Denník N

Piaty pád

Pesnička o lingválnom agens inkompetencie kontaktovať subjekt antonymného sexu

Piaty pád
(Báseň vyšla v zbierke Pod oknom našej spálne, vydavateľstvo Perfekt, 2018)

Ako môžeme byť k sebe úctiví,
Keď sme v našej reči piaty pád zrušili?
Chcel som Anču osloviť piatym pádom,
či by nešla na dezert s limonádou.
Vyšlo zo mňa iba –
O kom? O čom? Na čo? Za čo?
Piaty pád mi chýba,
keď som s Ančou.

Ako môžeme byť k sebe úctiví,
keď sme v našej reči piaty pád zrušili?
Chcel som Anču osloviť piatym pádom,
že sa o ňu pobijem ako toreádor.
Vyšlo zo mňa iba –
Z koho? Z čoho? S kým? S čím?
Piaty pád mi chýba,
keď som pri Anči.

Ako môžeme byť k sebe úctiví,
keď sme v našej reči piaty pád zrušili?
Chcel som Anču osloviť explicitne
a teraz tu čakám, že mi jednu vytne.

Hudba a text: Vlado Leksa
Produkcia videoklipu: Fedor Pichanič
(vo videu boli použité zábery na diela rôznych autorov vystavené v galérii Danubiana – https://www.danubiana.sk/danubiana/o-nas )

november 2020

Teraz najčítanejšie