Denník N

Tim jeho poųopravdam aj účelovim cigáňstvam už žádní normální čovjek nasúchat nevládze!

Tich neustálích rečí o dalších ceųopųošních testovaňách mám už fakt! plné, plné zubi!,

a co si o ňich skutečňe mislím … (neríkám, že aj o tem prvňím), račik aňi nevipuscím z hubi,

ale stavím sa, stavím sa, že vječina ludzí račik sa s tima Covidovíma testováňáma načisto zmírí,

jak bi mjeųa – naprocif temu – zríkat sa úplňe šeckich náďejí a snat aj, aspoň zatád, nezųomnej víri,

že potrebné očistné procese u policajtú, v justíciji, f politike, ve společnosci budú dálej pokračovat

a šeci, šeci, kerí si to ´zasúžá´ skončá presňe tak, jak ten českí politik a bívalí ministr David Rath!

Nevím si prectavit, že budú pretčasné volbi a ten čovjek s bradavicama na ksichce bių bi zas ve vládze!

Šak tim jeho poųopravdam aj účelovim cigáňstvam už žádní normální čovjek nasúchat nevládze!!!

25.11.2020  

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...