Denník N

V Nemecku požehnávajú páry rovnakého pohlavia už všetky protestantské cirkvi (Pestré správy #22)

Pestré správy ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

V 22. vydaní Pestrých správ vám prinášame tieto témy:

 • Škótsko ako prvá krajina poskytne zadarmo menštruačné pomôcky
 • Proti konferencii o terapii homosexuality sa postavili viaceré organizácie
 • Štrasburg posúdi prípad chorvátskeho učiteľa náboženstva, ktorý označil homosexualitu za chorobu
 • Pápež František nevidí v migrácii ohrozenie kresťanstva
 • Európsky parlament odsúdil zákaz interrupcií v Poľsku
 • Gejovia v nemeckej armáde sa dočkali rehabilitácie
 • Minister Krajčí potvrdil, že oddeľovanie matiek od novorodencov je neprípustné
 • Od minulého týždňa požehnávajú páry rovnakého pohlavia všetky protestantské cirkvi v Nemecku

Škótsko ako prvá krajina poskytne zdarma menštruačné pomôcky

Škótsky parlament 24. novembra schválil dôležitý a unikátny zákon, vďaka ktorému Škótsko ako prvá krajina na svete poskytne zadarmo menštruačné hygienické potreby pre všetky ženy a dievčatá, ktoré takúto formu podpory potrebujú. Zákon bol prijatý jednohlasne. Škótska premiéra, Nicola Sturgeon, reagovala slovami “Sme hrdí na to, že hlasujeme za túto prelomovú legislatívu.

Ako zhrnula predkladateľka zákona Monica Lennon, cieľom tohto zákona je riešiť tzv “menštruačnú chudobu”, ktorá nastáva, keď si niektorí ľudia, ktorí potrebujú menštruačné potreby nemôžu ich kúpu dovoliť. Podľa nej tieto produkty patria medzi základné potreby a verí, že zabezpečenie prístupu k nim je dôležité pre ľudskú dôstojnosť.

Na základe tohto zákona škótska vláda musí zriadiť schému, ktorá umožní získanie menštruačných potrieb zadarmo každému, kto ich potrebuje. Zároveň školy a univerzity budú musieť zabezpečiť bezplatný prístup k týmto potrebám na toaletách. Menštruačné potreby by mali byť dostupné aj na úradoch a v ďalších verejných budovách. Skvelá správa pre dievčatá a ženy v Škótsku a verím, že ďalšie krajiny sa budú týmto zákonom inšpirovať.

Proti konferencii o terapii homosexuality sa postavili viaceré organizácie

V piatok a v sobotu sa konala medzinárodná online konferencia o liečení homosexuality, ktorú na svojej webovej stránke propagovala aj Konferencia biskupov Slovenska. Účasť na konferencii bola prístupná po zaplatení konferenčného poplatku 50 EUR. S príspevkom na konferencii vystúpila aj poslankyňa za OĽANO Anna Záborská. Na konanie konferencie a problémy s jej obsahom sme upozornili už v minulom vydaní Pestrých správ. S výhradami proti vytváraniu falošnej a nebezpečnej ilúzie o možnosti zmeny sexuálnej orientácie sa v priebehu minulého týždňa ozvali viaceré ľudskoprávne a odborné organizácie. Konanie konferencie vo svojom vyjadrení odsúdilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré vyzvalo tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, aby zo svojej webovej stránky stiahli pozvánku na toto podujatie. V stanovisku Ligy za duševné zdravie sa uvádza, že neexistuje žiadna psychoterapia, ktorá by mohla sexuálnu orientáciu človeka zmeniť a všetky takéto snahy sú hrubým zásahom do identity človeka a jeho duševného zdravia, navyše ho môžu závažne poškodiť. Liga tiež upozornila, že žiadna takáto forma terapie nie je u nás ani v Európe uznaná za formu psychoterapie.

Proti konaniu konferencie vystúpila aj organizácia TWO – Truth Wins Out, ktorá vo svojom stanovisku poukázala na zhoršujúce sa postavenie LGBTI ľudí v krajinách strednej a východnej Európy a konanie konferencie označila za nebezpečný podvod na ľuďoch. Oceňujem, že slovenské i zahraničné organizácie zaujali verejné stanoviská k tejto pochybnej aktivite. O to viac ma však mrzí, že predstavitelia katolíckej cirkvi sa ani po výzvach z odborných kruhov od konania konferencie nedištancovali.

Štrasburg posúdi prípad chorvátskeho učiteľa náboženstva, ktorý označil homosexualitu za chorobu

Európsky súd pre ľudské práva komunikoval prípad Lezbijska Grupa Kontra proti Chorvátsku. Predmetom posúdenia Európskeho súdu pre ľudské práva bude prístup k Ústavnému súdu v Chorvátsku v prípade diskriminácie a celková férovosť jeho konania. Lezbijska Grupa Kontra je združenie, ktoré sa venuje podpore a ochrane práv LGBTI ľudí, pričom podali žalobu voči učiteľovi náboženstva základnej školy, ktorý deťom počas hodiny tvrdil, že homosexualita je choroba. Po prvostupňovom aj druhostupňovom odmietnutí sa žaloba dostala na Ústavný súd, ktorý žalobu odmietol ako neprípustnú napriek tomu, že príslušná legislatíva umožňuje odvolanie v prípadoch diskriminácie. Lezbijska Grupa Kontra vo svojej sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva tvrdí, že došlo k porušeniu ich práva na spravodlivé súdne konanie v spojení s porušením zákazu diskriminácie. Európsky súd pre ľudské práva adresoval stranám sporu sériu otázok. Po ich zodpovedaní vyhodnotí argumentáciu obidvoch strán a prípadných informácií tretích strán, tzv. amicus curiae. Na výsledok tohto prípadu si teda ešte nejakú chvíľu počkáme, ale budeme ho pozorne sledovať.

Pápež František nevidí v migrácii ohrozenie kresťanstva

Pápež František je veľkým zástancom práv utečencov a migrantov. Potvrdil to opäť vo svojej novej knihe, ktorá vyšla minulý pondelok. Ľudia na úteku podľa neho nie sú hrozbou pre kresťanstvo. Ako uviedol, odmietnuť migranta, ktorý zápasí o prežitie, nech už je jeho náboženská viera akákoľvek, len zo strachu, že jeho prijatie bude znamenať oslabenie kresťanskej kultúry, je grotesknou dezinterpretáciou kresťanstva a kultúry. Migrácia je podľa pápeža hrozbou pre kresťanstvo len v mysliach tých, ktorí z tohto tvrdenia chcú niečo vyťažiť. Hlásať evanjelium a neprijať cudzinca v núdzi, nepriznať mu ľudskosť Božieho dieťaťa, je šírením kultúry, ktorá si iba hovorí, že je kresťanská, pritom je úplne zbavená všetkého, čo ju robí jedinečnou. Tieto a ďalšie myšlienky vyslovil pápež v novej knihe s názvom „Snívajme“, ktorá vznikla na základe rozhovorov s jeho životopiscom Austenom Ivereighom.

Pápež sám je vnukom talianskych migrantov, ktorí sa usadili v Argentíne. Podľa neho je neprijateľné, aby sa niekto pokúšal zabrzdiť migráciu tým, že nechá stovky migrantov zomierať na ceste z neznesiteľných podmienok naprieč nebezpečnými vlnami mora. Aj preto žiada, aby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo bezpečné koridory pre prechod migrantov a utečencov. Vo svojich vyjadreniach tiež odsúdil politických lídrov, ktorí z migrantov robia imaginárnych nepriateľov a odpútavajú tým pozornosť verejnosti od skutočných problémov. Fantázie nacionalistických populistov v krajinách s väčšinovou kresťanskou populáciou o tom, ako bránia kresťanskú civilizáciu od jej domnelých nepriateľov, moslimov, či Židov, nachádzajú živnú pôdu predovšetkým u ľudí, ktorí sami nemajú jasnú predstavu o svojej identite. Dúfam, že kniha čoskoro vyjde aj v slovenskom preklade. Pri týchto myšlienkach mám totiž pocit, akoby sa pápež prihováral práve mnohým slovenským politikom, ktorí sa radi pasujú do pozície ochrancov kresťanstva. 

Európsky parlament odsúdil zákaz interrupcií v Poľsku

455 poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu hlasovalo za Uznesenie o de facto zákaze práva na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku, v ktorom odsúdili sprísnenie interrupcií v Poľsku. Proti bolo 145 poslancov a poslankýň a 71 sa zdržalo. Zo slovenských poslancov a poslankýň hlasovali proti svorne zástupcovia KDH a ĽSNS.

prijatom uznesení sa okrem iného uvádza, že Európsky parlament:

 • dôrazne odsudzuje rozhodnutie ústavného súdu a skutočnosť, že to znamená krok späť pre sexuálne a reprodukčné práva žien v Poľsku; potvrdzuje, že rozhodnutie ohrozuje zdravie a životy žien; pripomína, že dôrazne kritizoval všetky legislatívne návrhy alebo obmedzenia, ktorých cieľom je ďalej zakázať a obmedziť prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva v Poľsku, pričom tieto návrhy sa takmer rovnajú zákazu prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva v tejto krajine, pretože väčšina legálnych umelých prerušení tehotenstva sa vykonáva z dôvodu závažnej a nezvratnej poruchy plodu alebo nevyliečiteľnej choroby, ktorá ohrozuje jeho život; pripomína, že univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti a sexuálnym a reprodukčným právam je základným ľudským právom
 • poznamenáva, že obmedzenie alebo zákaz práva na umelé prerušenie tehotenstva v žiadnom prípade neeliminuje umelé prerušenie tehotenstva, iba ho zatláča do ilegality, čo vedie k nárastu nezákonných, nebezpečných, tajných a život ohrozujúcich potratov; trvá na tom, že vykonanie umelého prerušenia tehotenstva by sa nemalo považovať za trestný čin, pretože to má odstrašujúci vplyv na lekárov, ktorí následne nie sú ochotní poskytovať služby v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv z dôvodu obáv z trestnoprávnych sankcií
 • poznamenáva, že neodôvodnene nadmerné obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia ústavného súdu nechráni prirodzenú a neodňateľnú dôstojnosť žien, pretože porušuje chartu, EDĽP, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, početné medzinárodné dohovory, ktorých je Poľsko signatárom, ako aj Ústavu Poľskej republiky
 • zdôrazňuje potrebu zabezpečiť pre všetkých komplexnú, nediskriminačnú a vekovo primeranú sexuálnu výchovu a informácie založené na faktoch, pretože nedostatok informácií a vzdelania o pohlavnom živote a sexualite vedie k vyššej miere neželaných tehotenstiev;
 • dôrazne odsudzuje nedávne rozhodnutie poľského ministra spravodlivosti oficiálne začať s odstúpením Poľska od Istanbulského dohovoru, čo by predstavovalo vážny krok späť, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, práva žien a boj proti rodovo motivovanému násiliu; 

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu tiež zdôraznili, že rozhodnutie poľského ústavného súdu o sprísnení interrupcií je ďalším príkladom politického ovládnutia súdnictva a systémového kolapsu právneho štátu v Poľsku. Vzniknutou situáciou, ako aj ďalšími obvineniami z porušovania základných práv v Poľsku by sa mala zaoberať aj Rada EÚ, a to v rámci prebiehajúceho právneho postupu voči poľskej vláde podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Držíme palce, aby v záujme obyvateliek a obyvateľov Poľska dokázala Európska únia prispieť k zastaveniu zhoršujúceho sa situácie žien a menšín v tejto krajine.

Gejovia v nemeckej armáde sa dočkali rehabilitácie

Vojaci s neheterosexuálnou orientáciou boli v minulosti v nemeckej armáde na východe i na západe systematicky znevýhodňovaní. To minulý týždeň uznala nemecká vláda a obetiam priznala aj finančné odškodnenie. Diskriminovaní vojaci sa tak po viacerých rokoch dočkali rehabilitácie. Vláda schválila zákon, ktorým sa zrušia rozsudky vojenských súdov za „homosexuálne skutky“. Každý rehabilitovaný dostane odškodné vo výške 3.000 EUR. Rovnakú sumu dostanú aj vojaci, ktorí boli na základe ich sexuálnej orientácie prepustení zo služby alebo im z tohto dôvodu odmietli povýšenie. Podľa odhadov nemeckého ministerstva obrany sa rehabilitácia týka asi 1000 vojakov. „Homosexuálne skutky“ boli do roku 1960 v Nemecku trestným činom a stíhali ich aj vojenské súdy. K úplnému zrovnoprávneniu vojakov s neheterosexuálnou orientáciou došlo v nemeckej armáde až v roku 2000. Návrh zákona ešte musí schváliť parlament.

Minister Krajčí potvrdil, že oddeľovanie matiek od novorodencov je neprípustné

Minister zdravotníctva reagoval na žiadosť verejnej ochrankyne práv, ktorá sa na neho obrátila ešte pred dvomi týždňami v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ľuďom vo veku nad 65 rokov, ako aj v súvislosti s pôrodníckou starostlivosťou. Ombudsmanka ministra zdravotníctva upozornila na prax oddeľovanie detí od matiek v slovenských pôrodniciach v prípade, ak sú pozitívne na ochorenie COVID-19. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva Miroslav Borovský pritom vydal postup, v ktorom odporúčal spoločnú izoláciu matky a novorodenca u asymptomatických žien a novorodencov. Na tieto nežiaduce praktiky dlhodobo upozorňuje aj viaceré organizácie, ako napr. Ženské kruhy.

Minister zdravotníctva po opakovanom upozorňovaní zo strany verejnej ochrankyne práv, ako aj zo strany občianskej verejnosti, mimovládnych organizácií, ministerstva spravodlivosti či podpredsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyjadril, že prax oddeľovania novonarodených detí od matiek je neprípustná.

Snáď nezostane iba pri tomto konštatovaní a minister zdravotníctva podnikne kroky, ktoré tieto odsúdeniahodné praktiky ukončia. Už včera bolo neskoro.

Od minulého týždňa požehnávajú páry rovnakého pohlavia všetky protestantské cirkvi v Nemecku

Hoci väčšina protestantských cirkví v Nemecku už dávnejšie zaviedla požehnávanie, či sobášenie párov rovnakého pohlavia, od minulého týždňa to už robia všetky. Poslednou z 20 protestantských krajinských cirkví, ktorá požehnanie párov rovnakého pohlavia zaviedla, bola luteránska cirkev Schaumburg-Lippe. Rozhodnutie synody podporilo 31 delegátov a delegátok, jeden hlas bol proti a dvaja sa zdržali. „Napriek rôznym názorom sme našli cestu k sebe“ komentoval rozhodnutie biskup Karl-Hinrich Manzke. Dodal, že popri úcte, ktorú v cirkvi požíva manželské spolužitie muža a ženy, je dôležité, aby rovnakú úctu a požehnanie dostali aj páry rovnakého pohlavia. Formulácie, ktoré budú zaznievať pri obradoch sú do značnej miery analogické ku formuláciám pre heterosexuálne páry. Podobne ako v iných protestantských cirkvách, aj tu majú farári a farárky právo uplatniť si výhradu vo svedomí a odkázať pár rovnakého pohlavia so žiadosťou o požehnanie na kolegu alebo kolegyňu, ktorí sú ochotní také požehnanie vykonať. K téme prebiehala v cirkvi diskusia od roku 2014. Aj keď je v evanjelickej cirkvi na Slovensku viacero ľudí, ktorí vedenie cirkvi už od roku 2015 vyzývajú k začatiu takejto diskusie, dodnes k nej žiaľ nedošlo. Je však dôležité vedieť, že so svojim rozhodnutím sú slovenskí evanjelici v rodine európskych protestantov stále osamelejší.

Pestrý podcast. O všetkých farbách života s Luciou Plavákovou a Ondrejom Prostredníkom

Prinášame rozhovory so zaujímavými hosťami a hosťkami o každodenných starostiach a radostiach menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Diskutujme spolu o ľudských právach, rodovej rovnosti, ale aj o iných témach pestrých životov ľudí okolo nás.

Každý pondelok ráno tiež prinášame Pestré správy, ktoré ponúkajú prehľad zaujímavých informácií a udalostí zo sveta aj zo Slovenska so zameraním na témy ľudských práv, inklúzie, medzináboženského dialógu a demokratickej a tolerantnej spoločnosti.

Na nepravidelnej báze tiež nahrávame Pestrý špeciál, v ktorom prinášame reakcie celého spektra osobností k aktuálnym témam spoločnosti. Doposiaľ sme vydali štyri, a to k téme Dúhového Pride, hodnoteniu 100 dní vlády Matoviča, k odmietnutiu správy verejnej ochrankyne práv parlamentom a k 70. výročiu Dohovoru.

Pestrý podcast nájdete na SoundCloude, Spotify, Apple Podcasts alebo na stránke www.pestrypodcast.sk

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.