Denník N

Súd v USA podporil dúhové rodiny, Slovensko ich dlhodobo prehliada

Zdroj. Haaretz
Zdroj. Haaretz

Kým americký súd vydal rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že práva detí rodičov rovnakého pohlavia sa rovnako spájajú s obidvomi rodičmi bez ohľadu na to, ktorý z nich je biologickým rodičom, slovenské dúhové rodiny sú u nás dlhodobo prehliadané.

Okrem výsledkov volieb prichádzajú z USA aj ďalšie dobré správy. Pred pár dňami sa na americkom súde odohralo dôležité víťazstvo pre manželské páry rovnakého pohlavia a ich deti. V prípadoch Kiviti v. Pompeo a Mize-Gregg v. Pompeo súd rozhodoval o americkom občianstve detí párov rovnakého pohlavia.

Roee sa narodil v Izraeli, vyrastal v južnej Kalifornii a americké občianstvo získal v roku 1993. V roku 2009 sa zoznámil s Adielom, s ktorým o štyri roky uzavrel manželstvo v Kalifornii. Po niekoľkých rokoch života v zahraničí sa v roku 2015 vrátili do USA. V januári 2019 získa Adiel americké občianstvo. V roku 2016 sa im v Kanade vďaka náhradnému materstvu narodilo prvé dieťa, syn Lev, ktorého biologickým otcom je Roee. O tri roky neskôr, vo februári 2019, sa im narodila dcéra Kessem, ktorej biologickým otcom je Adiel. Keď požiadali o vydanie pasu pre dcéru, zamestnanec napísal na ich žiadosť “náhradné materstvo” a ich žiadosť analyzovala skupina úradníkov. Najprv im povedali, že žiadosť bola schválená, ale na druhý deň im volal právnik úradu a oznámil, že občianstvo ich dcéry budú posudzovať podľa imigračného zákona, ktorý sa týka detí narodených mimo manželstva. Ich žiadosť bola zamietnutá a dcére nebolo priznané občianstvo, keďže úradníci usúdili, že Adiel ako biologický otec nespĺňa podmienku trvalého pobytu na území USA minimálne 5 rokov pred narodením dieťaťa. A vôbec nebrali do úvahy, že jej druhý otec a Adielov manžel je americkým občanom už 26 rokov. Kivitiovci podali žalobu, ktorá sa opierala o preukázanie diskriminácie. A uspeli. Súd potvrdil, že Kessem Kiviti bola americkou občiankou od jej narodenia. Súd tak v podstate potvrdil, že v prípade rodičov rovnakého pohlavia nehrá rolu, kto je biologickým rodičom detí, ale práva detí sa odvíjajú rovnako od obidvoch rodičov.

“Je to pre nás úľava, v menej našej dcéry, našej rodiny a v menej LGBT rodín naprieč celou touto našou skvelou krajinou“, povedal Roee Kiviti. „Toto nikdy nebolo iba o nás. Vždy to bolo o tom postaviť sa za to, čo je správne. Sme vďační tým, ktorí to spravili pred nami, a sme poctení, že sme súčasťou prebiehajúceho zápasu za spravodlivosť“, dodal Adiel Kiviti.

Aká je situácia na Slovensku?

S obdobnými prípadmi dvoch otcov, z ktorých len jeden je slovenským občanom, som sa stretla aj v rámci moje advokátskej praxe. Ide konkrétne o situácie, keď na rodnom liste vydanom v zahraničí sú ako rodičia zapísaní obidvaja otcovia a slovenský občan chce dať svoje dieťa zapísať aj do slovenskej matriky, aby dieťaťu mohli byť vydané všetky doklady súvisiace so slovenským občianstvom. Ministerstvo vnútra mi poslalo stanovisko, v ktorom uviedlo, že “V tomto prípade možno uznať ako otca dieťaťa len toho, kto preukáže biologické otcovstvo, alebo dokladuje osvojenie dieťaťa. Z hľadiska určenia štátneho občianstva SR pre dieťa narodením je v tomto prípade rozhodujúce, či osoba so štátnym občianstvom SR je skutočným biologickým otcom dieťaťa, čo je potrebné dokladovať znaleckým posudkom platným na území SR s príslušnými osvedčeniami alebo rozhodnutím slovenského súdu o určení otcovstva. Bez týchto dokladov nie je možné určiť v uvedenom prípade nadobudnutie štátneho občianstva SR dieťaťom.“

Stanovisko ministerstva vnútra je diskriminačné hneď v niekoľkých ohľadoch, ale hlavne z jedného. V prípade heterosexuálnych párov v rovnakej situácii nikto neskúma, či osoby zapísané v rodnom liste sú biologickými rodičmi a Slovensko nevyžaduje žiadne preukazovanie, ani znalecké posudky.

Ako uviedla Ursula van der Leyen vo svojom prejave k Správe o stave únie “ak ste rodičom v jednej krajine Európskej únie, tak ste rodičom v každej krajine”. Upierať deťom slovenské štátne občianstvo a ďalšie práva, ktoré im plne prináležia? Prečo by to vôbec niekto robil?

 

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.