Denník N

USA pod tlakom evolúcie prírody, alebo koniec ilúzie amerického sna

Celý svet obdivoval americký sen, zem neobmedzených možností. Ľudia, ktorí pricestovali z celého sveta mohli realizovať svoje nápady, vízie čím rozprávkovo zbohatli. Sme svedkami začiatku rozpadu tejto ilúzie, pretože bola od začiatku postavená na zlých základoch.

Základy amerického sna, ktoré odporujú prírode

Rozvinutá egoistická podstata jedinca zohrala v americkej spoločnosti nebezpečný trik. Využívanie ostatných k získaniu osobného prospechu a vybudovanie amerického sna jednotlivca na úkor ostatných sa stalo bežnou praxou. Výsledkom bol neustále rastúci extrémny sociálny rozdiel medzi ľuďmi, ktorý eskaloval do takých rozmerov, že sa neudržal pre ďalší život a preto prichádzajú zmeny.

Násilie v uliciach je len dôsledkom toho, čo sa posledných desaťročiach v USA kumulovalo. Myšlienka zjednocovania krajín hovoriacich rovnakým jazykom je krásna, ale neurobí z Ameriky jednotný národ, pokiaľ základ amerického sna a jej ekonomiky nebude postavený v prospech všetkých a nie v prospech pár jednotlivcov.

Zjednotení ľudia musia byť skutočne takí ako v prírode, kde sú všetky časti spojené do jedného celku a všetci žijú v jeho prospech. Presne takto sa musia aj ľudia, nie len v Amerike, ale kdekoľvek vo svete, spojiť, aby fungovali v prospech celej zeme a nie vo svoj prospech. Nestačí o tom len hovoriť, či sa tváriť, že tak činíme. Spojenie sa musí prakticky naplňovať.

Pokiaľ Američania nezrealizujú myšlienku skutočného spojenia medzi ľuďmi, neprijmú integritu prírody ako vzor pre svoje chovanie, nemôžu byť vzorom pre celé ľudstvo. Pokiaľ to urobia, potom môžu byť vzorom pre celé ľudstvo. V súčasnej dobe prebiehajú ohne, protesty a streľby. Bohužiaľ sú predzvesťou ešte väčšieho tlaku, ktorý príroda vyvinie, aby donútila nie len USA k skutočnému zjednoteniu všetkých ľudí medzi sebou a prírodou samotnou.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.