Denník N

Dieťa alebo zhluk buniek?

Dieťa alebo zhluk buniek? Akú terminológiu používajú najlepšie americké nemocnice a systém britského verejného zdravotníctva NHS?

Dieťa alebo zhluk buniek? 

Blíži sa Národný pochod za život. Je preto potrebné otvoriť otázku, ktorá stojí v centre celého problému. Ukončujeme existenciu dieťaťa alebo zhluku buniek či inak definovanej nižšej formy života, ktorá nie je človekom? Ako kritérium posúdenia tejto otázky som použil terminológiu, ktorú používajú najlepšie americké nemocnice roka 2015-16 a britský národný systém zdravia (NHS) v súvislosti s prvým trimestrom tehotenstva, teda obdobím, počas ktorého slovenská legislatíva umožňuje ísť na umelý potrat.

Prečo toto kritérium? 

Toto kritérium som zvolil kvôli jeho jednoduchosti a zreteľnosti. Ak akékoľvek zdravotnícke zariadenie používa v súvislosti s prvým trimestrom tehotenstva pojem dieťa a nie zhluk buniek a podobne, je názor zariadenia v predmetnej otázke zrejmý. Navyše, v článku čerpám z názorov zariadení, ktoré sú v medicíne svetovou kategóriou a môžu slúžiť ako referenčný bod. Takisto sa dole uvedené odkazy netýkajú výkonu interrupcie, čím sa vylučuje použitie ideologicky podfarbenej terminológie, či už pro-life alebo pro-choice.

Zoznam nemocníc 

Použitý zoznam nemocníc je zostavený podľa tzv. Honor Roll, čo je rebríček pätnástich najlepších amerických nemocníc (uvádzam len prvých desať). Tento rebríček, vrátane hodnotenia podľa medicínskeho odboru, zostavuje spravodajský portál U.S. News and World Report, ktorý je v Spojených štátoch všeobecne uznávaným odkazom na hodnotenie kvality amerických nemocníc alebo univerzít.

1. Massachusetts General Hospital (MGH)

MGH je súčasťou systému fakultných nemocníc Harvardovej Univerzity a je známa aj tým, že ošetrovala zranených z útoku na Bostonský Maratón. Web tohto zdravotníckeho zariadenia o.i. obsahuje rady pre tehotné ženy v súvislosti s užívaním liekov. Nemocnica odporúča ženám, aby sa vyhli užívaniu nepotrebných liekov. A to „osobitne počas prvých 20 týždňov tehotenstva, keď sa orgány Vášho bábätka ešte len formujú.“

2. Mayo Clinic 

Mayo Clinic dlhodobo patrí k najlepším nemocniciam v USA a v odbore gynekológia dokonca obsadila prvé miesto. Nemocnica ponúka stručné internetové poradenstvo týkajúce sa zdravia. Medzi to patria aj informácie vzťahujúce sa na tehotenstvo. O prvom trimestri web zariadenia uvádza„Prvé mesiace Vášho tehotenstva – prvý trimester – znamenajú veľa zmien, pre Vás, aj pre Váše bábätko.“ 

3. UCLA Medical Center 

UCLA Medical Center je fakultná nemocnica Kalifornskej Univerzity v Los Angeles. Nemocnica sa spája so získaním nobelovej ceny za medicínu v roku 1998. Na jej webe môžete nájsť odkaz na lekársku knižnicu, v ktorej je uvedený prehľad toho, čo sa deje počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Už v druhej vete je použitý termín „zdravie matky a jej nenarodeného bábätka„.  V prehľade sa ďalej používa pojem plod, ale v tomto prípade ide o odbornú terminológiu pochádzajúcu z latinčiny, v ktorej to znamená potomok.

3. John´s Hopkins Hospital (rovnaký počet bodov a umiestnenie ako UCLA Medical Center) 

John´s Hopkins Hospital zdieľa tretie miesto spolu s UCLA Medical Center. Do roku 2012 bola táto nemocnica 21 rokov najlepšou nemocnicou v Spojených štátoch, čím sa stala synonymom kvalitnej medicíny. Pre tehotné ženy, ktoré v tomto zariadení plánujú porodiť svoje dieťa, je v ponuke elektronický newsletter ohľadne ich tehotenstva. Prístup majú síce iba tieto ženy, ale ukážka e-newsletteru zhodou okolností zachytáva informácie týkajúce sa piateho až ôsmeho týždňa prenatálneho vývinu. Nadpis hrubým textom uvádza: „Rast Vášho bábätka a zmena Vášho tela“.  

Journey to a Healthy Baby newsletter
Ukážka e-newsletteru

5. Cleveland Clinic 

Cleveland Clinic takisto patrí k americkej špičke. Nemocnica dokonca otvára svoju pobočku v Spojených arabských emirátoch. Cleveland Clinic, v rámci starostlivosti o tehotné ženy, ponúka viac ako sto stranový dokument venovaný tejto téme. V kapitole o prvom trimestri sa nachádza podkapitola s názvom Dobrá tehotenská výživa pre Vás a Vaše bábätko. 

6. Brigham and Women´s Hospital 

Táto nemocnica sa nachádza v centre Bostonu a funguje ako jedna z fakultných nemocníc Harvardovej Univerzity podobne ako MGH. Taktiež ošetrovala zranených z teroristického útoku na Bostonský Maratón. Na svojom webe uvádza informácie ohľadne prvotrimestriálnej prenatálnej diagnostiky Downovho syndrómu, v ktorej sa zároveň píše: „(Diagnostika) pozostáva vyšetrenia ultrazvuku Vášho bábätka spolu s rozborom krvi matky.“ 

7. New York – Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell

New York – Presbyterian je najlepšou nemocnicou v New Yorku a funguje ako fakultná nemocnica pre Ivy League univerzity Cornell a Columbia. Zariadenie na svojej  stránke v oddieli prenatálna starostlivosť ponúka pre pacientov informácie o svojich službách. Medzi ne patrí „monitoravanie dieťaťa“ počas celého tehotenstva, teda vrátane prvého trimestra.

8. UCSF Medical Center 

Nemocnica slúži ako fakultná nemocnica Kalifornskej Univerzity v San Franciscu a patrí k najlepším nemocniciam v štáte Kalifornia. Na webe stručne opisuje priebeh tehotenstva v troch trimestroch. Pri prvom trimestri sa začína vetou: „Prvý trimester je najdôležitejší na vývin Vášho bábätka.“  

9. Hospitals of the University of Pennsylvania – Penn Presbyterian 

Zariadenie, podobne ako New York – Presbyterian, slúži ako fakultná nemocnica pre Ivy League univerzitu, ktorou je Pennsylvánska Univerzita. V svojom informačnom bulletine, ktorý je dostupný aj na internete, na strane 9 píše o ultrazvuku bábätka v prvých troch mesiacoch prenatálneho vývinu.

10. Barnes – Jewish Hospital/Washington University

Barnes – Jewis Hospital uzatvára zoznam desiatich najlepších amerických nemocníc. Web nemocnice odkazuje na rovnakú lekársku knižnicu ako web UCLA Medical Center a používa rovnaké pojmy.

Abbott Northwestern Hospital 

Nemocnica síce nie je v prvej desiatke najlepších nemocníc, ale odbore gynekológia obsadila desiate miesto. Toto zariadenie stojí za to uviesť, keďže jeho web explicitne používa termín vývin bábätka. Dokonca sa nepoužil ani všeobecne preferovaný pojem vývin plodu.

NHS (National Health Service) 

Aby sme neostali len v USA, článok uzavriem verejným systémom britského zdravotníctva NHS, do ktorého patria aj fakultné nemocnice Oxfordu a Cambridge. Napriek tomu, že výkon umelého potratu je vo Veľkej Británii legálny, webová stránka NHS v spojitosti s prvými ôsmymi týždňami tehotenstva nepoužíva pojem zhluk buniek ale bábätko. Na dôvažok uvádza: „Od ôsmeho týždňa tehotenstva sa bábätko nazýva plodom, čo znamená potomok.“ 

Dieťa, nie zhluk buniek 

Všetky uvedené nemocnice alebo zdravotnícke inštitúcie používajú v súvislosti s prvými troma mesiacmi tehotenstva pojmy bábätko, potomok alebo dieťa. Nikde nebolo použité označenie zhluk buniek, ktoré sa tak často používa v rámci argumentácie proti pro-life. Dokonca sa ani nediskutovalo o miere ľudskosti človeka v prenatálnom štádiu vývinu tak, ako tomu býva zvykom v tejto debate.

Jednoducho povedané, to, čo žena nosí vo svojom lone, najlepšie americké nemocnice spolu s britským systémom verejného zdravotníctva nazývajú bábätko.

Naša legislatíva si to však nemôže dovoliť, osobitne zákon o umelom prerušení tehotenstva, keďže by došlo k priznaniu, že slovenská právna úprava umožňuje legálne zabiť dieťa, resp. bábätko.

Foto: babycenter.com (dieťa vo 8. týždňi tehotenstva) 


POZNÁMKA: Nemám informáciu o tom, či v uvedených amerických nemocniciach sa robí výkon interrupcie. 

Teraz najčítanejšie