálne takúto zmenu vykonať dobrovoľne. Preto príroda posiela katarziu, zmenu a posúva nás dopredu pomocou koronavírusu. Behom pár mesiacov nás vírus začal zbavovať všetkého nadbytočného a núti nás orientovať sa len na to, čo je pre náš život dôležité. A to sme ešte len na začiatku zmien.

Izolácia od spoločnosti nepomôže

Aj keby si niekto postavil izolovanú základňu na Mesiaci či pod morom, rovnako by ho aj bez styku s ostatnými koronavírus časom dostal. Koronavírus nie je epidémia, ale kód prírody, ktorý nás vedie k ďalšiemu vývojovému stupňu.

Jediné, čo nám proti koronavírusu pomôže, je spojiť sa

Snažiť sa vytvoriť medzi ľuďmi také spojenie, aby sme si navzájom pomáhali a podporovali sa. Tým budeme prebúdzať pozitívnu silu prírody a jedine tak sa môžeme koronavírusu zbaviť natrvalo.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.