Denník N

Škola, kde majú všetci šancu? V bratislavskej Dúbravke našli cestu, ako na to

Viete, čo sa stane, keď na školu riaditeľ pritiahne tím odborníkov? Ak sú v kolektíve zapálení učitelia? Keď záujem o prospech detí prerastie akademické ciele? Stane sa malý zázrak. My sme ho videli na našej partnerskej škole v bratislavskej Dúbravke.


Riešenie nedokáže priniesť jeden človek. Chce to spoločné úsilie celej komunity.

 


Základná škola Nejedlého stojí na jednom z najväčších slovenských sídlisk. Navštevuje ju 450 žiakov, veľká väčšina z nich býva v okolitých panelákoch medzi vysokými stromami. V jej budove sa rýchlo zorientuje aj človek, ktorý svoje žiacke roky strávil na opačnej strane mesta. Postavili ju v čase, keď sa v celom hlavnom meste stavalo podľa jedného dizajnu. Jej triedy však hýria farbami a rôznorodosťou.

Na prvý pohľad sú rozdiely neviditeľné. Až keď sa priblížite, až keď sa začnete so žiakmi rozprávať o tom, komu doma funguje tlačiareň, komu má možnosť s domácou úlohou pomôcť rodič a ktoré z nich vôbec žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi, začnete vnímať rozdielne štartovacie čiary detí.

Škola má pred sebou náročnú úlohu: Ako dosiahnuť to, aby každý žiak dostal šancu a mohol rozvíjať svoj potenciál? A to všetko v 21. storočí v najväčšom meste krajiny, kde ich čaká veľa príležitostí, ale aj nástrah. Ako ich naučiť, aby to všetko zvládli a mohli v živote uspieť?

Na začiatku bolo odhodlané vedenie

Minulý rok prevzala vedenie na Nejedlého Miroslava Komorníková. Do pozície riaditeľky nastúpila s víziou, že škola má byť služba. „Musí sa otvárať deťom a žiakom, rodičom, počúvať ich názory, musí sa rozvíjať ako otvorená škola.“

Za krátky čas sa jej podarilo na školu pritiahnuť tím odborníkov: k špeciálnej pedagogičke sa pridala školská psychologička, sociálna pedagogička a noví asistenti. Práve takýto servis je podľa odborníkov aj podľa skúseností Teach for Slovakia kľúčový na dosahovanie zdravšej klímy v škole a lepšieho vzdelávacieho procesu. Či už ide o riešenie šikany, zvládanie traumy z rozvodu rodičov či straty blízkej osoby alebo zvládanie prehnane vysokých očakávaní na akademické výsledky v prípade nadaných detí.

„Sme tu pre všetky deti, pedagógov a rodičov, ktorí potrebujú moju radu, či pomoc. Cieľom našej vzájomnej kooperácie je účinná pomoc žiakom, čo sa týka učenia a ich špeciálnych potrieb v rámci vzdelávacieho procesu. Každé dieťa má potrebu cítiť sa v škole dobre, zažívať úspech v kolektíve, prežívať radosť zo školskej práce, aby z neho vyrástla spokojná, zdravá a harmonická osobnosť,“ hovorí o svojej práci Michaela Gibalová, školská špeciálna pedagogička a ostatní členovia inkluzívneho tímu.

Letnú školu Teach for Slovakia 2018 na ZŠ Nejedlého navštívil Peter Krajňák, toho času tajomník ministerstva školstva a jeho poradca Ján Hero. Návštevy sa zúčastnil aj starosta MČ Dúbravka Martin Zatovič a poslanec mestského zastupiteľstva Igor Mravec.

Partneri zo širšej komunity

ZŠ Nejedlého je partnerskou školou Teach for Slovakia od roku 2017. V priebehu rokov sem cez program Teach for Slovakia prišlo celkovo osem učiteľov a pre deti zo školy a okolia bola zorganizovaná dvakrát aj Letná škola Teach for Slovakia.

“S miestnou samosprávou MČ Dúbravka sme našli spoločnú reč, mali sme rovnakú víziu a  priority – pomôcť všetkým deťom získať vzdelanie, ktoré im dá šancu uspieť v živote a ZŠ Nejedlého bola naša spoločná voľba, za čo sme im veľmi vďační,” spomína na začiatky spolupráce Ivan Pružinec výkonný riaditeľ Teach for Slovakia. Mestská časť podporuje fungovanie programu na škole.

Aké prínosy pre školu predstavuje spolupráca s Teach for Slovakia? Približuje Roman Veverka z programu: „V partnerských školách ponúkame podporu riaditeľovi či riaditeľke, zdieľanie odborného know-how prostredníctvom workshopov alebo otvorených hodín pre učiteľov či pomoc pri organizácii Letných škôl.“

Takéto fungovanie programu Teach for Slovakia na škole v Dúbravke finančne podporujú jednotlivci z komunity Change for Slovakia a aj Nadácia Volkswagen. Práve vďaka skúsenosti zo spolupráce na Letnej škole sa nadácia rozhodla pre dlhodobú podporu programu Teach for Slovakia a tým aj partnerstvo so ZŠ Nejedlého.

„Program Teach for Slovakia nás zaujal práve z tohto dôvodu, že poskytuje možnosť získať vzdelanie a osobný rozvoj pre deti z marginalizovaných skupín. Naším cieľom je podporovať dlhodobé zmysluplné riešenia, čo sa vďaka tomuto projektu darí napĺňať. Na základe výsledkov vidíme, že projekt dáva zmysel aj z pohľadu celkového rozvoja školy,“ vysvetľuje projektová manažérka Alexandra Pappová.

Elektroformula, zapálení učitelia a podpora komunity

Vždy je najväčšou učiteľskou výzvou zapojiť do vyučovania žiakov, ktorí majú ku škole zlý vzťah. Hľadanie cesty k takýmto deťom vedie cez mnoho pokusov o rozhovor, ktoré často nevyjdú hneď na prvýkrát. Niekedy však môže pomôcť elektroformula. A tá by tiež nebola bez spolupráce.

Minulý rok sa na Nejedlého v Dúbravke dostal aj inovatívny projekt Greenpower Slovensko. Deti na druhom stupni sa mohli prihlásiť na krúžok učiteľky z leadership programu Teach for Slovakia Kataríny Ružičkovej, kde spolu v technickej učebni konštruovali skutočnú ekologickú formulu. Na krúžok sa prihlásil aj Miro (meno sme zmenili), ktorý bol dovtedy v triede skôr na okraji.

Má to doma veľmi náročné. Vplývalo to na jeho záujem o školu aj vzťahy v triede. Na hodinách bol utiahnutý a bolo z neho cítiť nechuť voči učeniu. „Úplne tu ožil. To je chalan, ktorý ťažko zvláda malú násobilku, ale tu šiel ako píla. Ešte aj upozorňoval ostatných, že majú niečo zle spravené. Bol to skutočne silný moment,” chváli ho Katarína.

Materiál na stavbu formule v kabinete na ZŠ Nejedlého priniesol zakladateľ Greenpower Slovensko Arnold Kiss. Na fotke aj Katarína Ružičková, zdroj: facebook.com/GreenpowerSlovakia

„Greenpower je pôvodom britský projekt, v ktorom je pred žiakov postavená jednoduchá výzva: Postavte vlastnú elektrickú formulu a zúčastnite sa v nej pretekov! Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov schopnosť riešiť komplexné problémy a rozvíjať technické aj komunikačné zručnosti, ale aj vytvárať vzdelávaciu cestu od základných škôl cez stredné a vysoké školy až k zamestnávateľom v technologických odvetviach,“ opisuje projekt Arnold Kiss, jeden zo zakladateľov jeho slovenskej verzie. Arnold je ambasádorom Teach for Slovakia a s učiteľkou Katarínou sa poznajú práve cez komunitu programu.

Formulu mohli žiaci v rámci vyučovania vyrábať aj vďaka finančnej podpore Združenia Rady rodičov a logistickej podpore zo strany riaditeľky školy.

Život sa deje aj okolo školy

Tím učiteľov a odborníkov na čele s riaditeľkou Nejedlého sa začal viac zaujímať aj o to, ako fungujú jej žiaci mimo školy. Naštartovali spoluprácu s Centrom rodiny, ktoré organizuje voľnočasové aktivity a deti ho navštevujú po vyučovaní. Škola sa usiluje o vytvorenie podpornej siete pre deti, ktoré majú sťažené sociálne podmienky, aj prostredníctvom spolupráce so sociálnou ubytovňou Fortuna.

V spolupráci so sociálnou pracovníčkou Fortuny podporila Katarína Ružičková vo februári 2020 vznik čitateľského kútika v ubytovni. „Jeden z rodičov mojich žiakov akurát triedil ich domácu knižnicu. Bol veľmi nápomocný a knihy, ktoré už mali doma prelúskané, mi posunul. Niektoré som zobrala do ubytovne a ďalšie priamo rodinám v núdzi,“ hovorí Katarína.

Dobre to ide len s rodičmi

V bezpečnom a príjemnom prostredí ide aj matematika lepšie. Účastník leadership programu Ján Hudáček si je toho plne vedomý. Dobrú klímu v triede mu pomohli vytvoriť sami rodičia. „Našli a doviezli sme do triedy použité, ale stále funkčné gauče. Decká majú teraz cez prestávky dobrý priestor na relax, využívame ich aj počas vyučovania na rôzne aktivity,“ hovorí Jano. Vybavenie triedy doplnil aj o knihy a spoločenské hry.

Bezpečné prostredie je o prívetivom ľudskom prístupe, ale aj o zručnostiach a nástrojoch pri práci s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby. Na škole sa podarilo vďaka intenzívnej spolupráci s rodičmi, podpore riaditeľky Komorníkovej a tímu odborníkov postupnými krokmi zabezpečiť úspešnú inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ján Hudáček z Teach for Slovakia počas Letnej školy na ZŠ Nejedlého v roku 2018

Nová doba si žiada nové riešenia

Skôr, než začala škola online vyučovanie formou MS Teams, učiteľ Ján Hudáček v priebehu prvých dvoch týždňov lockdownu cez platformu twitch.tv streamoval hodiny angličtiny z domu.

Žiaci Nejedlého a ich tipy, ako sa ľahšie naučiť slovenčinu, sa ocitli aj v celonárodnom vysielaní. Ich učiteľka Petra Nečasová totiž účinkovala v Školskom klube RTVS. „V spolupráci s ďalšími učiteľmi sme sa snažili inovatívnym spôsobom sprostredkovať učivo prvého stupňa so zameraním na slovenský jazyk a literatúru. Vysielanie RTVS bolo určené pre žiakov, ktorí v tom čase nemali prístup k online vyučovaniu.“

Nenápadná škola s veľkými výzvami. Taká je základná škola na Nejedlého v bratislavskej Dúbravke a také sú stovky ďalších na celom Slovensku. Každá z nich potrebuje svojich nadšených učiteľov, vedenie s víziou, podporovateľov, nápomocných rodičov, ktorí budú spolu stáť na strane žiakov.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Veronika Klindová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.