Denník N

Finančná gramotnosť trochu inak, alebo moja nová výzva

S napísaním tohto blogu som otáľala tri mesiace, niekoľkokrát som ho prepísala. Posledné dva júlové týždne som vypomáhala v letnej škole neziskovej organizácie Teach for Slovakia.  Spusteniu tohto projektu predchádzala príprava a rozdelenie kompetencií jednotlivým dobrovoľníkom. Spustilo sa aj prihlasovanie na organizovanie poobedných aktivít vo forme krúžkov pre deti. Riaditeľ letnej školy nemal dostatok dobrovoľníkov. Pri jednom rozhovore som mu povedala, že fajn, zoberiem krúžok aj ja. Riaditeľ sa potešil, lebo príprava na tento ročník bola veľmi špecifická –  zasiahla pandémia korona vírusu (Za pár dní museli pripraviť to, čomu sa obvykle venujú niekoľko mesiacov).

Po ukončení rozhovoru mi mozog začal pracovať na plné obrátky. Začala som premýšľať, aký krúžok pripravím. Mala som  tri dni, aby som si vymyslela názov a zameranie. Deti málo športujú, štatistiky nepustia, mala by som ísť tým smerom. Začala som so svojim trénerom riešiť, ako by som mohla vymyslieť čo najlepšie hry. Priznám sa, mala som z toho hlavu v smútku. Nakoniec mi kamarátka, ktorá bola riaditeľka  jednej základnej školy, povedala, aby som  pripravila to, čo viem najlepšie. Deti totiž  rýchlo odhalia, keď pedagóg niečo nevie. Jednoducho stratím autoritu skôr, ako ju získam.

Posledných 12 rokov som pracovala vo finančnom sektore. Prvé tri roky som sa venovala ekonomike a riadeniu poisťovní,  ďalších deväť som bola zodpovedná za ľudské zdroje a vzdelávanie. V rámci vzdelávania sme vytvárali učebné texty najmä pre dospelú populáciu. Ako zástupkyňa poistného sektora som sa spolupodieľala na definovaní požiadaviek finančnej gramotnosti v projekte  Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten  v gescii ministerstva školstva na základných a stredných školách (zadefinovali sme minimálne požiadavky, čo by mali žiaci ovládať na jednotlivých stupňoch).

V podstate som spätnú väzbu, ako sa vyučuje finančná gramotnosť, reálne nemala k dispozícii, predmet je prierezový. Školy  ho môžu zakomponovať do rôznych predmetov.

Krúžok som nazvala finančná akadémia. V prvý deň školy poobede sme mali pred jednotlivými triedami vonku krátku prezentáciu.  V krátkosti som odprezentovala, čo budeme najbližší týždeň robiť na krúžku. Krúžok som obmedzila pre deti z ročníkov 6 až 8. Viem, finančná gramotnosť je nastavená v spomenutom ministerskom dokumente aj pre prvý stupeň základných škôl, ale na také malé deti som si naozaj netrúfala. Už len príprava podkladov pre 12- až 14-ročných bola výzva. Poučkami a zákonmi by som ich asi nezaujala.

Koncepčne som krúžok nastavila tak, aby sme sa veľa rozprávali. Deti ma milo prekvapili  vedomosťami o financiách, o úveroch, dokonca aj o poistení.  Boli kreatívne a na konci posledného dňa zadaný projekt aj odprezentovali svojim spolužiakom. Vytvorili vlastnú reštauráciu, prenajali si priestor, zariadili ho, pripravili menu, urobili kalkuláciu jedného jedla, pripravili reklamu a najali si zamestnancov. Boli z toho  zaujímavé projekty o ktorých rozprávali svojim vyučujúcim. Pre mňa bolo zadosťučinením, že sa mi prišli druhý týždeň poďakovať, že ich to bavilo a že sa budú  tešiť na letnú školu v ďalšom roku.

V súčasnosti deti znovu nechodia do školy, výučba je len online. Sama viem, ako mi chýba kontakt s ľuďmi. Telefonovanie ani obrazovka to nenahradí a vzdelávanie týmto spôsobom už vôbec nie. Aj keď viem, že mnohí pedagógovia pracujú na 200 percent  prezenčne a poobede s niektorými žiakmi online. Množstvo hodín sa redukovalo, preto si nemyslím, že zostal čas na finančnú gramotnosť.

Dnes som počúvala tlačovku ministra školstva. Pripravil opatrenia ako by sa v čase korona krízy deti mali vzdelávať a opäť mohli navštevovať školy, uvidíme, ako sa k tomu postaví ústredný krízový štáb. Táto kríza nám vzala veľmi veľa. Je však otázne, či sme niektorými opatreniami nezničili to, čo už bolo aj tak podlomené. Ten trištvrte rok v školskom živote detí sa bude veľmi ťažko dobiehať. Chcem  veriť, že deti sa budú chcieť vzdelávať,  všetci im v tom budeme všemožne pomáhať. Teším sa na ďalší ročník letnej školy. Skúsim sa popasovať s výzvou pripraviť kurz finančnej gramotnosti pre menšie deti.

Teraz najčítanejšie

Lucia Baková

Viac ako dekádu sa venujem ľudským zdrojom a vzdelávaniu. Pracovala som 12 rokov vo finančnom sektore, kde som okrem iného budovala systém vzdelávania. Digitálna doba prináša mnoho príležitostí ale nie som zástancom len elektronického vzdelávania, napriek tomu, že som svoj PhD. výskum zamerala na vzdelávanie manažérov formou e-learningu. Snažím sa neustále vzdelávať a pracovať na sebe, aby som svoje vedomosti mohla odovzdávať ďalej. Mám rada výzvy a zmeny. Som vášnivý cestovateľ, športovec a vyznávač zdravého životného štýlu.