Denník N

Pellegrini, Matovič, Kollár, krajná pravica i ľavica sú hrozbou pre slovenskú demokraciu i celú krajinu. Inšpirujme sa Rakúskom

Austria's Chancellor Sebastian Kurz (L) and France's President Emmanuel Macron confer prior to the start of a plenary session at the Mozarteum University during the EU Informal Summit of Heads of State or Government in Salzburg, Austria, on September 20, 2018. - (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)
Austria’s Chancellor Sebastian Kurz (L) and France’s President Emmanuel Macron confer prior to the start of a plenary session at the Mozarteum University during the EU Informal Summit of Heads of State or Government in Salzburg, Austria, on September 20, 2018. – (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)

Už 27 rokov od vzniku samostatnej republiky vládnu na Slovensku poväčšine populisti, oportunisti, klamári, nečestní až zločinní politici. Tých, ktorých získaná moc nezlomí či výrazne neovplyvní, je výrazne menej.

Každý politik by mal pamätať na to, kde začínal, z akého prostredia vyšiel a ako svoje životy žije drvivá väčšina obyvateľstva a tiež rôzne socioekonomické skupiny či ľudia v rôznych regiónoch. Od hlavného mesta až po hladové doliny z ktorých za lepšou prácou i životom uteká obyvateľstvo nielen do väčších a bohatších miest v rámci krajiny, ale aj do zahraničia. Potrebujeme tiež politikov kompetentných, nezávislých a rozhodných aktívne konať v čase keď je to potrebné, pripravených robiť aj nepopulárne opatrenia vtedy, keď to krajine a ľuďom pomôže. Hlavne však potrebujeme politikov s konzistentnymi hodnotami a postojmi, s vyššími a vznešenými princípmi, z ktorých neuhnú ani pod tlakom meniacich sa okolností a rôznych pokušení. Potrebujeme moderných, demokratických, zodpovedných, empatických a predovšetkým hodnotných politikov.

V súčasnosti sú najpopulárnejšími stranami opozičný Hlas a vládne OľaNO. Myslím si, že obidve politické zoskupenia, v stave v akom sa nachádzajú dnes, sú spolu so svojimi lídrami pre slovenskú demokraciu a pre napredovanie Slovenska viac-menej skrytou hrozbou. Sú to strany bytostne späté so svojimi aktuálnymi lídrami, keďže obaja z nich sú zatiaľ prví a jediní lídri týchto strán. Peter Pellegrini resp. Igor Matovič sú populisti a oportunisti. Podľa toho ako pôsobili a pôsobia v politike, je zrejmé, že ich najvyšším cieľom, ktorý si možno ani sami neuvedomujú, je získať čo najvyššiu podporu tej veľkej časti voličského spektra, u ktorej majú aspoň malú šancu na to, že ich bude podporovať.

Strana Hlas je iba pokračovateľom svojej matky strany Smer. Jej predseda aj všetci členovia predsedníctva boli dlhoročnými a dôležitými členmi Smeru. V Smere boli politicky aj ľudsky vychovávaní a formovaní. Tiiež je nemožné a neakceptovateľné, aby sa jednoduchým založením novej strany jej predstavitelia a hlavne predseda Pellegrini zbavili spoluzodpovednosti za všetko, čo sa počas uplynulých dvadsiatich rokov dialo nielen v Smere, ale aj na Slovensku v čase, keď mu strana na čele s Robertom Ficom vládla. Pellegrini aj ostatní boli integrálnou súčasťou strany, jej poslaneckých klubov aj vlád. Keď bol v Smere, nikdy sa dostatočne neohradil voči neprávostiam, kauzám, a zlým politikám, ktoré sa pod vládou Smeru na Slovensku konali a uskutočňovali. Dokonca niektorí oligarchovia, ktorí podporovali Smer a niektorí ešte predtým aj HZDS, prešli dnes priamo k Pellegriniho Hlasu, s ktorým sú personálne prepojení. Navyše, Pellegrini aj klame, zavádza a správa sa nezodpovedne. Príklady som opísal v tomto blogu. Pellegrini nie je pre Slovensko tou správnou cestou napredovania a prosperity.

O príkladoch toho, ako nezodpovedne koná a riadi krajinu Igor Matovič som písal v ďalších blogoch tutu. Nielenže svoju stranu neriadi dostatočne demokratickým a transparentným spôsobom, tento spôsob manažovania strany prenáša aj do spôsobu manažovania vlády nad celou krajinou. Pomerne rýchlo začal ako premiér dramaticky rozdeľovať krajinu, jeho vystupovanie a vyjadrovanie je často nehodné predsedu vlády. 10 rokov si budoval imidž politika pracujúceho s hejtom a prvé mesiace jeho vlády naznačili, že ho premiérska funkcia príliš nezmenila. Nevyužil potenciál na to, aby sa stal zodpovedným štátnikom a lídrom. Podobne je na tom aj predseda po voľbách 2. najsilnejšej koaličnej strany a predseda parlamentu Boris Kollár. Do parlamentu sa v roku 2016 jeho strana dostala na populistických sľuboch a na vlne boja proti utečencom a migrantom, ktorí Európu v najvyššej miere zaplavili rok predtým. V lacných sľuboch a nekoncepčných plánoch strana pokračovala aj v kampani pred voľbami v roku 2020, čím si svoju voličskú základňu udržala. Navyše, Kollárovo spájanie s európskou krajnou pravicou ide priamo proti záujmom republiky. K tomu si môžeme spomenúť na Kollárovu problematickú minulosť či na jeho morálny profil. Ani Matovič s Kollárom nie sú pre Slovensko tou správnou cestou napredovania a prosperity.

Pre Slovensko sú viac otvorenejšou a viditeľnejšou hrozbou aj krajná pravica či ľavica. Subjekty pripravené potláčať základné ľudské práva a slobody a inšpirujúce sa u totalitných historických režimov, takisto subjekty ktoré príliš vysokou daňovo-odvodovou záťažou škodia nastaveniu ekonomického voľného trhu, produkcii majetku a teda nielen podnikateľom ale aj pracujúcim ľuďom a celej spoločnosti. Tieto subjekty sú tiež nebezpečenstvom pre republiku aj z hľadiska poškodenia medzinárodných vzťahov Slovenska a jeho prestíže v rámci nielen Európskej únie ale aj globálneho spoločenstva.

Osobne si myslím, že cestou nielen pre slovenskú politiku ale aj pre tú európsku je centristická politika, pripravená spolupracovať aj s politickými oponentami, ktorí sú čestní, zodpovední, nezávislí. Môže ísť o politiku napr. stredopravú alebo stredoľavú. Takisto veľký význam bude mať politika trvalých hodnôt, ako napr. kresťanskodemokratická politika. Myslím si, že by sme na obnove a modernizácii kresťanskodemokratickej politiky na Slovensku mali pracovať. Chcem tomu pomôcť aj ja osobne.

Môžeme sa inšpirovať napr. Rakúskou ci Francúzskou republikou a niektorými ich predstaviteľmi. Aj vo veľkej nemeckej politike sú príklady politikov hodné nasledovania. Veľkým vzorom v presadzovaní zodpovednej kresťanskodemokratickej politiky môže byť Rakúska ľudová strana (ÖVP) a jej predseda a súčasný rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Takisto mnohé zodpovedné domáce aj zahraničné politiky presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron, či už v oblasti podnikateľského a pracovného prostredia alebo zvládania ekonomického zotavenia po celosvetovej pandémii nového koronavírusu a ochorenia covid-19. Obidvaja politici takisto po teroristických útokoch vo svojich krajinách vyzvali na boj proti terorizmu a proti radikálnemu islamizmu. V rámci Európy by sme sa nimi mohli v mnohom inšpirovať ale takisto s nimi priamo komunikovať. Slovensko má napr. k Rakúsku nielen geografickú ale aj historickú blízkosť. Veľmi veľa sa môžeme inšpirovať aj z hľadiska politickej kultúry a mentality politikov aj voličov.

Slovensko si už nezaslúži, aby ho viedli nezodpovední klamári, korupčníci a ľudia závislí na oligarchoch. V našej krajine je množstvo ľudí, ktorí sú po odbornej aj mravnej stránke schopní a pripravení pracovať pre krajinu, medzi nimi je aj bude množstvo mladých, z ktorých podstatná časť študuje alebo ešte len bude študovať v zahraničí. Sú však často demotivovaní a nechcú sa politizovať alebo sa príchodom do politickej sútaže pošpiniť. Takisto je na Slovensku množstvo ľudí, ktorí by boli výbornými a schopným politickými lídrami, ale keďže nie sú populisti, nedokázali zaujať väčšinu národa alebo aspoň najväčšiu organizovanú menšinu v rámci elektorátu do tej miery, aby po parlamentných voľbách zostavovali vládu. Aj to je jedna z hlavných misií ktoré bude Slovensko v nasledujúcich rokoch a desaťročiach podstupovať. Revolučná transformácia od populistickej k zodpovednej a prezieravej modernej politike.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.