Denník N

Výzva Pellegrinimu, ktorý počas celého videa klame a hazarduje so zdravím Slovákov

Pozrite si, prosím, toto video expremiéra Pellegriniho. Má len 48 sekúnd ale expremiér v ňom stihol povedať toľko klamstiev, manipulácii a nelogických vecí, až tým tromfol svojho dlhoročného školiteľa Fica.

Video expremiéra: https://www.youtube.com/watch?v=-jpO-2PcnBw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MgXV8oJppFufxvgYghyo6w2jXNCIt9KfxtASpjlxcLv7FjuDTkQvX0Og

Najprv tvrdí, že podľa vlády nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla alebo kostola. To je lož. Je zrejmé, že súčasná vláda nikdy nič také netvrdila ani nenaznačovala. Ak niečo neotvoríme úplne, ale len na polovicu, je logické, že nejde o úplne odstránenie rizika a zabezpečenie stavu, že nikto sa nikdy nenakazí, ale ide len o znižovanie rizika. To potvrdila aj jedna z najnovších dôležitých štúdií Stanfordovej univerzity zverejnená v časopise Nature. Pellegriniho vyjadrenie je čisto politické, populistické a ide proti logike, zdravému rozumu a vede.

Neskôr tvrdí, že je úplne neprijateľné, aby sme mali zákaz zhromažďovania. Pritom opäť ide proti zdravému rozumu. Zhromaždenie a prípadný protest proti vláde nie je ani zďaleka to isté, ako keď idete do divadla či do kostola a dodržujte rozostupy a pri vchode sa dezinfikujete. Ide o úplne iné prostredie a situáciu. Na proteste sú vybičované emócie, ľudia stoja často tesne pri sebe, kričia, skandujú, hlasno spievajú, často chýba možnosť pravidelnej dezinfekcie u veľkej väčšiny ľudí, takisto z charakteru jeho účastníkov je zrejmé, že mnohí často odmietajú nosiť rúška alebo ich nosia nedostatočne. Z protestu sa tak ľahko môže stať tzv. superšíriteľská udalosť, počas ktorej sa nakazí množstvo ľudí. To podporuje aj spomínaná Standfordská štúdia, pri ktorej za 85% infekcií mohlo len 10% miest a situácií.

Pellegrini tiež klame alebo prinajmenšom hrubo zavádza, keď tvrdí, že nie je rizikom 10 ľudí v reštaurácii či 100 na štadióne, ak sa dodržia všetky hygienické predpisy. Iste, riziko je s klesajúcim počtom interakcií a s dobrou hygienou nižšie, ale nikdy nie nulové.

Žiadam preto expremiéra Pellegriniho, aby kvôli svojmu politickému prospechu prestal klamať a hrubo zavádzať slovenskú verejnosť. A tiež o to, aby si spytoval svedomie z toho, ako sa v čase pandémie stretával s voličmi aj s mnohými dôchodcami bez rúška a bez dostatočných hygienických a epidemiologických opatrení. Iste, v lete sme mali po prvej jarnej vlne, prípadov už nebolo toľko, ale pandémia tu stále bola, nakaziť sa mohol ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Aj vďaka nedostatočným opatreniam a správaniu sa niektorých občanov v lete na nás udrela druhá vlna v omnoho väčšej sile.

Ďakujem za pozornosť.

Jakub Feltovič

https://www.facebook.com/jakubfeltovic

 

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.