Denník N

Na čo ukazujú nedávne útoky vo Viedni?

Panika a strach po útokoch vo Viedni zaskočila celú Európu, najmä na jej židovskú komunitu. Už to nie sú teroristické útoky niekde ďaleko vo svete, ktoré sa nás netýkajú, ale v Európe, teda takmer za dverami každého z nás. Aká je príčina týchto útokov a čo nám ukazujú?

Narastajúci antisemitizmus

Než sa dostaneme k útokom a podstate, zoznámte sa s pojmom a príčinou antisemitizmu. Je to pojem označujúci nenávisť a nepriateľstvo voči židom – predstaviteľom židovského náboženstva, teda etnickej skupine. Jeho eskalácie bola v druhej svetovej vojne, kedy nacistická ideológia viedla ku genocíde Európskych židov.

Útoky vo Viedni

Na prelome októbra prebehli teroristické útoky vo Francúzsku a teraz vo Viedni. Takmer po 75 rokoch od ukončenia druhej svetovej vojny sme svedkami nárastu a eskalácie krízy prejavujúcej sa zvyšujúcou sa nenávisťou voči židovskému národu vo svete a opäť aj v Európe.

Prečo trpia Židia, akú majú znalosť pre celý svet?

Podstata Judaizmu spočíva vo veľmi vzácnej a potrebnej znalosti pre všetky národy sveta – ako dosiahnuť skutočný mier medzi ľuďmi. Židia majú Tóru, čo je návod na to, ako vytvoriť správne medziľudské vzťahy a zjednotiť sa v láske ľudí medzi sebou nad všetkými rozdielmi, ktoré sú medzi nami.

Židia majú nielen túto znalosť, ale hlavne majú byť príkladom jej využitia pre vybudovanie jednoty národa. Ukázať a odovzdať celému ľudstvu, ako spolu v mieri a v láske môžu ľudia žiť. Obsah celej Tóry možno zhrnúť jednou vetou – je to návod v praxi na „Miluj blížneho ako seba samého“.

Bohužiaľ židovskému ľudu sa zatiaľ nepodarilo túto jednotu vybudovať. Preto evolúcia prírody vývojom ľudstva tlačí na Židov, aby túto znalosť použili, vybudovali jednotu a odovzdali príklad všetkým národom sveta.

Kým sa tak nestane, bude vlna antisemitizmu v mnohých podobách narastať a Európa bude opäť centrom, tak ako bola v druhej svetovej vojne. Židia nemusia robiť nič, nikoho presviedčať či učiť, jediné, čo sa po nich chce, je byť príkladom pre ostatné národy v tom, ako sa ľudia môžu zjednotiť a žiť v mieri. Dúfajme, že sa im to podarí a história sa nebude opakovať.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.