Denník N

Výzva Pellegrinimu, ktorý počas celého videa klame a hazarduje so zdravím Slovákov

Pozrite si, prosím, toto video expremiéra Pellegriniho. Má len 48 sekúnd ale expremiér v ňom stihol povedať toľko klamstiev, manipulácii a nelogických vecí, až tým tromfol svojho dlhoročného školiteľa Fica.

Video expremiéra: https://www.youtube.com/watch?v=-jpO-2PcnBw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MgXV8oJppFufxvgYghyo6w2jXNCIt9KfxtASpjlxcLv7FjuDTkQvX0Og

Najprv tvrdí, že podľa vlády nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla alebo kostola. To je lož. Je zrejmé, že súčasná vláda nikdy nič také netvrdila ani nenaznačovala. Ak niečo neotvoríme úplne, ale len na polovicu, je logické, že nejde o úplne odstránenie rizika a zabezpečenie stavu, že nikto sa nikdy nenakazí, ale ide len o znižovanie rizika. To potvrdila aj jedna z najnovších dôležitých štúdií Stanfordovej univerzity zverejnená v časopise Nature. Pellegriniho vyjadrenie je čisto politické, populistické a ide proti logike, zdravému rozumu a vede.

Neskôr tvrdí, že je úplne neprijateľné, aby sme mali zákaz zhromažďovania. Pritom opäť ide proti zdravému rozumu. Zhromaždenie a prípadný protest proti vláde nie je ani zďaleka to isté, ako keď idete do divadla či do kostola a dodržujte rozostupy a pri vchode sa dezinfikujete. Ide o úplne iné prostredie a situáciu. Na proteste sú vybičované emócie, ľudia stoja často tesne pri sebe, kričia, skandujú, hlasno spievajú, často chýba možnosť pravidelnej dezinfekcie u veľkej väčšiny ľudí, takisto z charakteru jeho účastníkov je zrejmé, že mnohí často odmietajú nosiť rúška alebo ich nosia nedostatočne. Z protestu sa tak ľahko môže stať tzv. superšíriteľská udalosť, počas ktorej sa nakazí množstvo ľudí. To podporuje aj spomínaná Standfordská štúdia, pri ktorej za 85% infekcií mohlo len 10% miest a situácií.

Pellegrini tiež klame alebo prinajmenšom hrubo zavádza, keď tvrdí, že nie je rizikom 10 ľudí v reštaurácii či 100 na štadióne, ak sa dodržia všetky hygienické predpisy. Iste, riziko je s klesajúcim počtom interakcií a s dobrou hygienou nižšie, ale nikdy nie nulové.

Žiadam preto expremiéra Pellegriniho, aby kvôli svojmu politickému prospechu prestal klamať a hrubo zavádzať slovenskú verejnosť. A tiež o to, aby si spytoval svedomie z toho, ako sa v čase pandémie stretával s voličmi aj s mnohými dôchodcami bez rúška a bez dostatočných hygienických a epidemiologických opatrení. Iste, v lete sme mali po prvej jarnej vlne, prípadov už nebolo toľko, ale pandémia tu stále bola, nakaziť sa mohol ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Aj vďaka nedostatočným opatreniam a správaniu sa niektorých občanov v lete na nás udrela druhá vlna v omnoho väčšej sile.

Ďakujem za pozornosť.

Jakub Feltovič

https://www.facebook.com/jakubfeltovic

 

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. V domovských Lipanoch vyštudoval gymnázium, v roku 2008 ako 13-ročný zvíťazil vo svojej kategórii na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku v Moskve; svojho času v tejto súťaži triumfovala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Prispieva blogmi o politike a medzinárodných vzťahoch, o financiách, ekonomike či o zdravotníctve. Bojuje za lepšie, demokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov a nezodpovedných populistov. Taktiež bojuje za Slovensko bez extrémizmu, zastáva antifašistický, antikomunistický a antitotalitný postoj. Ideologicky a hodnotovo má blízko k rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi a k Európskej kresťanskej demokracii. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie na Slovensku. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky a vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He graduated from grammar school in his home town of Lipany, in 2008 he won the International Olympics in Russian language in Moscow as a 13-year-old; formerly, German chancellor Angela Merkel also triumphed in this competition. He contributes blogs on politics and international relations, finance, economics and healthcare. He fights for better, democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists and irresponsible populists. He also fights for Slovakia without extremism, takes an anti-fascist, anti-communist and anti-totalitarian stance. Ideologically he is close to Austrian chancellor Sebastian Kurz and to European christian democracy. He advocates the development of the center-right political spectrum and christian democracy in Slovakia. He advocates the building of a modern, united, fair and economically and militarily strong and socially inclusive European Union.