Denník N

Nový riaditeľ Tomáš Božik: „OpenLab mi učaroval.“

„Cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre deti možnosti, kedy môžu vymýšľať a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť nové veci.“
Jean Piaget

Od svojej rannej dospelosti sa venuje kreovaniu vzdelávania. Na začiatku a aj v najväčšej miere to bolo vzdelávanie dospelých. Pustil sa do oblasti, ktorá v danom období na Slovensku nemala takmer žiadnu základňu. Tomáš Božik, nový riaditeľ OpenLabu, sa oblasti IT vzdelávania venuje už vyše 15 rokov. Viedol neziskovú organizáciu IT v kurze, ktorá sa venuje rekvalifikácii nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl na IT pozície. Premyslený a pravidelne aktualizovaný obsah obohatil aj o mäkké zručnosti, nakoľko zistil, že nielen vedomosti v oblasti IT vám pomôžu nájsť prácu. Celý svoj profesionálny život sa venoval vzdelávaniu dospelých a budovaniu vedomostí v oblasti IT, vlievajúc ich do ľudí, ktorí sa po skončení školy nevedeli zamestnať. Stále ho to však ťahalo k regionálnemu  školstvu, ako sám vraví. A tak sa po čase oduševnene začal venovať zakladaniu strednej školy Da Vinci International College, v rámci ktorej sa mala založiť stredná odborná škola vo Francúzsku. Bohužiaľ, pre OpenLab však našťastie, tento projekt nakoniec nebol zrealizovaný pre nedostatok financií a my vďaka tomu dnes môžeme čerpať z Tomášových skúseností. Všetky svoje znalosti, skúsenosti a ambície rozvíja už niekoľko mesiacov v OpenLabe. „S OpenLabom sme sa našli. A to vďaka ľuďom, ktorí OpenLab pomáhali budovať a s ktorými vyznávame rovnaké princípy vzdelávania.“ odpovedá na otázku, kde bola prvá iskra k spolupráci.

Tomáš Božik je súčasťou OpenLabu od júla tohto roka. A práve preberá vedenie po Barbore Rusiňákovej, ktorá za tri roky fungovania postavila základné piliere a výborne ich nastavila. „OpenLab mi učaroval,“ vraví Tomáš, keď sa ho pýtam ako vníma „vzdelávací šinkansen“, do ktorého nastúpil počas jazdy. „Na strednej škole je človek stále formovateľný. Je to čas, kedy ho ešte vieme viesť k hodnotám a prístupu a to je zároveň možné cez prácu na reálnom projekte.“ V rámci jeho predošlých skúseností, stretával a sám vzdelával ľudí, ktorí už mali často vyštudované vysoké školy a zrazu zistili, že sú nezamestnateľní. Často premýšľal, kde je chyba. Myšlienka zmeniť to a urobiť niečo viac aj systémovo pre slovenské školstvo ho priviala do OpenLabu. “OpenLab mi otvoril oči v tom, čo som aj dlhodobo cítil, ako by malo vzdelávanie v IT technológiách na stredných školách vyzerať. To, ako by to však malo reálne byť, nikto nepomenoval a nikdy som nevidel nikoho, aby to urobil. OpenLab je v tomto prvý.“

„Páči sa mi, že v OpenLabe sa reálne pracuje so študentmi v rámci odborných technologických zručností. Som však veľmi prekvapený z toho, ako OpenLabu záleží na hodnotách, ktoré do vzdelávania vnáša a na princípoch, ku ktorým študentov vedie. Úprimne, zažívam kultúrny šok.“ Aura nadšenia pre inovácie vo vzdelávaní z neho žiarila. „Je to o otvorenej komunikácii, zodpovednosti, slobode, partnerskom prístupe, sebareflexii, toto je to, k čomu sa snažíme študentov viesť.“ OpenLab je rozhodne iný ako klasické školské vyučovanie. Z toho tradičného vzdelávacieho systému nadšený veľmi nie je: „O to väčšiu frustráciu zažívam z toho, že to nejde rovnako dobre aj na iných školách.“

Napríklad, tento rok museli školy presunúť výučbu do online priestoru. To bolo takmer pre všetky školy obrovskou výzvou. A postavili sa k tomu rôzne. „Pri online výučbe totiž musíš pozmeniť, čo učíš a ako učíš. Princípy OpenLabu, najmä samovzdelávanie, projektová výučba a spolupráca sú oveľa vhodnejšie pre zmysluplné online vzdelávanie než klasický výklad a memorovanie faktov.“ Ako riaditeľ OpenLabu má Tomáš ambíciu priniesť práve tieto princípy do ďalších technologických škôl vo všetkých regiónoch. 

Jeho veľkou víziou je, aby princípy OpenLabu boli na všetkých školách. Jednoducho povedané, aby sa týmto spôsobom učila napríklad fyzika, chémia či matematika. Dať zodpovednosť za výuku študentovi, viesť ho k samostatnosti, vytvárať projektové zadania a smerovať študenta k spolupráci. Tak môžeme docieliť to, že študent bude viac aktívny ako pasívny, tým pádom lepšie pripravený na samotný život.

Ďalším rozmerom je fakt, že naše vzdelávanie funguje tak, že všetci študenti majú získať rovnaké vedomosti, pričom nám nezáleží na vnútornej motivácií a záľubách samotných študentov. V OpenLabe nám záleží na tom, aby študenti využívali čas získavaním vedomostí a zručností v oblasti, o ktorú sa zaujímajú najviac a v rámci ktorej sa chcú rozvíjať. Špecializujú sa. Niektorých osloví viac backend development, niektorých štýlovanie alebo frontend development. V hrách sú to programátori, grafici a herní dizajnéri, ktorí tvoria spolu jeden tím a vzájomne sa dopĺňajú.

Technické zručnosti nepotrebujeme mať všetci rovnaké.  Čo však naozaj všetci využijeme sú mäkké zručnosti. Tie nás ale nikto nikde neučí. Stredné školy by mali vytvárať prostredie, ktoré by malo študentov motivovať a inšpirovať natoľko, že chodenie do školy bude skôr radosť ako povinnosť. Zároveň naše stredné odborné školy by mali nadviazať čo najužšie vzťahy s firmami tak, aby dokázali študenti plynulo prejsť na trh práce. Aj preto Tomáša vzdelávanie v OpenLabe fascinuje a bude sa usilovať o to, aby týmto programom oslovil čo najviac škôl. Prvým krokom je naša vzdelávacia platforma OpenAcademy.

OpenAcademy je príklad stretu teoretických vedomostí, praxe a zrealizovaného projektu. „Tento projekt sa mi neskutočne páči. Ide o platformu, ktorú vymysleli a naprogramovali študenti v OpenLabe a teraz slúži učiteľom, ktorí chcú vzdelávať najnovšie technológie podľa učebných materiálov vytvorených našimi odborníkmi z praxe.“ (viac sa dozviete TU)

OpenLab narúša zabehnuté koľaje školstva. Učí proaktivite a samostatnosti – ak niečo nevieš, vyhľadaj si to na internete, ak to tam nie je, spýtaj sa spolužiaka, ak to nevie ani on, spýtaj sa spolužiakov z iného tímu a ak ani tam ti nikto nevie poradiť, až potom sa pýtaj učiteľa. A hlavne, neboj sa opýtať. Pretože je bežné, že ak sa žiak na hodine niečo opýta, býva považovaný za pomalšieho a nechápavého. Ak sa študent pýta v OpenLabe, vnímame jeho aktivitu a záujem.

Tomáš by rád naštartoval systémovú zmenu vzdelávania IT na stredných školách vo veľkom.  „Rozhodne to chce viac firiem, ktoré by sa zapojili do OpenLabu, či už ako Tech Garanti, ako “zákazníci”, ktorí by zadali študentom zaujímavý projekt, ako firmy, kde môžu ísť študenti na stáž alebo ako podporovatelia OpenLabu.“

V OpenLabe sa tešíme na nové výzvy, ktoré sme spolu s Tomášom pripravení zvládať so spoločným cieľom – vytvárať pozitívne kultúrne šoky cez OpenLab čo najväčšiemu počtu študentov a na čo najväčšom počte stredných škôl.

Autorky článku: Lenka Košáňová a Barbora Rusiňáková

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT