Denník N

Čistiace kapsule ako hrozba pre naše deti

Počet detí, ktoré sa priotrávia čistiacimi prostriedkami, z roka na rok stúpa. Príjemná vôňa a veselá farba totiž neláka len nás, ktorí tieto prostriedky kupujeme, aby sme „voňavo“ vyčistili našu domácnosť či bielizeň, ale aj deti.

Určite to dobre poznáte. Deti sú nesmierne zvedavé a majú nekonečnú chuť objavovať svet. Stačí iba chvíľka nepozornosti a aj pri veľkej miere opatrnosti sa môže ľahko stať, že Vašu ratolesť zrazu nájdete s plnými ústami predmetov od výmyslu sveta. V prípade chemikálií sa ľahko a rýchlo môže stať veľká tragédia.

Už dávnejšie ma v tejto súvislosti oslovila jedna moja známa, ktorej lekári z Ružinovskej nemocnice opisovali, ako stúpa počet detí, ktoré sú hospitalizované v dôsledku otravy čistiacimi prostriedkami, najmä kapsulami na pranie bielizne alebo do umývačiek riadov.

Dôvodov, prečo sú pre deti tieto kapsule príťažlivé, je niekoľko. Jednak majú atraktívnu farbu, tvar a vôňu, a to až do takej miery, že pripomínajú cukríky. Keďže v porovnaní s inými čistiacimi prostriedkami obsahujú vyššie koncentrácie chemikálií, sú o to nebezpečnejšie, lebo aj požitie malého množstva môže predstavovať zdravotné riziko. Zároveň platí, že pri otravách tohto typu sú deti oveľa zraniteľnejšie ako dospelí. Sú menšieho vzrastu, majú rýchlejší metabolizmus a menšiu schopnosť toxické látky neutralizovať.

Rastúci počet otráv netrápi len Slovensko, zvýšený výskyt otráv týmito výrobkami zaznamenali aj v iných európskych krajinách, a tiež v Spojených štátoch amerických.

Keďže bezpečnosť zdravia je oblasťou, ktorá je riešená v legislatíve, zaujímalo ma, akú úpravu tejto problematiky majú v jednotlivých štátoch EÚ. Vo väčšine krajín sú legislatívne iniciatívy zamerané najmä na bezpečné balenie produktov a osvetové aktivity, ktoré sa prostredníctvom vzdelávania rodičov a mediálnych kampaní sústredia najmä na prevenciu.

Na Slovensku je situácia obdobná. Náš tzv. chemický zákon obsahuje odvolávku na európske nariadenie, v súlade s ktorým by produkty, obsahujúce nebezpečné látky, nemali mať tvar ani podobu príťažlivé pre deti a zároveň by mali byť vybavené uzáverom odolným proti otvoreniu.

Nedávno bola tiež spustená kampaň, do ktorej sa zapojilo viacero firiem, s cieľom upriamiť pozornosť rodičov na to, aby tieto výrobky skladovali mimo dosahu svojich detí.

Štatistiky však naznačujú, že tieto opatrenia nemusia byť dostačujúce. Špecifické dáta vo vzťahu ku kapsuliam síce dostupné nie sú, ale všeobecné štatistiky o otravách potvrdzujú alarmujúci trend, o ktorom hovoria lekári z bratislavskej nemocnice.

Podľa informácií Národného toxikologického informačného centra celkový počet nahlásených otráv (nielen kapsulami) detí stúpol z 1381 v roku 2008 na 1961 v roku 2013 a percento otráv chemikáliami sa zvýšilo z 33,94 % v roku 2008 na 39,7 % v roku 2013. V oboch rokoch bol najvyšší počet otrávených detí (okolo 70 %) vo vekovej skupine 0-5 rokov.

O to viac ma potešilo, keď som zistila, že Komisia vo vzťahu k európskemu nariadeniu prijala pozmeňujúci návrh, zameriavajúci sa práve na označovanie a balenie tekutých pracích prostriedkov v rozpustnom balení (kapsúl). Urobila tak práve kvôli neprimerane vysokému počtu otráv týmito výrobkami.

V súlade s novým znením nariadenia budú musieť byť kapsule balené v nepriesvitných obaloch napustených horkou príchuťou, aby odradili deti od ich vkladania do úst. Obaly tiež budú musieť mať bezpečnejšie uzatváranie a budú musieť obsahovať nápis „Skladovať mimo dosahu detí“.

Nové pravidlá začali platiť od 1. júna 2015, pre výrobky uvedené na trh pred 1. júnom 2015 sa ustanovuje prechodné obdobie do 31. decembra 2015.

Z takýchto zmysluplných zmien, ktoré vychádzajú z reálnych (i keď žiaľ negatívnych) skúseností a  prispievajú k ochrane zdravia a bezpečnosti našich najmenších, mám naozaj radosť a verím, že počet otráv sa podarí znížiť.

Je však tiež dôležité, aby rodičia vo svojej opatrnosti nepoľavili. Stále totiž platí, že ešte lepšie ako problémy riešiť je predchádzať ich vzniku. Zopár tipov o tom, ako sa vyhnúť rôznym typom úrazov, nájdete napríklad aj v tejto publikácii.

Ak sa Vám predsa len nepodarí nešťastnej otrave predísť, neváhajte obrátiť sa na Národné toxikologické informačné centrum. Centrum má zabezpečenú 24-hodinovú konzultačnú službu pri akútnych otravách a na svojom webe poskytuje mnoho informácií.

detergenty

Teraz najčítanejšie