Denník N

Desatoro čitateľom

Pred oči sa mi dostala zaujímavá kniha:

O MAŠTAĽNOM HNOJI, o jeho složení, dorábaní, upotrebení a pôsobení.

Napísal dipl. arg. Pavel Hutta.

II. VYDANIE. NÁKLADOM ZEMEDELSKEJ RADY PRE SLOVENSKO.

Hoci som v tejto problematike pozadu, priznám sa, pozadu som i zostal. Na knihe ma totiž zaujalo dačo úplne iné. Dačo, čo aj po sto rokoch vydania stojí vysoko nad jej obsahom či zámerom. Dačo, čo obsiahlo všetky knihy na svete a čitateľom poradilo, navrhlo, ako s nimi zaobchádzať.

Nádherný paradox: Kniha o hnoji učí, že sa k nej ako k hnoju nemožno správať. (Tu sa mi núka spomenúť nie veľmi dávny incident z ružinovskej knižnice, ktorý môže môj čitateľ považovať za odrazový mostík, ba skôr varovanie, výzvu k morálnejšiemu zaobchádzaniu so stránkami a väzbami jeho obľúbených kníh.)

No ktorá kniha to dnes robí? Ktorá kniha dnes čitateľa naučí, čo smie a nesmie s ňou robiť? Mal by to vedieť, tušiť? To by bolo veľmi jednoduché. Mohol by sa, pravda, riadiť tým starým „konaj tak, aby si neubližoval iným, neobmedzoval slobodu iných…“, no kto myslí na niečo také pri otáčaní stránky umasteným (či nebodaj inak znečisteným) prstom?

Preto by som rád, i keď so storočným meškaním, odcitoval bez akýchkoľvek opráv či korektúr „Desatoro čitateľom“, ktoré snáď mnohým incidentom (verímže i menej vážnym ako z Ružinova) pomôžu včas predísť:

  1. Spomni si zakaždým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť v čas a celkom neporušenú.
  2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.
  3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslínenými prsty, nevkladaj medzi ne tužky, sirky a pod., nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal, pásik čistého papieru alebo stužky.
  4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy; keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami; neodkladaj knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených.
  5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam.
  6. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal.
  7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov.
  8. Vypisuj si, čo sa ti pri čítani najväčšmi páčilo, čo ťa dojalo alebo uchvátilo: krásné opisy, významné vety, zaujímavé výpovede, Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.
  9. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň — a každý deň niečo dobrého vykonaj.
  10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je smysel života.

PS1:

PS2: Ďakujem, Michal.

Zdroj:

HUTTA, P.: O maštaľnom hnoji, o jeho složení, dorábaní, upotrebení a pôsobení. Bratislava : Knižnica Slovenského roľníka, 1924.

Teraz najčítanejšie

Matej Rumanovský

Tento blog je súborom mojich krátkych próz a úvah, ktoré sa točia stále okolo toho istého. Od septembra 2021 tu uverejňujem tiež moje črty zo série „Obrazy obyčajných ľudí“.