Denník N

Deň (prevencie) násilia na ženách

Ženy sú v našej spoločnosti nútené čeliť sexuálnemu, fyzickému a domácemu násiliu v obrovskej miere. Sme brutálne napádané doma, v práci i v uliciach miest. A potom sme ešte k tomu obviňované, zosmiešňované a vyčleňované ako klamárky, hysterky či proste osoby s nevyhovujúcim príbehom.

Keď som bola malá, mala som za to, že pod označením „vojna pohlaví“ sa myslí súťaživý „súboj“ o to, ktorému z dvoch pohlaví sa darí lepšie v určitej profesii alebo v určitej oblasti, akou je napríklad výchova. Že súboj je len v úvodzovkách a že to v sebe obsahuje nepísané pravidlo o slušnosti, úcte a zdravých primeraných hraniciach.

Násilie na ženách

Na jednu stranu, je to úsmevne nevinný pohľad na vec. Na tú druhú, to nie je zásadne odlišné od toho, ako si interpretujeme dynamiku medzi mužmi a ženami ako spoločnosť.

I keď je sexuálne, fyzické a domáce násilie nepopierateľnou súčasťou našich vzťahov a dodnes v mnohých podobách akceptovaným pilierom tejto spoločnosti, je stále opomínané.

A pritom to pre mnohé a niektorých z nás znamená tak veľa. Zatiaľ čo niektoré a mnohí zažívajú svoje prvé lásky, tešia sa z rodiny, budujú svoju kariéru alebo inú budúcnosť, ktorú pre seba chcú, iné ženy a muži sú donútení k vysporiadavaniu sa so svojou minulosťou. S činmi a ich následkami vykonané ľuďmi, ktoré nezvládali svoje poruchy a traumy a posunuli utrpenie ďalej.

Pretože ani opustením spoločnej domácnosti, ani príchodom domov to nekončí. Naopak, pre napadnutú stranu to ďalej pokračuje v podobe nekvalitného spánku plného nočných môr, menštruačných a iných bolestí či ako nízka sebaúcta. To vyúsťuje v zníženú mieru fungovania a k seba-sabotovaniu. A to sa zas prejaví ďalšími a ďalšími komplikáciami v oblasti vzťahov, financií či práce.

Dodatočné násilie na ženách

Zotavovanie sa z činu, ktorý je následkom problému niekoho iného, je komplikované. Preto nerozumiem, prečo naviac tak usilovne dbáme na udržanie stigmy. Ženy obviňujeme. Vyčítame im to. Zahanbujeme ich. Vyháňame ich nielen z verejného priestoru. Redukujeme ich na túto jednu záležitosť, za ktorú nenesú zodpovednosť. Zhadzujeme ich pre to, čo sa im stalo i pre to, ako sa s tým rozhodli naložiť. Pozeráme sa na ne inak. Robíme z nich poškodené labilné chudery, ktoré akoby stratili schopnosť veci korektne a samostatne posúdiť. Vnímame ich ako poškodené. Nebavia nás ich komplikácie a nadobudnuté strachy.

Bojíme sa toho, čo s nimi prichádza a ich pravda je pre nás očividne veľmi nevyhovujúca.

Prečo?

Pretože to nemáme dostatočne vydokladované? Pretože nepoznáme druhú stranu príbehu? Alebo pretože ho poznáme ako zlatíčko?

V prvom rade teda musím skonštatovať, že človek ani nevie, ako veľmi je prezumpcia neviny na Slovensku rešpektovaná, kým nepríde na tému sexuálneho alebo domáceho násilia na ženách. V druhom rade, nie je dôvod, aby sme to vydokladované mali. Napadnuté ženy nám žiaden detailný popis nedlžia. I tak by sme mali stáť na ich strane.

Druhú z otázok ľudia najčastejšie pokladajú v snahe zistiť, ako si žena dané správanie zaslúžila. Nech si za to môže sama, nech je tá zlá a nech nemusia meniť svoj pohľad na svet. Kontext by sa prezistovať mal. Ale v rámci snahy o pravdu a férovosť, nie pre nenávisť k ženám.

A argument, že ho poznáme ako zlatíčko, je veľmi detinský. Všetky a všetci sme sa už v niekom zmýlili.

Manipulácia prizerajúcich sa

Na druhú stranu ale pekne poukazuje na to, že násilní muži neovplyvňujú a nemanipulujú len s konkrétnymi ženami, ale snažia sa a potrebujú mať značný vplyv i na ich okolie. Klamú, zavádzajú a oblbujú nielen ne, ale i svojich rodinných príslušníkov, známych, kolegov a priateľov. Všetkých, ktorí by jej mohli pomôcť a podporiť tú pravdu, ktorá ho odhalí a skomplikuje mu život.

Koniec-koncov, násilníci málokedy priznajú pravdu. Väčšinou len zbabelo a úboho všetko popierajú a vymýšľajú príbehy, v ktorých je ona tá zlá. Vediac, že ľudia sú im naklonení.

Ľudia, ktorých sa fyzické, sexuálne a domáce násilia týka „len“ nepriamo, by si to konečne mohli uvedomiť a pre seba, nie pre ženy, prestať s podporovaním násilia.

Teraz najčítanejšie

Kamila Skokňová

Feministka. (Večná) Študentka (nielen) filozofie. Členka Mensy. Nadšenkyňa do psychológie, vzdelávania i futurizmu. Sledovať ma môžete i na instagrame: @kamilaskoknova.