Denník N

Moji žiaci mi nastavujú zrkadlo ako učiteľovi, aj ako človeku

René Skácal, foto: Lukáš Zachar
René Skácal, foto: Lukáš Zachar

René Skácal vyštudoval psychológiu a po škole pôsobil v nízkoprahovom centre Mixklub pri obytnom dome Pentagon v bratislavskej Vrakuni. Pracoval s deťmi zasiahnutými sociálnym vylúčením, užívaním drog či sexbiznisom. Centrum im poskytovalo bezpečný priestor na trávenie voľného času, ale aj na zdieľanie problémov či radostí z ich života. Momentálne už druhý rok učí na Luníku IX na ZŠ Ľ. Podjavorinskej.

René učí anglický jazyk a slovenčinu v rámci programu Teach for Slovakia. Do školy na košickom sídlisku Luník IX chodí približne deväťsto žiakov a žiačok, a takmer všetci sú priamo z okolitých panelákov a z neďalekej osady Mašličkovo.

Najväčšou výzvou pre Reného je to, že veľká väčšina žiakov je zo sociálne vylúčeného prostredia, z prostredia generačnej chudoby a zo sídliska, kde sú vystavené množstvu negatívnych javov ako sú alkohol, drogy, prostitúcia a násilie.

“Je náročné vzdelávať a vychovávať deti, ktoré niekedy nemajú naplnené ani základné biologické potreby, o tých psychologických ani nehovoriac. Na druhú stranu musím povedať, že máme aj žiakov, ktorí sú z rodín, kde rodičia majú stálu prácu, vedia reagovať na potreby dieťaťa a zaujímajú sa o ich vzdelanie. Mám pocit, že počet týchto rodičov stále rastie.”

Vedenie Základnej školy Ľ.Podjavorinskej 1 na košickom Luníku IX neustále zlepšuje školu, aby bola lepším a kvalitnejším miestom pre deti a aj pre učiteľov. René oceňuje aj svojich kolegov, ktorí pre deti robia častokrát omnoho viac, ako majú vo svojej náplni práce.

“No a najviac som vďačný za deti, ktoré učím. Aj keď často skúšajú moju trpezlivosť, nikdy ma neprestávajú prekvapovať. Nastavujú mi zrkadlo ako učiteľovi, aj ako človeku.”

Foto: archív René Skácal

Vy ste taký Róm

Budovať si vzťah so žiakmi a pomaly získavať ich dôveru bolo to najnáročnejšie, ale zároveň najkrajšie, čo René minulý rok zažíval. Bez dôvery to v triede nejde. Zároveň človek nikdy nevie, čo zažije, keď ide do práce. Rutina neexistuje.

“Začiatky boli naozaj náročné. Od septembra som ako nový učiteľ často počúval, že sem nepatrím, že im nerozumiem. Vnímali ma ako niekoho z vonku, čo je, samozrejme, prirodzené. Myslím, že to bolo v decembri, keď po jednej hodine vyšla kolegyňa z triedy deviatakov a ja som započul pár nevyberaných slov na jej adresu. Nechcel som žiakov hneď kritizovať – veď kto si počas základnej občas neponadával na učiteľa.

Otvoril som teda tému tým, či im takáto spŕška slov vychádza z úst aj na mňa, keď nám skončí hodina. Na to sa ozval môj žiak, ktorý asi najčastejšie používal argument, že tam nepatrím, a povedal: Na vás nie pán učiteľ, vy ste náš…vy ste taký Róm. Pre mňa to znamenalo, že som na dobrej ceste k tomu, aby ma žiaci vnímali ako toho, kto im chce v živote pomôcť a nie niekoho, kto ich prišiel poučovať, ako majú žiť.”

Aj čeliť stresu sa dá naučiť

Cez program Teach for Slovakia pôsobia ako učitelia aj absolventi nepedagogických odborov, ktorých pred nástupom do škôl čaká intenzívna príprava a tím odborníkov ich sprevádza celé dva roky. Počas tréningov a workshopov účastníci leadership programu ďalej rozvíjajú zručnosti, ktoré im pomôžu v ďalšej kariére a v šírení vízie, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Reného počas uplynulých mesiacov inšpirovali najmä školenia zamerané na psychológiu dieťaťa, kompetencie učiteľa či sebarozvojové témy.

Foto: archív René Skácal

“Rozhodne som sa zlepšil v time-managemente. Okrem toho cítim veľký posun v reflexii, komunikácii a manažmente môjho well-beingu. Musel som sa naučiť určiť si hranicu, čo zvládnem. Dôležité je postarať sa najprv o seba a až potom o ostatných. Človek nemôže žiť na energetický či emocionálny dlh dlhodobo, lebo to je jednosmerná cesta k vyhoreniu.”

Reného čaká druhý rok v leadership programe Teach for Slovakia. Tréningová časť sa bude teraz zameriavať na rozvíjanie mäkkých zručností ako je komunikácia, strategické myslenie, osobnú víziu, schopnosť sebareflexie či odolnosť voči stresu.

Počas druhého polroka účastníci programu pripravujú aj takzvanú leadership challenge. Je to špeciálny projekt, ktorý samostatne manažuje účastník a benefitujú z neho najmä žiaci, jeho kolegovia zo školy alebo miestna komunita, kde daný účastník pôsobí. René pracuje na budovaní školskej knižnice. V minulosti sa účastníkom podarilo rozbehnúť školskú čitáreň, postaviť detské ihrisko či pripraviť príručku pre učiteľov.


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.