Denník N

Čo potrebujú ženy, ktoré zažívajú partnerské násilie?

Môžeme nechať traumatizované a vystresované ženy blúdiť v labyrinte možnej pomoci a služieb samé.
Môžeme dúfať, že na všetkých týchto miestach a profesiách nájdu ľudí, ktorí rozumejú téme partnerského násilia na ženách a dbajú o bezpečie žien a ich detí. Alebo…

 

Ženy zažívajúce partnerské násilie potrebujú pomoc a podporu v mnohých oblastiach. Ak ešte žijú v jednej domácnosti s násilníkom, potrebujú niekoho, s kým by sa o svojej situácii mohli porozprávať, niekoho, kto by im pomohol pomenovať to, čo zažívajú, niekoho, kto by im dal pocit, že s týmto problémom nie sú samé. A najmä potrebujú niekoho, kto by im poradil, ako sa starať o bezpečie seba a svojich detí. Niekoho, kto by im dal užitočné rady, ako vyhodnocovať situáciu, ako sa pripraviť na to, že budú musieť zo svojho domova núdzovo odísť a ako nájsť miesto, kam odísť. Niekoho, kto rozumie násiliu na ženách a vie odhadnúť riziko, v akom sa nachádzajú. Potrebujú vedieť, čo sa stane, ak zavolajú políciu, aké majú práva a možnosti.

Potrebujú krízovú intervenciu.

Ak sa rozhodnú násilného partnera opustiť, potrebujú niekoho, kto by im povedal, čo bude ďalej, aké kroky môžu podniknúť. Ak nemajú vo svojom okolí nikoho, ku komu by mohli ísť, potrebujú miesto, kam sa môžu aj s deťmi uchýliť. To miesto by malo byť bezpečné, aby ich tam násilník nenašiel a neubližoval im ďalej. To miesto by malo byť pokojné, aby si aj s deťmi mohli po dlhom období večného stresu vydýchnuť a v kľude porozmýšľať, čo ďalej. To miesto by malo umožniť im a najmä ich deťom ako také zdanie normálneho života, teda možnosť chodiť na prechádzky, do obchodu, variť si, chodiť do škôlky, školy, prípadne do práce. Pretože to, čo ženy a deti v týchto situáciách potrebujú, je obyčajný život bez hrozieb a násilia. To miesto by nemalo byť ubytovňou, kde sa premelie veľa ľudí, lebo tam sa nemôžu cítiť bezpečne. Nemalo by však byť ani prísne regulovaným zariadením, kde násilníka, podľa ktorého pravidiel boli nútené doteraz žiť, nahradia iné prísne nariadenia, ktoré majú dodržiavať.

Potrebujú bezpečný ženský dom.

V bezpečnom ženskom dome alebo na inom bezpečnom mieste potrebujú niekoho, kto by im vysvetlil, aké sú ich možnosti. Odchodom totiž ich problémy nezmizli, mnohé z nich sa len začínajú. Možno sú v situácii, že nemajú prácu, pretože sú na rodičovskej dovolenke alebo o tú svoju sťahovaním prišli. Potrebujú niekoho, kto sa vyzná v systéme sociálnych dávok a poradí im na čo majú alebo nemajú nárok a ako o dávky žiadať. Niekoho, kto im vie pomôcť komunikovať s úradmi, aj keď sú v inom okrese, aby nemuseli opakovane cestovať s každým potrebným potvrdením, lebo v ich situácii môže cestovné znamenať rozhodovanie sa medzi ním a peniazmi na stravu.

Potrebujú sociálnu pracovníčku.

Ženy so skúsenosťou s partnerským násilím potrebujú niekoho, kto by im povedal, čo sa bude diať, ak sa rozhodnú podať trestné oznámenie, ako bude prebiehať vyšetrovanie na polícii, čo je jeho súčasťou a čo sa bude diať na súde. Ideálne potrebujú niekoho, kto by ich týmto ťažkým procesom sprevádzal a poskytol im oporu. Potrebujú niekoho, kto by im pomohol vyriešiť rozvod, spoločné vlastníctvo s násilným partnerom a úpravu starostlivosti o deti. To všetko sú situácie, v ktorých sa budú stretávať s človekom, ktorý ich ohrozoval a týral. Potrebujú niekoho, kto v nich bude stáť na ich strane, pretože násilníci pridobre poznajú ich slabé miesta a nebudú váhať ich zneužiť. Mnohí z nich majú prostriedky na to, aby si najali dobrých právnikov, ktorí sa budú snažiť otočiť prípad v ich prospech alebo aspoň donekonečna naťahovať pojednávania. Mnohé ženy porovnateľné prostriedky nemajú. Potrebujú teda právničku.

Počas všetkých týchto procesov potrebujú mať vedľa seba niekoho, kto ich bude podporovať, kto ich uistí, že akokoľvek zložito to dnes vyzerá, je tu nádej, že jedného dňa bude lepšie. Niekoho, kto im pomôže ukázať, že sú silné, že v sebe a vo svojom okolí majú zdroje, ktoré im pomôžu to zvládnuť. Potrebujú niekoho, s kým sa môžu porozprávať o tom, ako sa cítia, že nemôžu spávať, majú nočné mory, že sa nevedia sústrediť, sú podráždené alebo v depresii. Potrebujú niekoho, kto im pomôže vyrovnať sa s ich traumami. Ak majú deti, potrebujú poradiť, ako deťom pomôcť zvládnuť túto situáciu, pretože deti toto všetko prežívajú s nimi. Zažívajú rovnaký stres a strach z násilia, niektoré sú súčasťou právnych procesov, sú podrobované znaleckému posudzovaniu alebo musia vypovedať na polícii a súdoch. Mamy potrebujú rozumieť, čo ich deti prežívajú, ako na ne dopadlo násilie a ako im môžu pomôcť. Potrebujú psychologičku.

Samozrejme, nie všetky ženy potrebujú všetky tieto služby, mnohé z nich však áno.

Môžeme nechať traumatizované a vystresované ženy blúdiť v labyrinte možnej pomoci a služieb samé. Môžeme dúfať, že na všetkých týchto miestach a profesiách nájdu ľudí, ktorí rozumejú téme partnerského násilia na ženách, budú vedieť, čomu sú ženy vystavené a že jedným zásahom alebo odchodom od násilníka násilie nekončí.

Aj v takomto ideálnom svete však ženy vystavujeme tomu, aby v každej jednej inštitúcii nanovo prerozprávali svoj príbeh, opätovne sa vracali k najhorším chvíľam svojho života a dôverovali množstvu cudzích ľudí. Alebo môžeme zabezpečiť, že potrebnú pomoc nájdu na jednom mieste, v špecializovanom poradenskom centre alebo bezpečnom ženskom dome, kde majú istotu, že sú odborníčky, ktoré téme partnerského násilia rozumejú a majú s ňou skúsenosti, ktoré ženy nespochybňujú, posilňujú ich a hlavne si medzi sebou odovzdávajú informácie o jednotlivých krokoch a vývoji.

Ženy zažívajúce násilie potrebujú pomoc a sprevádzanie komplikovanými procesmi, ktorými v takýchto ťažkých chvíľach prechádzajú. Ženy zažívajúce násilie potrebujú špecializované služby.

Adresár inštitúcií a organizácií pomáhajúcim ženám nájdete tu: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

 

Autorka textu: Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička pre výskum a monitoring Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách

Fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.