Denník N

Obchod s temnou históriou

• Hrdosť na zobrazenie našej hanby. •

 Slovenský filmový ústav koncom prvej polovice tohto novembra vydal film

Obchod na korze
(réžia Ján Kadár ~ Elmar Klos, 1965, 128 minút)

– a to na nosičoch Blu-ray a DVD. Súčasťou vydania je aj metodický materiál, určený pre pedagógov základných a stredných škôl. Medzi bonusmi sú krátke filmy slovenského režiséra Jána Kadára a rozhovory s významnými osobnosťami našej nielen kinematografie.  •
 Známa dráma z obdobia vojnového Slovenského štátu rozpráva príbeh Tóna Brtka, slušného človeka, ktorý sa pod nátlakom chamtivej manželky a karieristického švagra nechal vmanévrovať do pozície arizátora skrachovaného obchodu s galantérnym tovarom – s prázdnymi krabicami od gombíkov, nití, čipiek… Pôvodná majiteľka, stará pani Rozália Lautmannová, považuje Tóna za nového pomocníka a prijme ho sťa vlastného syna. Aj on svoje arizátorstvo iba predstiera a všetok čas venuje opravám starožitného nábytku v jej domácnosti. Lenže situácia sa zmení, keď sa začne pripravovať deportácia všetkých miestnych Židov, Židoviek…  •

• Predná strana prebalu DVD a Blu-ray s filmom Obcod na korze. • (Grafika, dizajn: © Marek Kianička. Zdroj: SFÚ)
• Zadná strana prebalu DVD a Blu-ray s filmom Obcod na korze. • (Grafika, dizajn: © Marek Kianička. Zdroj: SFÚ)

•  Film vznikol v polovici 60. rokov XX. storočia a je adaptáciou rovnomennej novely slovenského spisovateľa Ladislava Grosmana. Reflektuje temné obdobie našich národných dejín počas II. svetovej vojny a varuje pred provinčným siláctvom a velikášstvom, pred zastieraním malosti a podriadenosti, hovorí o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, o strachu, nevedomosti, hlúposti ako o živnej pôde pre hlásateľov násilia.  
  Obchod na korze bol prvým československým filmom, vyznamenaným cenou americkej Akadémie filmových umení a vied Oscar a zatiaľ zostáva jediným, vďaka ktorému máme túto sošku aj v slovenskej kinematografii. Aj keď vznikol v produkcii Filmového studia Barrandov a jeden z dvojice režisérov bol Čech, jeho príbeh je zasadený do slovenského malomesta. Dominantným jazykom filmu je slovenčina a viaceré postavy stvárnili slovenskí herci. So Slovenskom film spája aj rodinná situácia Jána Kadára, pre ktorého bolo toto dielo mimoriadne osobnou výpoveďou. Po získaní Oscara za najlepší zahraničný film v roku 1966 sa pre americké médiá vyjadril: „Obchod na korze je mi najbližší zo všetkých mojich filmov. Zvyčajne pracujeme s Elmarom Klosom ako seberovní partneri, ale v tomto prípade mi nechal voľnú ruku. Vie, že nerozmýšľam o každom zo šiestich miliónov umučených Židov, ale že moja práca je ovplyvnená osudmi môjho otca, otcov mojich priateľov, matiek mojich blízkych a ľudí, ktorých som poznal.“  •

• Záber z filmu Obchod na korze. Jozef Kroner ako Tono Brtko s dáždnikom,v klobúku. • (Zdroj: Národní filmový archiv Praha)

•  „Obchod na korze tematizuje vyvražďovanie Židov počas druhej svetovej vojny. Autori akoby chceli týmto dielom vysvetliť nevysvetliteľné, čiže to, že aj tzakzvaní normálni ľudia boli spolupáchateľmi vojnových zločinov,“objasňuje filmový historik Václav Macek v monografickej publikácii Ján Kadár, ktorú v roku 2008 vydal Slovenský filmový ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a ktorá ako jediná z portfólia edičných aktivít Slovenského filmového ústavu bola preložená do anglického jazyka. „V prvých dvoch filmoch ‚rokov zrelosti‘ Kadár s Klosom rozprávali najmä o obetiach, v tretej látke prevrátili optiku – namiesto obete sa zaujímali o vinníka,“ dopĺňa Václav Macek, odborník na tvorbu Jána Kadára, ktorý je aj spoluautorom publikácie Dejiny slovenskej kinematografie. Film podľa neho: „…nepátra po jednoznačnom vinníkovi. Vie, že vinu  niesli aj zákony, aj teror Hlinkovej gardy, ale aj jednoduchí obyvatelia mestečka, ktorí pravidelne chodili do kostola na kázne i spovede, žili v predstave o vlastnej bezúhonnosti, akceptovali, aby sa súčasťou spoločenského systému stali klamstvá, lúpenie a vraždenie.“ Slovami režiséra Jána Kadára film„ukazuje slovenský fašizmus so všetkým provincionalizmom a familiárnosťou, ktoré sú mu vlastné, a s dôsledkami o to strašnejšími. Aj keď je vyrozprávaný cez dve postavy, dotýka sa širších súvislostí, a tak sa dá vztiahnuť na akýkoľvek druh fašizmu. Hoci rozpráva o osudoch jednotlivcov, v skutočnosti zobrazuje prototyp.“  •
  Za úspech film vďačí aj výborným hlavným hereckým predstaviteľom – dvojici Ida Kamińská a Jozef Kroner. „Voľba Kronera podstatne ovplyvnila vyznenie aj úspech diela. Kadárova intuícia pri výbere hercov bývala správna,“ konštatuje Václav Macek. Aj pre Kronera bola úloha Tóna Brtka jednou z najzásadnejších. „Jan Werich mal zaujímavý postreh. Hovoril, že Kronerovi vo filmoch ponúkajú akoby stále jednu a tú istú rolu, čím mal na mysli, že otec bol obsadzovaný väčšinou do postáv ľudových, jadrných mužov,“ hovorí herečka Zuzana Kronerová, pokračujúc: „Otec rád zabával svojich divákov v ľudových komédiách a, samozrejme, neprijal by scenár, ktorý by nebol kvalitný. Ale keď dostal príležitosť hrať vo filme Obchod na korze, vedel, že práve to je rola, kde môže naplno ukázať svoje herecké majstrovstvo, a že nakrútiť tento film má veľký zmysel. Často si spomínal na to, že keď si prečítal scenár filmu a bol na návšteve u scenáristu Ladislava Grosmana v Prahe, tak už vtedy povedal: ‚Laco, ja cítim v kostiach, že toto bude veľký film.‘ Pre neho to bola najvýznamnejšia z filmových príležitostí. A ja som veľmi šťastná, že mal túto možnosť.“  
   •   Dobová upútavka na film Obchod na korze, ktorý sa premietal aj v amerických kinách (2:20 minúty).  

  Téma filmu je stále aktuálna, zvlášť dnes, v období silnejúcich extrémistických nálad. Súčasťou vydania filmu je preto aj metodický materiál pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorý mu vtisol vzdelávací rozmer. Rozdelený je na štyri hlavné kapitoly: O filme, Historické a spoločenské súvislosti, Filozofické, etické a sociologické aspekty diela, Vojna a holokaust v československej kinematografii. Jeho autorkou je Monika Mikušová z Katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Booklet nového vydania filmu Obchod na korze na DVD a Blu-ray obsahuje aj základný faktografický súpis a ďalšie texty o filme a o jeho tvorcoch, citáty Jána Kadára aj recenzentov a kritikov filmu. Bohaté je i zloženie bonusov. Sú medzi nimi dva krátke filmy Jána Kadára: Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! (1946) a Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! (1946). Ide o digitálne reštaurované strihové filmy o fašistických zločinoch vlády vojnového slovenského prezidenta Jozefa Tisa, a to zo zbierok Slovenského filmového ústavu,  •

• Jeden z dobových plagátov na film Obchod na korze. • (Zdroj: © Slovenský filmový ústav)

 Film Obchod na korze sa hrdí mnohými oceneniami, z ktorých Oscar pre zahraničný film je najcennejším. Lenže prvého uznania sa mu dostalo už pri premiére na 18. Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes v roku 1965. kde Ida Kamińska a Jozef Kroner na získali Zvláštne čestné uznanie. K ďalším oceneniam filmu a jeho tvorcov patrí Výročná cena newyorskej filmovej kritiky za najlepší zahraničný film roku, Zlatá plaketa za najlepší zahraničný film roku – Donatellov David a mnohé ďalšie. Slovenskí novinári a kritici Obchod na korze vyhlásili v Ankete 2000 za najlepší slovenský hraný film storočia. Snímka zaujala aj pred štyrmi rokmi, keď ju pri príležitosti 50. výročia od jej vzniku vydalo na DVD a blu-ray nosičoch na anglofónny trh prestížne britské vydavateľstvo Second Run.  •
 Vydanie DVD a Blu-ray nosiča s filmom Obchod na korze podporil slovenský Audiovizuálny fond a Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA).  •
 Podrobnosti o najnovšom vydaní filmu Obchod na korze na nosičoch Blu-ray i DVD, spolu s ďalšími slovami o filme od Zuzany Kronerovaj i s viacerými dobovými citáciami zahraničnej kritiky filmu nájdete v mojom článku Obchod je už v obchode – link naň je nižšie.  •
•  Film Obchod na korze je v ponuke špecializovanej predajne Klapka.sk Slovenského filmového ústavu  —  link.  •
•  Slovenský filmový ústav  —  link.  •
•  Obchod je už v obchode  —  link.  •

   •  zdroje článku a ilustračného obrázku:  •
•  Tlačová správa Slovenského filmového ústavu a archív autora – link.  •

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com