Denník N

Nad vecou

Prechádzam popod slová

 

*

Už pri nás stoja:

Modrá nie je iba v očiach.

 

Na pery vystúpili

krajšie slová.

 

Pristúpiš na to,

že berieš zo mňa.

 

Môžem dávať

konečne, ako si to želám.

 

*

 

Dážď je na ústupe,

diaľka zase v diaľke.

 

Slnko má veľa farieb

a môj úsmev

 

vždy 

ako po prvýkrát

 

chváli Ťa

pri všetkých zvoneniach.

 

*

 

Posielaš darček

bez obalu

 

Sú chvíle,

keď ide o každú sekundu.

 

Potrebujeme vytrysknúť

a byť jeden pre dvoch.

 

Pre každý obraz s dušou,

ktorý je nad vecou.

 

*

 

Na takú hudbu tešíš,

až na tanec…

 

Tancujúce nebo 

plné hviezd…

 

Zbierame do dlaní

večné rozprávky.

 

Večer je krajší od nehy.

Nič nie je lepšie ako Ty.

 

*

 

Možno to nie je šťastie,

ale je fajn

 

Budíček bez rozpakov

 

celé a polovičné s vôňou,

ako sa spoznávame.

 

Plamene vyššie, nižšie

dokorán v nedohľadne.

 

*

 

Nezáleží na tom,

koľko je závisti.

 

Je čas nastavených dlaní

Žiadame si

 

krásu vo vankúšoch,

ktorých nie je dosť dlho.

 

Presakujú z nás

výčitky príplatkov.

 

*

 

Na skok do očí

položíš vysvetlenia.

 

Prechádzam popod slová.

Musíme uznať cit,

 

aké je dobro byť

v tichu múdrosti.

 

Môžeme stále hádať

a stále ľúbiť.

 

*

 

Ďakujem,

že si Ťa pamätám.

 

Spomienky majú krídla,

ako pohládzaš.

 

Kríž sa zas deje,

svetlo kriesi hmla.

 

Rany v nás rosia kvet

lásky moc odpustenia.

*

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

"Každodenný život je ako obyčajné písmeno, ako slová, ktorým nerozumieme. Ako vety, ktoré skrývajú v sebe tajomstvo. Nedokážeme sa vždy dostať do hĺbky. Čítanie Slova, ktoré je zapísané ľudskými slovami, nám pripomína naše prežívanie každodennosti, v ktorej je nám ťažko preniknúť do mystéria, do tajomstva Boha, ktorý sa zjavuje "tu a teraz" a pomáha nám čítať (vnímať) našu každodennosť Jeho očami až do úžasu a očarenia." (K. Wons SDS)