Denník N

Zažiť Superar na vlastnej koži

Ocitnúť sa znenazdajky v „útrobách“ Superar Slovakia je pre umelca a učiteľa hudby fascinujúci zážitok. Roky pôsobíte ako koncertný umelec, učíte na najvyšších stupňoch umeleckého vzdelávania a myslíte si, že túto profesiu máte „v malíčku“. A zrazu vaša „vševedomosť“ spľasne a s ňou aj celý pomyslený hudobno-spasiteľský syndróm.

Ocitnete sa v kolektíve ľudí, ktorí to nielenže s hudobnou pedagogikou myslia vážne, ale jej aj absolútne rozumejú a vedia ju efektívne a zrozumiteľne preniesť do praxe. Začnete pracovať s deťmi na elementárnych stupňoch vzdelávania a uvedomíte si, že bez týchto skúseností boli vaše predchádzajúce prednášky iba škrupuľou bez zažitého obsahu, resp. s obsahom starostlivo ukrytým v teórii. Pre pedagóga prednášajúceho budúcim pedagógom nie je nič vzácnejšieho, ako zažiť na vlastnej koži pozíciu, o ktorej dovtedy s noblesou rozprával z úctyhodnej vzdialenosti.

Ale dosť bolo hany. Pozíciu učiteľa hudby na základnej škole prijímam s pokorou, odvahou a nasadením. Moji kolegovia zo Superar sú mi vzorom a inšpiráciou. Vždy som si hovorila, že najdôležitejšie pre vlastný rast je obklopiť sa odborne a intelektovo zdatnejšími ľuďmi, než som ja sama. Občas je to ubíjajúce, vrátane pokrivkávajúcej sebadôvery, súčasne však vďačím tejto téze za množstvo mojich umeleckých a pedagogických úspechov.

Našťastie aj v Superar existuje niekoľko zákutí, kde sa môžem „pýšiť“ pozíciou odborníka. Cítim tu podporu naprieč celým personálnym zázemím organizácie. A najmä skvelé podmienky.

Okrem toho, že výdatne čerpám z mojej dlhoročnej praxe vokálnej pedagogičky a umelkyne, dostala som priestor venovať sa témam, ktoré sú mi blízke. Sú to dva okrajové tábory hudobnej pedagogiky: podpora prirodzených hudobných prejavov najmenších detí (vrátane ešte nenarodených) z pozície podnetného domáceho prostredia a rozvíjanie hudobných zručností dospelých, ktorí sa hudbe nikdy (resp. roky) nevenovali. Prvú tému aktuálne spracúvam a verím, že v nie ďalekom časovom horizonte ponúknem verejnosti krátke a úderné tutoriály v podobe video blogov, ako v rodinnom prostredí rozvíjať prirodzenú (vrodenú) hudobnosť detí. Prechádzala tomu séria článkov v časopise Dieťa, kde som v priebehu necelého roku vydala päť dielov textov s populárno-náučným obsahom „Rozvíjame prirodzenú hudobnosť detí“. Venujem sa v nich najmenším deťom od 0 do 6 rokov a okrem pomenovania danej problematiky sa snažím poskytnúť rodičom čo najviac praktických návodov na hudobné činnosti, ktoré môžu s deťmi realizovať v konkrétnej vekovej kategórii bez obáv, že sami nemajú žiadne hudobné vzdelanie, či prax. Hovorí zo mňa skúsenosť trojnásobnej matky a predchádzajúce vzdelanie, v ktorom som sa venovala predškolskej pedagogike.

Fakt, že hudbu môže robiť každý, bez ohľadu na vek, či skúsenosti, premietam aj do mojej práce s dospelými. Pod značkou „Lalula“ rozbieham vlastnú formu hudobných aktivít pre menšie aj väčšie kolektívy, v ktorých pomocou hudby rozvíjame individuálneho aj kolektívneho tvorivého ducha, posilňujeme vzájomné vzťahy a obohacujeme kultúrne prostredie jednotlivých pracovísk, či tímov. Aj v Superar sme rozbehli veľmi perspektívnu aktivitu s dospelými – „Superar zbor“, ktorého prvý nácvik bol pre mňa i pre mojich kolegov nesmierne povzbudivý a inšpiratívny. S aktuálnymi opatreniami sme však museli pozastaviť aj túto platformu a trpezlivo čakáme na čas, kedy sa budeme môcť opäť stretnúť. Každopádne sa mi vďaka prvému a jedinému nácviku podarilo overiť si, že hudba je naozaj pre všetkých a pokiaľ jej prejavy vštepíme druhým citlivo, odborne a kreatívne, stane sa súčasťou mnohých (možno dovtedy všednejších?) životov.

Spievajte, hrajte a hrajte sa. Toľko na dnes.

Eva Šušková

Autorka je koncertná umelkyňa a hudobná lektorka Superar Slovakia

 

Teraz najčítanejšie

Superar

...keď hudba ťahá všetkých dopredu. Vo vzdelávacom programe Superar učíme hudobnú výchovu tak, aby nikto nestál bokom. Spájame deti z rôznych etník a sociálnych pomerov. Učíme ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať jeden druhého. Na našich koncertoch deti zažijú úspech a uznanie, ktoré mnohým z nich tak veľmi chýba. Superar vznikol v roku 2009 vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy (Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko). Na Slovensku prešlo naším hudobným vzdelávaním už viac ako 3000 detí, ktoré vďaka nemu rozvinuli nielen svoj talent, ale aj tvorivosť, sústredenie, disciplínu a tímovú prácu. Superar je malý program, ktorý robí veľký rámus.