Denník N

Obyčajný

Keď slovo dalo slovo mojim pocitom, odpovedala som im obyčajnými veršami.

Obyčajný večer,
obyčajná rosa,
obyčajne chladí,
keď ňou chodím bosá.
Obyčajný večer,
obyčaj má naponáhlo,
obyčajné slnko
za kraj medze
ľahlo.

Teraz najčítanejšie

Mária Streicherová

Mám za sebou šesťdesiat rokov života. Kus roboty, tri deti. Pár stoviek básní, o niečo viac fotografií, nejaké to slovo prozaické. Kus roboty... by sa dal rozvinúť. Do roboty v oblasti kultúry a vzdelávania dospelých, reklamy i tvorivej remeselno výtvarnej práce.