Denník N

Záznam z diskusie – VÝSKUM ZBOROVNE

Sledujte záznam z online diskusie projektu Slovenskej komory učiteľov (SKU): „Podpora demokratizácie v školách“, ktorá sa pod názvom „VÝSKUM ZBOROVNE“ uskutočnila 4. novembra 2020 na Facebook stránke SKU.

Pozývame Vás na v poradí tretiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020 opäť v stredu v čase od 17:00 – 18:00.

Témou diskusie je autoevaluácia školy na ceste k demokratizácii. Práve táto téma sa veľmi často objavovala v otázkach divákov sledujúcich naše diskusie.

  • Žiaci sú v triede hodnotení známkami alebo slovne, ako to je s učiteľmi, zborovňou a riaditeľom?
  • Potrebujeme (seba)hodnotiace procesy, spätnú väzbu, reflexiu vzťahov a klímy v zborovni?
  • Sme otvorení spätnej väzbe, vytvárame vo svojej vlastnej práci, riadení tento priestor?
  • Ako je to s 360 stupňovou spätnou väzbou a aké ďalšie nástroje sa na autoevaluáciu školy dajú využiť?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude riaditeľka základnej školy v Bošanoch RNDr. Jana Kontúrová a Mgr. Ladislav Baranyai, PhD., ktorý už viac ako 10 rokov poskytuje podporné služby školám a ich zriaďovateľom. Moderovať bude Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 25.novembra 2020 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU, alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii „SEBAHODNOTENIE ŠKOLY“.

FB udalosť k diskusii: https://www.facebook.com/events/3665796783483221

Teraz najčítanejšie

SKU

Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni.