Denník N

Ako sa vrátiť do života po tom, čo ma z neho choroba vyradila?

Ak sa človek so zdravotným znevýhodnením rozhodne nájsť si prácu, znamená to, že sa musí vrátiť medzi ľudí. Ak dlhšie nepracoval, pravdepodobne bude mať pochybnosti či prácu zvládne, či bude nahliadaný rovnocenne a zapadne do kolektívu. Cieľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu je pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, aby sa v práci uplatnili.

Pred časom som mala možnosť zhovárať sa s mladou ženou, ktorá prekonala Hodgkinov lymfóm. Povedala mi, keď som ležala v nemocnici, miestami to bolo veľmi zlé. Na druhej strane som si hovorila, že to, čo sa deje, má svoj dôvod. Nebyť choroby, netušila by som, koľko toho znesiem.

Život so zdravotným znevýhodnením je spojený s prekonávaním prekážok, pričom spôsoby, ako sa s nimi ľudia vyrovnávajú, sú rôzne. Pre niekoho je to skúsenosť, ktorá ho vnútorne posilní. Ako hovorí jedno toltécke príslovie, neberme ľuďom bolesť, často ju potrebujú, aby mohli vyrásť. Väčšinou však títo ľudia bojujú s pochybnosťami a nedostatkom sebavedomia. Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu pracuje multidisciplinárny tím, ktorý ľudí so zdravotným znevýhodnením podporuje v rôznych oblastiach života. Viac zobrazujeme v nasledujúcom videu:

Zriaďovateľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je vytvoriť týmto ľuďom predpoklady, aby sa uplatnili práci.

AKO S KLIENTOM PRACUJEME

„Klientom môže byť človek s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, ktorý má chuť na sebe pracovať a hľadať si činnosť, ktorá by ho bavila“, hovorí manažérka centra Andrea Kozová. „Aby sme ho dokázali vhodne podporiť, musíme ho dobre poznať. Na začiatok sa veľa pýtame. Samozrejme, treba byť opatrný, zdravotné údaje sú citlivé. Mňa to ale zaujíma z hľadiska pracovného začlenenia.“

KOMPLEXNÁ REHABILITÁCIA

V IPR sa človeku so zdravotným znevýhodnením venujú odborníci. Vyšetrí ho posudkový lekár, fyzioterapeut mu nastaví režim na posilnenie tela, sociálny pracovník a pracovný terapeut navrhnú aktivity pracovného tréningu, s psychológom môže prebrať obavy spojené s nedostatkom sebavedomia.

Prvým krokom je poznať svoje silné stránky a vedieť ich odprezentovať. „Dôležité je, aby klient zistil, čo ho baví, aby si vyskúšal, čo zvládne a kde sú jeho limity. Áno, mám zdravotné znevýhodnenie, ale tiež mám svoju hlavu, svoje hodnoty a myšlienky a môžem byť užitočný pre spoločnosť. Zamestnávateľ hľadá pozitívne naladeného zamestnanca, ktorý je ochotný učiť sa nové veci. Klienta preto motivujeme, aby vystúpil z komfortnej zóny. Nemusí to byť príjemné, ale vďaka tomu nadobudne flexibilitu potrebnú pre zamestnanie.“

SILNÉ STRÁNKY

IPR využíva metódu zhodnotenia fyzického pracovného potenciálu. Ako jediné zariadenie na Slovensku vlastní licenciu Isernhagen. Klienti majú tiež možnosť čiastočnej liečebnej rehabilitácie.

Pracovná rehabilitácia sa uskutočňuje v dielni, kde si klienti v bezpečnom prostredí odskúšajú rôzne druhy činností a nadobudnú pracovné návyky. Stretnú sa tu s ľuďmi, ktorí majú podobné zdravotné problémy a môžu svoje skúsenosti zdieľať.

PRIJATIE CHOROBY

„Dôležité je byť vysporiadaný s chorobou,“ pokračuje Andrea Kozová. „Ak nemám spracované, že som opakovane hospitalizovaný na psychiatrii, tak to tajím, aby sa o tom nedozvedel zamestnávateľ. Táto obava môže mať vplyv na pracovný výkon“. Ak človek nekomunikuje svoje potreby a neupozorní zamestnávateľa na prispôsobenie pracovného času či výkonu, nemusí v zamestnaní obstáť.

„V zariadení organizujeme skupinové sedenia, kde klientov učíme odprezentovať svoj zdravotný stav. Sú ľudia, ktorí s tým nemajú problém, povedia to na priamo – áno, mám schizofréniu. Časom pochopia, že je to len informácia. Byť vysporiadaný s chorobou je jeden zo základných predpokladov sebavedomia a toho, že klient v práci uspeje.

Po absolvovaní pracovnej rehabilitácie pomáhame klientovi nájsť vhodné zamestnanie. Ak je treba, na stretnutie so zamestnávateľom a počas prvých dní v práci ho sprevádza sociálny pracovník,“ zakončuje Andrea Kozová.

V ďalšom článku sa bližšie pozrieme ako to v praxi prebieha.

Teraz najčítanejšie

Tu sme

Projekt TU SME prepája ľudí so zdravotným znevýhodnením a organizácie účinnej pomoci. Prostredníctvom videí im pomáhame nájsť a využiť pomoc odborníkov v najbližšom okolí.