Denník N

Učia stredoškolákov spolupracovať v online priestore: My a naše deti sa už nehráme len s deťmi z vedľajšej ulice, ale aj z druhej strany zemegule

Dominik Hamaj, foto: BeREADY_AWARDS
Dominik Hamaj, foto: BeREADY_AWARDS

Dominik Hamaj popri štúdiu na vysokej škole navštevoval Nexteria Leadership Academy a spoluzaložil a vedie SAIDE – Slovenskú asociáciu pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Chce pomáhať študentom v objavovaní tej pravej kariérnej cesty. S touto víziou tento rok so spoluzakladateľom Petrom Neumannom odštartovali aj prvý ročník súťaže BeREADY AWARDS.

Nexteriu pred rokmi zakladal Stanislav Boledovič, ktorý potom priniesol na Slovensko aj program Teach for Slovakia. Obe organizácie spája ich spoločná túžba nájsť a ďalej v rozvoji podporovať kvalitných ľudí s líderským potenciálom. Zdá sa, že niečo z tejto DNA je aj v BeREADY AWARDS, je to tak?

Áno, s tým môžem jedine súhlasiť. V projekte BeREADY AWARDS spájame proaktívnych talentovaných študentov z celého Slovenska a učíme ich spolupracovať na riešeniach problémov prostredníctvom digitálnych technológií. Je fascinujúce sledovať, ako sa jednotlivé tímy posúvajú a prichádzajú so svojimi nápadmi. Vedieť spolupracovať v online priestore, prichádzať s konkrétnymi výsledkami a zároveň sa tam učiť nové informácie a nadobúdať zručnosti je v tejto dobe z hľadiska ich budúcej zamestnateľnosti obzvlášť dôležité.

Minulý rok ste organizovali tri veľké konferencie pre stredoškolákov, kde boli inšpiratívne prednášky, hovorilo sa o budúcnosti pracovného trhu, boli tam aj firmy aj technicky zamerané vysoké školy. Tento rok pokračujete s inovačnou súťažou pre mladých technikov. Kde sa vlastne zrodil celý nápad na BeREADY?

Celá táto myšlienka – pripravovať študentov na budúcnosť trhu práce – vznikla na začiatku minulého roka. S kamarátom a spoluzakladateľom SAIDE, Peťom, sme tento koncept vymysleli na základe potreby, ktorú sme tu na Slovensku vnímali. V tej dobe ma dosť zasiahla téma budúcnosť práce a dopad technologických inovácií na spôsob akým sme zvyknutí pracovať.


„V dnešnom svete, kedy sa v každom odvetví deje určitý druh revolúcie každých 10 rokov, v niektorých dokonca každé dva, si nemôžete dovoliť neaktualizovať svoj set zručností po dobu dlhšiu ako tri roky.“

 


Zhodou náhod sme sa tejto téme venovali aj v rámci jedného predmetu na univerzite, kde som si ešte viac uvedomil dopad automatizácie na slovenský trh práce. Keďže sme sa venovali študentom aj pred tým, tak mi bolo prirodzené aplikovať tieto nové vedomosti do sféry vzdelávania. Hovorili sme si, že keď sa tieto veci dozvedia študenti až keď vyjdú zo škôl tak už bude neskoro. Odvtedy sa snažíme robiť osvetu o tejto téme a jeden z výsledkov je aj vznik projektu BeREADY, pod ktorým sa snažíme túto víziu rozvíjať a prichádzať s konkrétnymi aktivitami ako sú napríklad spomínané konferencie alebo súťaže.

Zadanie súťaže je extrémne aktuálna téma: Navrhnúť energeticky nezávislé mestečko v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií s využitím inteligentných technológií. Možno pomôžeme teraz mladým technikom, ktorí sa prihlásili, no existuje už niekde na svete takéto mesto?

Áno, energeticky nezávislých miest máme na svete hneď niekoľko. Avšak, je veľmi diskutabilné, či je možné ich považovať za mestá. Jedná sa väčšinou o menšie komunity, mestečká, ktorým sa vďaka ich polohe a uvedomelému vedeniu podarilo dosiahnuť stopercentnú energetickú nezávislosť. Energiu si produkujú samostatne prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Každopádne, cesta k energeticky nezávislým mestám so stovkami tisíc, prípadne miliónmi obyvateľov je trochu náročnejšia – ale určite možná. Mnohé svetové metropoly si kladú odvážne ciele v mene energetickej nezávislosti a rovnako mnohé napredujú rok od roka k tomuto cieľu míľovými krokmi.

V rámci súťaže však idete ešte o krok ďalej.

Je to tak. Tímy sa v snahe dosiahnuť energetickú nezávislosť pokúšajú do svojich návrhov zahrnúť všetky oblasti, ktoré by malo inteligentné mesto mať. Pokiaľ chcete celý koncept posunúť ďalej, tak musíte riešiť aj napríklad dopravu, manažment odpadov, kybernetickú bezpečnosť či zber, ukladanie a manažment všetkých dát, ktoré potrebujete pre efektívne riadenie mesta vyhodnocovať. Študenti by sa v zásade mohli inšpirovať napríklad mestečkom Masdar alebo The Sustainable City v Spojených arabských emirátoch. Prípadne by mohli pospájať jednotlivé smart technológie používané mestami ako Oslo, Singapur či Austin.

Výstupy zo súťaže pre svoju aktuálnosť môžu byť veľmi zaujímavé aj pre naše slovenské samosprávy. Máte v pláne posunúť nápady ďalej a predstaviť nové riešenia mestám?

Nechcem zatiaľ predbiehať, počkáme si ešte na výsledky, ale už teraz v druhom týždni programu som si istý, že vybrať len jeden víťazný návrh spomedzi všetkých nebude vôbec jednoduché. Operatívne sa hráme s myšlienkou spojiť najlepšie tímy so samosprávami, na ktorých území budú ich mestečká navrhnuté. Študentom sme totižto prízvukovali, aby využívali najaktuálnejšie dostupné technológie a nevytvárali sci-fi riešenia typu “Nakúpime milión humanoidných robotov, ktorí sa budú starať o našich tisíc obyvateľov…”. Čiže v prípade vysoko praktických riešení to ocenením z našej strany nemusí skončiť. Všetko sa ukáže už šiesteho decembra, kedy prebehne prvé kolo, v ktorom vyberáme finalistov.

Máme rok 2020, keď sa udialo asi všetko, čo mohlo. Ako sa vysporadúvate pri organizácii súťaže s aktuálnou situáciou? Ako to celé bude prebiehať?

Priebeh samotnej súťaže momentálna situácia s vírusom nijak negatívne neovplyvňuje. My sme ju celú totižto navrhli do tohto “covid prostredia”. Vždy, keď sa rozhodujeme, či sa do niečoho pustiť, tak si kladieme otázku, či daný projekt reálne reflektuje aktuálne potreby našej cieľovej skupiny a či rieši nejaký dôležitý problém.

Cieľom BeREADY AWARDS je naučiť študentov spolupracovať v online priestore, nakoľko táto zručnosť je dnes a bude aj v post-covid dobe veľmi dôležitá. Program súťaže sa teda odohráva na špeciálnej digitálnej platforme a každá interakcia prebieha v online priestore. Študentom sme najskôr prostredníctvom videokonferencie sprostredkovali organizačné informácie a ich ďalšia komunikácia s odborníkmi prebieha prostredníctvom samotnej platformy a ďalších digitálnych nástrojov. Tímy, ktoré sa dostanú až do finále absolvujú dokonca workshop na tému “Prezentačné zručnosti pre digitálny priestor”.


„Som presvedčený, že zjednotenie vízie pre stredné odborné školstvo, správny leadership a následné vyhrnutie si rukávov by nás dokázalo dať v rozumnej dobe do správnej pozície.“


Súťažné projekty bude hodnotiť odborná komisia. Kto sú jej členovia?

Odbornú komisiu tvorí šesť C-level odborníkov, a to konkrétne Peter Blaškovitš zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Martina Schusterová z Deutsche Telekom IT Solutions, Karol Kažimír zo Slovenských elektrární, Róbert Kollár z cybersecurity oddelenia spoločnosti LYNX a Jana Peffková z Google. Mnohí ďalší odborníci z týchto spoločností sa aj priamo podieľajú na vzdelávaní a mentorovaní študentov počas programu. Dokonca sa nám začali na jednotlivé workshopy hlásiť aj samotní pedagógovia z partnerských škôl. Zatiaľ je ich spätná väzba veľmi pozitívna, z čoho sa samozrejme veľmi teším. Som vážne rád, že sa tieto organizácie rozhodli venovať mladým talentom a odovzdávajú im svoje odborné vedomosti.

Projekt BeREADY sa dosť zameriava na technické odbory, ktoré sú v 21.storočí kľúčové pre ďalší rozvoj a ekonomiku. Máme podľa teba dobré stredné školy s technickým zameraním? 

Zobral by som to z druhého konca. Nie som totižto človek, ktorý sa rád sťažuje. Naše školy nie sú zlé, niektoré dokonca dokážu pripraviť študentov na tie najprestížnejšie vysoké školy v zahraničí, ale máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu, aby som si dovolil povedať, že som s ich celkovou úrovňou spokojný.

Čo by pomohlo posunúť na nich kvalitu vzdelania o krok ďalej?

Opierajúc sa o moje rozhovory s vedeniami škôl môžem povedať, že by sme potrebovali okrem iného sústrediť zdroje do dvoch hlavných oblastí. Sú nimi technologická a personálna vybavenosť odborného školstva. Ak chceme adekvátne pripraviť študenta technického odboru na aktuálny trh práce, tak nemôžeme vo vyučovacom procese používať technológie, ktoré sú už dávno z firiem preč. Rovnako tak potrebujeme, aby samotní pedagógovia mali vytvorené také podmienky, v ktorých sú schopní neustále udržiavať krok s technologickým progresom a novými postupmi, ktoré sa pri práci v danom odvetví používajú. Samozrejme, nie sú to problémy, ktoré sa dajú lusknutím prstov vyriešiť. Čím dlhšie sa v nich vŕtam, tým viac si uvedomujem ich komplexnosť. Každopádne, som presvedčený, že zjednotenie vízie pre stredné odborné školstvo, správny leadership a následné vyhrnutie si rukávov by nás dokázalo dať v rozumnej dobe do správnej pozície.

Dnes sa veľa hovorí o zmene obsahu vyučovania na školách a potrebe zamerať sa na zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti. Ktoré zručnosti sú podľa teba nevyhnutné pre úspech v živote?

Za tie najdôležitejšie považujem schopnosť adaptovať sa a spolupracovať. Adaptabilita bola pre ľudí kľúčovou zručnosťou od nepamäti. Koniec koncov, len vďaka tomu sme sa evolučne dostali až tam, kde sme teraz. Každopádne, v minulosti sa ľudia prispôsobovali prostrediu len veľmi pomaly – pretože mohli. V dobe, v ktorej pracujeme teraz, a v ktorej budú pracovať naše deti, sa bude progres ľudstva a teda aj trhu neustále zrýchľovať.

Naši prarodičia si mohli dovoliť celý život vykonávať jeden druh práce jedným spôsobom. V dnešnom svete, kedy sa v každom odvetví deje určitý druh revolúcie každých 10 rokov, v niektorých dokonca každé dva, si nemôžete dovoliť neaktualizovať svoj set zručností po dobu dlhšiu ako tri roky. Prvý krok je teda osvojiť si túto zručnosť. Následne, vďaka jej  praktizovaniu začnete prichádzať na ďalšie zručnosti, ktoré si musíte zlepšiť alebo osvojiť, aby ste zostali na trhu relevantný.

Druhou kľúčovou zručnosťou je podľa teba schopnosť spolupracovať. Bude potrebná aj v digitálnom svete?

To je tiež zručnosť, ktorá tu je odpradávna a jej relevancia sa bude len a len umocňovať. Avšak, nové pracovné prostredie si vyžaduje aj nové formy spolupráce. Trh je vďaka internetu, digitálnym technológiám a globalizácii tak prepojený ako nikdy pred tým. Nové technológie zvyšujú celkovú produktivitu práce a teda tento trend bude naďalej neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Metaforicky povedané, malo by byť v záujme každej krajiny aktívne vystupujúcej na globálnom trhu naučiť deti pravidlá hry na tomto digitálnom pieskovisku. My a naše deti sa už “nehráme” len s deťmi z vedľajšej ulice, ale aj z druhej strany zemegule. Čiže spoluprácu a adaptabilitu považujem za základné kamene úspechu jednotlivca v pracovnom prostredí i spoločnosti ako takej.

Dominik Hamaj a BeREADY, foto: BeREADY_AWARDS
Dominik Hamaj a BeREADY, foto: BeREADY_AWARDS

Teach for Slovakia je hrdým partnerom inovačnej súťaže BeREADY AWARDS.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Veronika Klindová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.