Denník N

Vraj nám nezáleží na ľuďoch a premiér nás má „v paži“

Našou snahou je hľadať pravdu a sme presvedčení, že podobné „ad-hominem“ útoky a nepodložené argumenty nás od pravdy len vzďaľujú.

Premiér Matovič v stredu počas tlačovej konferencie obvinil analytikov (aj INEKO), že nesledujú verejný záujem, nezáleží im na ľuďoch ale len na vlastnej peňaženke a preto nás „má v paži“. Sme totiž financovaní poisťovňou Dôvera a teda Pentou, ktorá poisťovňu vlastní. Preto vraj kritizujeme zvyšovanie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), do ktorej vláda najskôr naliala 100 miliónov eur a teraz ďalších 98 miliónov eur. A keby sme to vraj mysleli s ľuďmi dobre, kritizovali by sme, že súkromné poisťovne okrádajú VšZP každoročne o 58 miliónov eur.

Vždy nás trochu zamrzia útoky na našu integritu. Museli sme ich znášať aj od ex-premiérov Mečiara a Fica. Tí radi odkazovali napríklad na Sorosa, z ktorého nadácie sme pred rokmi dostávali časť grantov. INEKO pôsobí na Slovensku od roku 1999. Ako nezisková organizácia fungujeme vďaka darom rôznych osôb a organizácií. Zdroje nášho financovania pravidelne zverejňujeme v ročných správach na našom webe.

V roku 2019 napríklad zdroje od poisťovne Dôvera predstavovali necelých 8 % nášho rozpočtu, rok predtým to bolo necelých 12 % a v roku 2017 zhruba 5 %. Áno, podiel na financovaní našich aktivít v zdravotníctve je podstatne vyšší. Za slabý záujem iných donorov však nemôžeme. Opakovane nás stavia pred dilemu, či zdroje od Dôvery odmietať a pokrývanie zdravotníctva výrazne obmedziť, alebo ich využiť na užitočné výstupy a držať si integritu (hoci niektorí neveria, že sa to dá).

Pri všetkých významnejších výstupoch v zdravotníctve upozorňujeme, že naše aktivity podporujú súkromné zdravotné poisťovne, otvorene teda komunikujeme možný konflikt záujmov. Aj vďaka grantom od súkromných poisťovní každoročne hodnotíme kvalitu a efektívnosť nemocníc, vyhlasujeme cenu Nemocnica roka, vytvorili sme a udržujeme portál kdesaliecit.sk a portál i-health.sk, dlhodobo poukazujeme na potrebné reformy v zdravotníctve. S poisťovňami ako aj s inými donormi máme dohodu, že nemôžu zasahovať do našich výstupov. Sloboda v myslení aj vyjadrovaní a verejný záujem má pre nás najvyššiu cenu.

V minulosti sme neraz verejne podporovali rozhodnutia, ktoré sa súkromným poisťovniam nepáčili. Napriek tomu, že boli našimi donormi. Napríklad sme boli proti zvyšovaniu platieb za štátnych poistencov v dobrých časoch, keď poisťovne dostávali viac peňazí od ekonomicky aktívnych osôb. Tiež sme vždy podporovali spresňovanie prerozdeľovacieho mechanizmu medzi poisťovňami, aby čo najlepšie zohľadňoval rizikovosť poistných kmeňov, čo vo viacerých kolách viedlo k zvýšeniu príjmov VšZP na úkor súkromných poisťovní. Sme za reguláciu zisku zdravotných poisťovní aj za celkové posilnenie regulačných nástrojov štátu voči poisťovniam aj poskytovateľom napríklad pri meraní a vymáhaní kvality. Odsúdili sme  spôsob, akým akcionári Dôvery vytiahli z tejto poisťovne stovky miliónov eur. A tiež nás trápi, že doteraz nebola vyvodená zodpovednosť voči hlavným aktérom kauzy Gorila vrátane predstaviteľov Penty.

Je ľahké dohľadať si naše názory a spätne zistiť, čo sme tvrdili napríklad v čase, keď nás súkromné poisťovne nepodporovali. Vždy sme boli za súťaž v zdravotnom poistení. A tiež za jasné zadefinovanie nárokov, ktoré musia byť kryté zo základného poistenia – každou poisťovňou pre každého pacienta podľa rovnakých pravidiel. Kritizovali sme snahy zaviesť unitárny systém či posilňovať monopol štátu pri poistení aj poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A vždy sme boli proti selektívnej pomoci štátu VšZP, keďže zmäkčuje potrebný tlak na jej lepšie riadenie a hospodárenie.  Zároveň znamená diskrimináciu súkromných poisťovní, čo ich v konečnom dôsledku môže vyhnať z trhu. Práve na to by doplatili ľudia, keďže štátny monopol by v porovnaní s dobre fungujúcou súťažou podstatne menej tlačil poskytovateľov k vyššej kvalite aj efektivite. A tiež by neprinášal praktické informácie, aplikácie a služby poistencom, v ktorých sa dnes môže inšpirovať súkromnými poisťovňami.

Argument, že súkromné poisťovne okrádajú VšZP každoročne o 58 miliónov eur, považujeme za absurdný až demagogický. Prerozdeľovací mechanizmus medzi poisťovňami sa roky spresňuje. Spolupracovali na tom všetky tri poisťovne s medzinárodnými konzultantmi a dospeli k dohode na súčasnom systéme. Určite sa dá ešte zlepšiť, k tomu ale musí dôjsť na základe analýz a nie nepodložených vyhlásení politikov. Férovosť  prerozdeľovania sa nedá zhodnotiť jednoduchým porovnaním výdavkov a príjmov poisťovní. Poisťovňa s relatívne vyššími výdavkami môže byť jednoducho menej efektívna. Zvyšovaním jej príjmov bez riadneho overenia, či vyššie výdavky nespôsobuje horšie riadenie, by sme len podporovali jej neefektívnosť.

Našou snahou je hľadať pravdu a sme presvedčení, že podobné „ad-hominem“ útoky a nepodložené argumenty nás od pravdy len vzďaľujú.

Peter Goliaš, Dušan Zachar, Ján Kovalčík, Rastislav Kováčik

Teraz najčítanejšie

INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.