Denník N

Slovensko má na to stať sa budúcou veľmocou v oblasti elektromobility

InoBat Auto je miestom, kde sa stretávajú slovenskí aj zahraniční experti

Pohľad do minulosti dopravy je plný zaujímavých míľnikov. Tak ako bolo 19. storočie storočím pary a 20. storočie zasa storočím ropy, už teraz je jasné, že aj súčasné 21. storočie sa zapíše do histórie dopravy. Ako by som ho nazvala? Myslím si, že ho môžeme pomenovať práve storočím alternatívnych pohonov, a to hlavne tých elektrických. Tá história sa však sama nenapíše. Za vývojom, výskumom, inováciami aj výrobou stoja v prvom rade šikovní a odhodlaní ľudia, ktorí sa neboja ísť za svojimi snami. Kde však táto cesta úspechu začína? A kam až môže viesť, ak po nej budú kráčať úspešne a zdolajú všetky jej prekážky? Cieľovou rovinkou môže byť práve InoBat Auto.

Keďže november je mesiacom vedy a techniky, rada by som odôvodnila a bližšie opísala nielen to, prečo sa oplatí ísť práve touto profesijnou cestou, ale aj to, prečo je skvelou voľbou ostať na Slovensku či akí experti sa rozhodli profilovať práve v InoBat Auto. Dôvodov je hneď niekoľko, poďme si ich však rozmeniť na drobné.

  • SLOVENSKO SA STÁVA CENTROM PRÍLEŽITOSTÍ PRE NOVÉ TALENTY

Slovensko má v oblasti dopravy, vedy, výskumu, vývoja, techniky, výroby či logistiky dlhodobo silné postavenie. Patrí totiž medzi vedúce krajiny v produkcii automobilov a navyše, nachádza sa tu aj široká škála subdodávateľov, tvorí významnú časť HDP krajiny, prispieva k zamestnanosti aj exportnej výkonnosti. A práve tu sa začína aj vďaka InoBat Auto písať nová, ešte lepšia éra. Taká, ktorá stavia na stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska už aj v oblasti elektrifikovanej dopravy. Ak ju však chceme budovať čo najlepšie a toto postavenie si udržať, musíme aktívne pristupovať k progresívnym trendom v rámci elektromobility, ale aj rozvíjať vedu a výskum v tejto oblasti. Už tu sa však opäť dostávame k tomu najdôležitejšiemu, a teda práve k ľudskému kapitálu.

  • TOVÁREŇ NA SNY, VĎAKA KTORÝM SA MÔŽETE ZAPÍSAŤ DO HISTÓRIE

Na chvíľu sa ešte vrátim k histórii. Asi každý z nás pozná známych slovenských vynálezcov, ako napríklad Štefana Baniča  či Jozefa Murgaša. Už menej ľudí však pozná meno Štefan Anián Jedlík. Práve tento benediktínsky kňaz a profesor fyziky pritom stál pri zrode elektromobility na Slovensku aj vo svete. Už v rokoch 1827-1829 ako prvý na svete skonštruoval model elektromotora a o pár rokov neskôr ako prvý použil podobný elektromotor aj na pohon vozíka na koľajniciach. Kam tým smerujem? Do svetových dejín elektromobility sa s najväčšou pravdepodobnosťou zapíše aj InoBat Auto. Práve v našom výskumno-vývojovom centre vo Voderadoch bude totiž pod jednou strechou prebiehať výroba, výskum, ale aj vývoj prototypov batériových článkov, ktoré budú prvé svojho druhu na svete, keďže budú vyrábané presne podľa požiadaviek a špecifikácií konkrétneho výrobcu. Prečo sa teda oplatí ísť profesijnou cestou, v ktorej cieli sa nachádza InoBat Auto? Aj pre vás môže byť splneným snom a spolu s najväčšími odborníkmi v oblasti elektromobility môžete začať písať príbeh budúcnosti, ktorý sa začína už teraz. A takúto príležitosť určite netreba premeškať.

  • MIESTO, KDE SA MÔŽETE UČIŤ OD TÝCH NAJLEPŠÍCH

Nadviažem rovno na spomínaných odborníkov. Aj napriek tomu, že Slovensko má obrovský potenciál, spoločnosť v tejto krajine žije stále v akýchsi vzorcoch minulosti postavených na tom, čo sa nedá a tiež na tom, že táto krajina nedokáže podporiť veľké ambície mladých talentov či správne prepojiť vedu s priemyslom. Vďaka InoBat Auto je však opak pravdou. Práve táto spoločnosť je ukážkou toho, ako prepojiť akademický svet s tým priemyslovým, keďže už teraz úspešne premieňame pokrokovú chémiu na reálne batériové články jediné svojho druhu na svete. Na výskume a vývoji tu pracujeme nielen s akademickou obcou, ale aj poprednými vedcami a odborníkmi. Snažíme sa budovať miesto, v ktorom už teraz dochádza k spojeniu najväčších mozgov nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Práve oni investujú nielen svoj čas, ale aj vedomosti a skúsenosti do zmysluplnej vízie InoBat Auto, pričom pri svojej práci uznávajú nielen konkurenčné výhody a vysoký potenciál firmy ako takej, ale aj Slovenska ako krajiny. A čo je na tom najlepšie, sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti aj lokálnym odborníkom či mladým talentom, v ktorých vidia potenciál. Jedným z nich môžete byť pritom práve vy.

  • TEÓRIA JE SÍCE POVINNÁ JAZDA, PRAX A VEDENIE SKÚSENÉHO MENTORA NAD ZLATO

Som si istá, že sa medzi nami nachádza veľké množstvo ľudí, ktorí sa na svet dokážu pozerať vizionársky, majú pozitívny prístup, sú aktívni, tvoriví, neboja sa výziev a majú vášeň, ktorú chcú naplno rozvíjať. Dvere máte otvorené, pridajte sa k nám! Práve spomínaní odborníci z našich radov majú tie najlepšie predpoklady na to, aby vám pomohli premeniť vaše sny a inovátorské myšlienky na realitu a podajú vám pomocnú ruku pri vašej ceste na vrchol. Elektromobilita je predsa odvetvím, ktoré sa musí opierať o výsledky nepretržitého vedeckého bádania, na ktorom v InoBat Auto pracujú tie najlepšie domáce a zahraničné výskumné kapacity. Vďaka InoBat Auto táto krajina už teraz disponuje medzinárodne uznávanými vedcami a odborníkmi, čím dokáže vytvárať dokonalú zhodu medzi znalosťami týchto skúsených expertov a potenciálom nových talentov, zaistiť výmenu poznatkov medzi nimi a zároveň budovať odbornú expertízu „in-house“.

  • NIKDY NIE JE PRISKORO, MENIŤ SVET OKOLO SEBA MÔŽEME UŽ POČAS ŠTÚDIA

Štúdium na vysokej škole je častokrát o tom, že stovky študentov síce prečítajú rovnakú knihu, naučia sa poznatky potrebné na skúšku, no len pár z nich sa popri tom snaží aj meniť svet k lepšiemu práve v oblasti, ktorú sa rozhodol študovať. V  InoBat Auto sa snažíme osloviť okrem už skúsených odborníkov  práve aj takýchto mladých zanietených ľudí, ktorí budú spolu s nami písať príbeh akejsi „renesancie vedy a techniky na Slovensku“. A práve to je dôvod, prečo sme sa rozhodli úzko spolupracovať aj s univerzitami a mladých ľudí plánujeme aktívne zapájať do dialógu o výskume a vývoji, ale aj uplatnení vedy v praxi či podnikaní, ktoré môže zmeniť svet okolo nás k lepšiemu.

Čo by som rada dodala na záver? Slovensko je úžasná krajina, ktorá sa stala už aj pre mňa druhým domovom a obdivujem nielen jej potenciál, ale aj šikovnosť ľudí či neuveriteľne krásnu prírodu. Dovoľme si tu snívať a zároveň aj spoločne napredovať na ceste k ešte lepšiemu Slovensku, či dokonca k lepšiemu svetu. V InoBat Auto vytvárame unikátne príležitosti, a to také, vďaka ktorým už nebudú tie najväčšie talenty odchádzať preč z tejto krajiny a vďaka ktorým sa tí, ktorí za hranicami už pôsobia, môžu vrátiť späť domov a svoju voľbu neoľutovať. Navyše, aby sa tí, ktorí ešte o Slovensku doteraz nepočuli, začali o túto krajinu zaujímať a našli tu spomínanú príležitosť snov, ktorú nenájdu nikde inde na svete. Všetko veľké sa niekde začína a aj smerom k tým najväčším veciam je najdôležitejší práve prvý krok. Vykročte na svoju profesijnú cestu práve s InoBat Auto a začnite spolu s nami písať úplne novú, ešte lepšiu éru.

 

VICTORIA VERNARECOVÁ,
Chief Human Resources Officer, InoBat Auto

Teraz najčítanejšie

InoBat

InoBat je slovenská spoločnosť založená v roku 2019 zaoberajúca sa výskumom, vývojom, výrobou a recykláciou batérií s dlhodobým cieľom slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami. Hlavnými odvetviami sú InoBat Auto, ktorý sa zaoberá R&D a výrobou batérií do elektrovozidiel, InoBat Energy, zaoberajúci sa skladovaním energie a InoBat Recyling, prinášajúci riešenie na recykláciu batérií. Okrem toho, InoBat pracuje aj na rozvoji InoBat Charging, ktorý rieši nabíjaciu infraštruktúru a InoBat Hydrogen pre vodíkové a alternatívne pohony. Najrozvinutejšou odnožou spoločnosti InoBat je InoBat Auto, ktoré umožňuje elektrickú mobilitu vytváraním svojich unikátnych batérií pre zelenší svet. Sme batériová spoločnosť „Discovery to Delivery“ s jedinečným výskumom a vývojom v oblasti výroby prinášajúcim riešenia šité na mieru pre svojich zákazníkov. www.inobat.eu

Tento blog je platený.