Denník N

Prečo je jednoduché uveriť teórii o konšpirácii koronavírusu?

S postupujúcou druhou vlnou koronavírusu sa objavujú aj zaručené správy o pôvode a poslaní koronavírusu – tajne laboratória, politické spiknutia , ovládanie tajných spolkov. To všetko je jednoduchšie prijať ako základné posolstvo, čím nám príroda pomocou koronaírusu odovzdáva.

Príroda nám prostredníctvom koronavírusu ukazuje, ako zlé medziľudské vzťahy máme, čím odporujú samotnej podstate prírody. Ľudstvo je súčasťou jedného integrálneho celku prírody, kde všetky časti musia pracovať v jeho prospech a mali byť medzi sebou harmonicky prepojení.

My žijeme a chováme sa presne opačne proti tomuto hlavnému prírodnému zákonu. Namiesto toho, aby sme si pomáhali, vzájomne sa využívame a namiesto spolupráce si konkurujeme atď. Preto príroda aktivuje také prostriedky, aby nás popostrčila k správnemu chovaniu. Pokiaľ nezmeníme svoje chovanie, vlny koronavírusu nás budú stále viac sužovať.

Čo presne musíme zmeniť?

Musíme napraviť naše medziľudské vzťahy, musíme sa k druhým lepšie chovať, tak ako sa chováme k rodine, vlastným deťom. Takéto chovanie vytvorí harmóniu vo svete, medzi ľuďmi a prírodou. Potom koronavírus a všetky ostatné korekcie zo strany prírody smerom k ľudstvu vo forme prírodných katastrof ustúpia.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.