Denník N

Porovnajte si dôchodkové fondy rýchlo a ľahko

Projekt Druhý pilier (druhypilier.sme.sk) vznikol v roku 2014 s cieľom priniesť informácie zamerané na porovnávanie a analyzovanie fondov v druhom pilieri. Klasické médiá tému nepokrývali dostatočne, zameriavali sa skôr na politické dianie v súvislosti s druhým pilierom. Od novembra 2020 projekt prevádzkuje občianske združenie Alvaria na novej adrese druhypilier.datalizer.sk.

Hlavná stránka obsahuje viacero podstránok – rýchly prehľad vývoja fondov a majetku v nich, podrobnejšie údaje o akciových, dlhopisových, indexovýchzmiešaných fondoch a vlastné porovnanie fondov.

Porovnanie fondov podľa skupín – akciové, dlhopisové, zmiešané a indexové

Keď si v menu kliknete napríklad na akciové fondy, zobrazí sa stránka s tabuľkou a grafom. Podobne ako akciové fondy si viete pozrieť aj dlhopisové, indexové či zmiešané fondy.

Porovnanie akciových fondov

V porovnaní vidíte aj to, ako je majetok sporiteľov rozdelený v jednotlivých fondoch.

Majetok v akciových fondoch

Detail konkrétneho dôchodkového fondu

detaile fondu vidíte veľmi podobnú tabuľku aj graf ako pri skupine fondov. V detaile však máte pre prehľadnosť len jeden fond a na porovnanie len infláciu, prípadne index MSCI World. Takisto vidíte, ako sa vyvíjal majetok fondu v čase.

Moje fondy a porovnanie všetkých dôchodkových fondov

Nakoniec sa pozrite na podstránku Moje fondy. Na nej vidíte v tabuľke všetky dôchodkové fondy naraz. Pomocou zakliknutia štvorčeka vľavo je možné vybrať fondy, ktoré chcete sledovať. Cez cookies si zapamätáme tento váš výber a keď prídete nabudúce skontrolovať, ako sa darí vašim fondom, zobrazíme práve vami vybraté fondy. Fondy je možné zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca (typ fondu, ročný výnos od založenia, kumulovaný výnos od založenia alebo za posledných 12 mesiacov).

O projekte

Projekt vytvorili Filip Glasa z Finstatu, spolu s kolegom Jakubom Mažgutom pre denník SME, kde bol 6 rokov prevádzkovaný na podstránke druhypilier.sme.sk.

Údaje, ktoré obsahuje sú získavané z otvorených dát Národnej banky Slovenska. Okrem iného ukazuje, ako sa dáta z verejných inštitúcií dajú využiť zmysluplne v prospech občana.

OZ Alvaria vznikla v roku 2014, s Finstatom realizuje projekty zamerané na otvorené dáta.

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.