Denník N

Košické sólo v Bratislave

• Ako sa v súčasnosti telesnosť stala fetišom? •

 Sólový projekt, vytvorený špeciálne pre priestor Kunsthalle LAB v Bratislave, predstavuje najnovšiu etapu tvorby košického umelca Radovana Čerevku. Aktuálny cyklus tvorí komplexný environment, ideovo sústredený okolo kultu tela. Možno ho interpretovať aj ako dystopickú post-humánnu víziu, ktorá sa realizuje vo vnútorne prepojenej veľkoplošnej inštalácii. Samostatná výstava v Kunsthalle LAB má názov

Radovan Čerevka: Budovanie skutočného tela

Radovan Čerevka – ako jeden z najkonzistentnejšie sa rozvíjajúcich slovenských umelcov svojej generácie – prostredníctvom svojej aktuálnej tvorby a tejto výstavy zdokonaľuje vlastné umelecké postupy a radikálne rozširuje výrazové prostriedky. V dielach, prezentovaných v holistickom, nedeliteľnom systéme, prvýkrát experimentuje so silným multisenzorickým aspektom. Budovanie modelov (ako jedna z autorových signifikantných metód) sa v priestore Kunsthalle LAB rozrastá do tak veľkého rozsahu, že vytvára komplexné prostredie.  
 Na druhej strane – autor nesleduje len nové formálne aspekty svojej práce, ale dospieva k takmer celkom novej oblasti záujmu. Ide o biochemickú kultiváciu ľudského tela a reinterpretáciu našej (občas absurdnej) prítomnosti, ponímanej skôr ako ruiny z minulosti. Všadeprítomná militarizácia našej reality je téma, ktorou sa Radovan Čerevka zaoberá od počiatku svojej tvorby. Tentoraz sa ale javí ako nereferenčná fantázia s výraznejším nádychom až sci-fi, založená je na inštinktívnom výskume a hĺbkovom pozorovaní reality.  

• Banner k výstave Radovan Čerevka: Budovanie skutočného tela • (Zdroj: Kunsthalle Bratislava – KHB)

 „Sochár par excellence, Radovan  Čerevka sa dlhodobo zaoberá kritickým vnímaním moci, sily. V minulosti to boli jeho projekty, zaoberajúce sa témami vojenských konfliktov. V novom projekte Budovanie skutočného tela autorom tematizovaná agresia sublimovala – pretavil ju do kultu tela, mužského, silného tela, ktoré je v prípade potreby schopné fyzického boja. Biochemická kultivácia ľudského tela tu vychádza, podobne ako v predchádzajúcich dielach, z autorovej charakteristickej hyperbolizácie hoaxov, konšpirácií, ktoré sú tak typické v dnešnej postfaktickej dobe,“ podrobnejšie vysvetľuje Lýdia Pribišová, kurátorka Kunsthalle – KHB Bratislava.  •

• Radovan Čerevka: Budovanie / Environment B – fragment diela zo série troch objektov. (2020, rôzne materiály, variabilné rozmery) • (Foto: © Vlado Eliáš, zdroj: Kunsthalle Bratoslava – KHB)

 Umelec výstavou uvažuje, ako sa v súčasnosti telesnosť stala fetišom. Aj to je dôvod, prečo sa jeho sochy objavujú v úlohe kargo-kultových totemov a rituálnych artefaktov. Táto zázračná logika je rovnako prítomná v našej súčasnej kultúre tela, ako aj v prastarých rituáloch. Radovan Čerevka túto stratégiu v novom projekte uplatnil prostredníctvom transformácie tela do znakovej podoby. Environment Radovana Čerevku je mimočasovou post-humánnou víziou, zámerne kombinovaných odkazov: od jasne zeleného svetla, aké nájdeme v moderných bojových okuliaroch, používaných na nočné videnie, až po ruiny zdanlivo archaických objektov. Umelcove identifikovateľné artefakty sú v stave entropie a chemického rozkladu, čím poukazujú na konsenzuálnu temnú budúcnosť ľudstva. Intuitívnou úpravou existujúcich prvkov zo súčasnosti vytvára umelec túto víziu potenciálnej, novej reality budúcnosti.  •
 Výstava Radovan Čerevka: Budovanie skutočného tela je v Kunsthalle LAB v Bratislave na Námestí SNP číslo 12 verejne sprístupnená od štvrtka 12. novembra 2020 do piatku 1. decembra 2021. Kurátorom výstavy je Áron Fenyvesi. Vstupné na výstavu je dobrovoľné.  •

• Radovan Červenka • (Foto: © Boris Németh. Zdroj: www.kultura.pravda.sk)

Radovan Červenka  (1980, Košice) študoval v Ateliéri slobodnej kreativity 3D (profesor Juraj Bartusz) na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 2003 až 2004 absolvoval dvojsemestrálnu stáž na Akademii výtvarných umění v Praze. V roku 2011 úspešne ukončil interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení Bratislave. Je zakladateľom (spolu s Tomášom Makarom a Petrom Vráblom) umeleckej skupiny Kassaboys. V minulosti sa dlhodobo zaoberal témou mediálnej manipulácie obrazov vojnových konfliktov. V súčasnosti sa jeho tvorba transformuje od pôvodne priamej postkonceptuálnej kritiky k stratégii vytvárania fiktívnych vízií budúcnosti. Pracuje v širokom spektre médií – od sochy cez kresby, inštalácie a akcie, až po environment. Jeho diela boli súčasťou mnohých skupinových výstav: Stop násiliu na ženách – Amnesty International, Bratislava, Chlap, hrdina, duch, stroj – Galéria Médium, Bratislava, Sieť Billboart Gallery Europe, Bratislava, Košice, East Of Eden – Karlin studios, Praha, Prague Biennale 4 – Karlínske haly, Praha, Nenápadné médium – Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Nulté roky – Dom umenia, Bratislava, Midle East Europe – DOX – centrum současného umění, Praha; Take take take and? – Benin Biennale, Benin, Krv – Slovenská národná galéria, Bratislava, Privátny nacionalizmus – Ostralle – centrum súčasného umenia, Drážďany, Strach z neznámeho – Kunsthalle Bratislava, Bratislava. Svoju tvorbu predstavil na samostatných výstavách – napríklad  Beasty Models v Trafó Gallery (2016) či Moc v múzeu (2018 – 2019) vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. V roku 2005 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana a v roku 2013 bol jej laureátom. Aktuálne vedie Ateliér slobodnej kreativity 3D. Žije a tvorí v rodných Košiciach.
   •  Kunsthalle Bratislava – KHB  ~  program, informácie  —  link.  •

   •  zdroj článku:  •
   •  Press News Kunsthalle Bratislava – KHB  —  link.  •

 

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com