Denník N

„Zasahovanie médií“ do činnosti akademickej samosprávy

Hlásime sa k ideálom, no keď ide o naše kauzy, všetko ide bokom.

Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR (RVŠ) zverejnilo uznesenia z včerajšieho zasadnutia a v treťom z nich sa píše: „Predsedníctvo RVŠ sa oboznámilo s aktuálnou situáciou na STU a berie na vedomie rozhodnutie AS STU. Zasahovanie médií do činnosti akademickej samosprávy a vstup polície na akademickú pôdu považujeme za nevhodné.“

Takto formulované uznesenie ma dosť zarazilo. Čo majú tvorcovia uznesenia na mysli pod „zasahovaním médií do činnosti akademickej samosprávy“? To, že novinári túto situáciu sledovali a informovali o nej verejnosť? To, že sa k situácii v médiách vyjadrovali rôzni ľudia? Každá zo zúčastnených strán aktuálnej situácie na STU má svoju „pravdu“. Niekoho nepresvedčia argumenty jedných, iného argumenty tých druhých…

tlačovej správe zo 14. októbra Rada VŠ konštatovala, že „ sa nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl“.

Na jednej strane my, akademici, kritizujeme politikov, poukazujeme na ich kauzy a žiadame transparentnosť pri rozdeľovaní prostriedkov na výskum (okrem iného). Zároveň požadujeme, aby, vulgárne povedané, nikto nám nehovoril do toho, ako máme fungovať (lebo my sami vieme, že to vieme robiť najlepšie). No a nakoniec chceme to, aby verejnosť nevedela, akým spôsobom fungujeme.

Nezabúdame tak trochu, že verejné vysoké školy sú financované z verejných zdrojov? Často počúvame, že je potrebné vylepšiť obraz slovenských vysokých škôl. Ako? Tak, že keď sa v médiách začnú rozoberať naše kauzy, budeme požadovať, aby nám do toho médiá „nezasahovali“? To sú tie hodnoty a ideály, na ktoré sa tak často odvolávame?

Teraz najčítanejšie

Tomáš Želinský

Tak trochu vorkoholik. Občas sa pokúsim napísať nejaký text k témam, ktorým sa venujem vo svojom výskume. Občas možno aj niečo vtipné.