Denník N

Peniaze, sú skôr vedľajším produktom podnikania.

Každý z nás je ekonomicky závislý a teda finančne zraniteľný. Mieru vlastnej zraniteľnosti ovplyvňujeme svojimi rozhodnutiami. Majoritná spoločnosť prenecháva rozhodovací proces za svoj well-being na pleciach svojho zamestnávateľa.

Toto pohodlné rozhodnutie dostáva zabrať nielen počas hraničných situácií ako sú napríklad globálne krízy. Zamestnanci sú ekonomicky v defenzíve, počas pracovného pomeru plnia primárne vízie a cieľe svojho zamestnávateľa.

Svet práce sa prirodzene mení, tempo zmeny je však rýchlejšie, ako naša schopnosť na zmenu reagovať. Postupnú evolúciu nahrádza neustála revolúcia. Na obsluhu sektorov poľnohospodárstva a priemyslu je vďaka automatizácii, digitalizácii a robotizácii potrebných menej ľudských pracovných síl. V sektore služieb si vďaka technológiám viac úkonov realizujú samotný užívatelia (Tesco, Amazon, Uber, Airbnb, atp).  Štátna správa zoštíhľuje a z dlhodobo nezamestnaných sa stávajú nezamestnateľní.

Firmy hľadajú prirodzene spôsoby ako vyrábať lacnejšie, kvalitnejšie a rýchlejšie. Aj preto prácu človeka nahrádza automat, robot, algoritmus. “Istoty” zamestnaneckého pomeru, ako ho poznáme dnes sú tlačené do kúta. Stávka na úspešnú, rýchlu a masovú rekvalifikáciu miliónov zamestnancov pre odbory budúcnosti, má kurz horší, ako možnosť zavedenia základného nepodmieneného príjmu.

V mestách pribúda počet ľudí a naopak, “slušných” pracovných miest je aj napriek nespokojnosti odborov, štrajkom, či štátnym intervenciám každoročne menej. Za pracovnou ponukou sa zväčša skrýva kompromis na úkor peňazí, pracovnej náplne či oboch naraz.

Mojou snahou ti zrozumiteľne predstaviť koncept vlastného podnikania. 

 Chcem ti ukázať iný, ako zamestnanecký chlebík. Práve cez podnikanie ti ponúkam prechod do ekonomickej ofenzívy. Podnikanie ti vie pomôcť stáť pevne na vlastných nohách počas väčšiny produktívneho života.

Aj napriek tomu, že k podnikaniu (a finančnej gramotnosti) nie sme aktívne vedení ani na školách ani v rodinách, dá sa práve cez osobnú skúsenosť “naučiť”. Príjmy vs. výdavky, aktíva vs. pasíva, dlh, odložená spotreba, či pasívny príjem nemusia byť iba abstraktné pojmy, s ktorými sa zvyčajne stretneš až v konkrétnych životných situáciách (pričom úradník za prepážkou ťahá za dlhší koniec).

Pandémia z r. 2020 a jej ekonomicé vyústenie obnažili “istoty” zamestnaneckého pomeru. “Bežným zamestnancom” ostalo fakticky len čakať, ako sa situácia vyvinie a ako sa “otrasie” ich zamestnávateľ. Čakali živnostníci a takisto čakali aj podnikatelia. No tí boli prví, ktorí mohli vziať situáciu späť do vlastných rúk. Mali výhodu, že sú príčinou a nie dôsledkom rozhodnutí iných.

Súhlasím, nie každý môže podnikať, no môžeš práve Ty a to celkom stačí! V nasledujúcich blogoch ti ponúknem dôvody, prečo sa nad možnosťou podnikať zamyslieť. Podnikanie nie je ani tak o peniazoch, tie sú skôr jeho vedľajším produktom.

Podnikanie je o prevzatí totálnej zodpovednosti za vlastný život!

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.