Denník N

MAGNA bojuje proti HIV/AIDS, epidémii, ktorá stále existuje, aj keď sa o nej už nehovorí

S vírusom HIV žije na svete asi 38 miliónov ľudí, státisíce každoročne umierajú. Pomoc bohatých štátov stagnuje, a tak takmer tretina postihnutých nemá prístup k liečbe. Boj s HIV/AIDS už nie je na módnej vlne a obmedzujú sa aj zdroje, práve vtedy, keď by ich bolo treba viac. HIV je dnes už zriedka vykresľovaný ako smrteľná epidémia a globálna hrozba pre zdravie. Stále ňou však je.

1.december – Svetový deň boja proti AIDS.

Pacientka MAGNA Sreymom (meno sme zmenili, aby sme chránili jej súkromie) sa s vírusom HIV narodila pred rokmi v Kambodži. Po genocíde, ktorá stála životy milióny ľudí a občianskej vojne, v stále nezotavenej Kambodži, v tom čase neexistovali lieky ale ani programy, ktoré by pomohli novorodencom nenakaziť sa od svojej mamy. Mnohí z nich sa preto čoskoro stali sirotami. Sirotami s HIV v tele. Keď sme prišli pred takmer 20 rokmi do Kambodže pomáhať, našli sme osirelé deti v zúboženom stave, mnohé na pokraji smrti. Zobrali sme ich do našich sirotincov, starali sa o ne a najmä, poskytli sme im liečbu, vďaka ktorej žijú dodnes. Vírus HIV síce v tele nosia stále, no vďaka antiretrovirálnej (ARV) liečbe spí.

Tak ako Sreymom. Vyrástla v domove MAGNA, s našimi lekármi, terapeutmi, pestúnmi, ale aj s desiatkami ba stovkami súrodencov, ktorých sme za ten čas zachránili. Sreymom skončila školu, zmaturovala. Žije svoj život, najlepšie ako vie, smeje sa ako každý z nás, no tiež vie, že nesmie zabudnúť na svoje lieky. Keď ráno ide do svojho obchodíku, dá si ďalšiu dávku ARV liekov, rozlúči sa s manželom a trojročnou dcérkou sadne na motorku a odíde do víru života kambodžského hlavného mesta. Jej dcéra HIV nemá. Vďaka programu MAGNA, ktorý dokáže zabrániť prenosu vírusu z matky na novorodenca. A zabránil už v mnohých prípadoch. Sreymom už nosí pod srdcom syna. A vie, že aj on bude zaradený do PMTCT (Prevention of Mother-to-child Transmission – prevencia prenosu z matky na dieťa) programu MAGNA. Tak ako viac ako 400 ďalších detí v Kambodži na budúci rok. Zabrániť prenosu HIV sa nám darí už vo viac ako 99,8 percentách prípadov.

Slovami to vyzerá jednoducho, ale zabrániť prenosu HIV z matky na dieťa je náročný proces. Začína sa pravidelnou predpôrodnou lekárskou starostlivosťou, testovaním, antiretrovirálnou liečbou, pokračuje špeciálne vedeným pôrodom v nemocnici, testovaním novorodenca a nasadením príslušnej liečby až do 18. mesiaca veku dieťaťa.

Celosvetová pandémia Covid 19 potlačila do úzadia všetky globálne zdravotné problémy, či už to je malária, ktorá ročne zabíja státisíce detí alebo epidémia HIV/AIDS. Pacienti s HIV pritom patria medzi rizikové skupiny, ktoré Covid 19 ohrozuje viac ako ostatných.

S vírusom HIV žije na svete asi 38 miliónov ľudí, státisíce každoročne umierajú. Pomoc bohatých štátov stagnuje, a tak takmer tretina postihnutých nemá prístup k liečbe. Boj s HIV/AIDS už nie je na módnej vlne a obmedzujú sa aj zdroje, práve vtedy, keď by ich bolo treba viac. HIV je dnes už zriedka vykresľovaný ako smrteľná epidémia a globálna hrozba pre zdravie. Stále ňou však je.

Slová s ktorými MAGNA vznikla, ako „človek“, „pacient“, „chorý“, „utečenec“ sa v dnešnom svete vymieňajú za slová „riziko“, „efektivita“, „audit“. Zo sveta miznú ľudia – pacienti, globálne krízy sa dehumanizujú, prichádzajú vo vnímaní spoločnosti o svoju podstatu, jeden konkrétny ľudský osud. V prípade HIV/AIDS „prežitie pacientov“ nahradila „udržateľnosť“.

Koniec AIDS bol na dosah, modelovanie jeho ekonomickej uskutočniteľnosti však spôsobilo nešťastný posun v nasadení celosvetového boja, tak v politickom a praktickom. Príliš sebavedomé nároky a medzinárodná donorská únava viedli k skorému uvoľneniu a namiesto dosiahnutia cieľa, potlačiť epidémiu HIV/AIDS, sme sa od neho vzdialili.

To že sa o HIV/AIDS nehovorí, alebo hovorí oveľa menej ako v minulosti neznamená, že ako globálny problém neexistuje. Mnohé krajiny, ktoré by mali s epidémiou bojovať samé, napriek pokroku nemajú schopnosti, ani zdroje, aby to dokázali efektívne a trpezlivo. Liečba je dlhodobá a tým aj nákladná, celosvetové ciele sa opakovane nedodržiavajú a termíny posúvajú. Ak medzinárodné spoločenstvo nezaradí boj s HIV/AIDS medzi svoje priority a nepodporí ho aj peniazmi, ktoré skončia u konkrétneho pacienta, môže epidémia ľudstvo opäť prekvapiť a s ešte väčšou silou.

MAGNA si uvedomujeme, že každý jeden pacient s HIV/AIDS si vyžaduje dlhodobú pozornosť a boj s vírusom trpezlivosť. Sreymom, ako tisíce našich pacientov, žije bežný život vďaka tomu, že má k dispozícii antiretrovirálnu liečbu, ale aj potrebnú zdravotnícku podporu. Jej dcéra sa narodila bez HIV vďaka tomu, že Sreymom už počas tehotenstva a po pôrode bola súčasťou liečebného programu, ktorý zabraňuje prenosu HIV z matky na dieťa. Rovnako to je aj v prípade jej druhého dieťaťa, ktoré nosí pod srdcom a veríme, že aj jej druhé dieťa sa narodí bez HIV. Rovnako ako ďalšie stovky novorodencov, ktorí budú súčasťou nášho programu. Rodičia s HIV totiž môžu mať negatívne deti. A táto skutočnosť je jedným zo spôsobov ako prispieť k porazeniu epidémie HIV/AIDS vo svete.

MAGNA v Kambodži pomáha aj vďaka darom Slovákov a Čechov od roku 2003.

 

 

Foto: MAGNA

 

 

 

Teraz najčítanejšie

MAGNA

Sme zdravotnícka humanitárna organizácia. MAGNA pôsobí medzinárodne a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. V teréne máme lekárov, zdravotníkov, ale i technických a iných odborníkov, ktorí zaisťujú humanitárnu pomoc a pomáhajú liečiť deti a ich rodiny. Organizácia bola založená v roku 2001 na Slovensku - Martinom Bandžákom a Denisou Augustínovou - a na základe ich priamej skúsenosti s epidémiou AIDS v Kambodži začala poskytovať zdravotnú pomoc obetiam katastrof po celom svete. Prostredníctvom MAGNA nemocníc zaisťujeme deťom a ich rodinám zdravotnú starostlivosť, lieky a jedlo.

Tento blog je platený.