Denník N

Záchrana vody v plnom prúde

Priemyselná činnosť. Intenzívne poľnohospodárstvo spojené s používaním pesticídov. Výstavba vodného diela na Dunaji, či rozvíjajúce sa nové sídla bez vodovodu a kanalizácie a  skládky odpadov sú len čiastočným výpočtom viny znečistenia podzemných vôd Žitného ostrova.

Najhorším je nevšímavosť a ľahostajnosť štátnych orgánov, ktoré privierali oči nad elementárnymi nedostatkami, ktoré vrátane zjavných nedostatkov a pochybení boli akceptované štátnou a verejnou mocou.

To, čo bývalá vláda zanedbala, sa snažím ja v súčasnej riešiť. Od júna preto spolu s odborníkmi pracujeme na Národnom projekte záchrany Žitného ostrova. Uplynulý týždeň sa konalo úvodné online stretnutie odborníkov, ktorým sa začal boj o naše biele zlato – pitnú vodu zo Žitného ostrova. Diskusia poukázala na závažnosť situácie (záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto linku – https://www.facebook.com/AnnaZemanovaSaS/videos/959337197807765/).

Žitný ostrov sa formoval 15 miliónov rokov až vznikla unikátna, miestami až 500m hlboká, depresia vyplnená štrkom a štrkopieskami. Tá je dopĺňaná najmä vodami z Dunaja, ale aj z Váhu. Využiteľné zásoby kvalitnej pitnej vody sú až 20 000 l/s. Tento poklad je ukrytý v zemi a jeho hodnotu si neuvedomujeme. Teraz nám ho kradne toxický mrak znečistenia. Voda je však nenahraditeľnou surovinou a podmienkou pre život. To čo príroda tvorila milióny rokov, človek dokázal za ostatné storočie vážnym spôsobom ohroziť svojou činnosťou. Čo robiť ďalej? Čo robiť pre naše deti a vnúčatá, aby poznali kvalitnú a čistú vodu, ktorú si naberú z vodovodu?

Na prijatie účinných, a najmä trvalo udržateľných opatrení, je nevyhnutné poznať rozsah znečistenia.

  1. Prvou úlohou je zhodnotiť súčasný stav. Najmä rýchlosť šírenia znečistenia a jeho charakter.
  2. Zároveň je nevyhnutné posúdiť a optimalizovať už navrhnuté opatrenia, či spĺňajú kritéria hodnoty za peniaze. Samozrejme sa to týka aj Vrakunskej skládky, ale nielen tej. Z bratislavskej aglomerácie sa šíri podzemím plošné znečistenie, na zastavenie ktorého bude potrebné spojiť všetky sily a prísť s riešením. Je to výzva pre geológov, geochemikov ako aj ďalšie odvetvia vedy a výskumu.
  3. Nesmieme čakať na nápravu pochybení pri hospodárení a využívaní Žitného ostrova. Musíme napraviť a preveriť vydané rozhodnutia, územné plány a pri nových konaniach uprednostniť celospoločenskú prioritu, ktorou je hydrologický potenciál Žitného ostrova. Ruka v ruke s rešpektom k súkromnému vlastníctvu , s návrhom kompenzácií, ak to bude nevyhnutné a s využitím aj pozemkových  úprav.
  4. Musíme chrániť infiltračné cesty podzemných vôd do Žitného ostrova. Je to aj výzva v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny na krajinu.

Ako môžete byť aktívni pri záchrane Žitného ostrova Vy? Prispejte svojimi podnetmi a nápadmi na mojej stránke www.annazemanova.sk a po prekonaní pandémie sa zúčastnite na mojej konferencii, po ktorej prerokujeme s ministerstvom životného prostredia konkrétne opatrenia a predložíme vláde SR. Dovtedy hovorte svoje skúsenosti a pýtajte sa ma, ak niečomu nerozumiete. Je to náš spoločný boj.

#bojujemezazitnyostrov

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS