Denník N

Zlacnenie plynu v roku 2021 je len dočasné, v ďalších rokoch jeho cena porastie

Cena plynu sa klasicky správa cyklicky – v lete pri nízkej spotrebe je lacný a v zime drahý. Tento rok sa situácia zmenila kvôli prepadu dopytu a rastu zásob. Akonáhle tieto dôvody pominú, je logické očakávať, že sa ceny vrátia späť k pôvodným úrovniam.

Ceny fosílnych palív – predovšetkým plynu a uhlia – majú jasne klesajúci trend. Avšak zásadné zlacnenie pre  rok 2021 je výnimočné  a podmienené dvoma faktormi – poklesom ekonomiku, a tým odberu plynu priemyslom a rastúcimi zásobami. V roku 2022 by mal plyn opäť zdražieť a priblížiť sa k svojej stabilnej cenovej hladine.

Rekordné zásoby plynu a pretlak ponuky

Pozrime sa na vývoj ceny plynu v tomto roku. Kým ešte koncom októbra sa cena plynu podľa údajov Business Insider pohybovala okolo úrovne 3,35 USD za mmBtu (tzv. Britská tepelná jednotka), minulý týždeň dosahovala hodnotu 2,77 USD za mmBtu. V priebehu necelého mesiaca sa tak hodnota komodity na trhu prepadla o 17 percent. Vo všeobecnosti však platí, že plyn je cyklická komodita, čo znamená, že jeho cena v lete zvyčajne klesá v dôsledku nižšej spotreby a v zime naopak stúpa, keďže spotreba počas sezóny kúrenia výrazne rastie. Z tohto uhla pohľadu sa momentálne ceny nachádzajú vyššie ako to bolo počas leta, keď na prelome júna a júla hodnota komodity na burze dosahovala 1,5 USD za mmBtu.

Faktorom, ktorý dnes zásadnejšie tlačí ceny oproti minulosti dole je rast zásob komodity. Koncom októbra vzrástol objem zásob plynu z 49 miliárd kubických stôp z predchádzajúcich 46 miliárd kubických stôp.

Vo všeobecnosti sa do súčasnej pomerne vysokej ponuky na trhu oproti minulosti premieta aj prudký nárast exportných kapacít LNG v posledných rokoch. Napríklad LNG projekty na atlantickom brehu USA môžu byť potenciálne veľmi zaujímavé aj pre európsky spotrebiteľský trh, pričom o svoj podiel bojujú aj tradiční dodávatelia v podobe Ruska a Nórska. Keďže ponuka komodity na globálnom trhu rastie, tlačí tak ceny v Európe smerom dole.

Plyn v budúcom roku skokovo zlacnie

Je však nutné vziať do úvahy, že ceny pre konečných spotrebiteľov nedorážajú aktuálnu trhovú cenu, nakoľko dodávatelia plynu ju fixujú cez futures kontrakty a zmeny cien napríklad pre odberateľov v domácnosti sa ukážu až s určitým časovým odstupom.  Nehovoriac o tom, že samotná cena plynu predstavuje približne len polovicu nákladov dodávateľa plynu pre domácnosti.  V praxi to znamená, že síce má na výslednú cenu pomerne významný vplyv, ale nepremieta sa do spotrebiteľských cien v plnej miere.

Predikcia vývoja cien pre konečných spotrebiteľov na Slovensku, ktorú vypracovala NBS v roku 2018 na princípe porovnávania skutočného vývoja spotrebiteľskej ceny plynu a očakávanej ceny plynu na trhu, predpokladala počas regulačného obdobia 2017 – 2021 mierne navýšenie cenovej marže v porovnaní s bázickým obdobím roku 2016. Tento rok však efekt koronakrízy predikcie do istej miery narušil.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví koncom októbra rozhodol, že komoditná časť ceny za dodávku plynu pre domácnosti klesne od  21 % do 27 %. To je výraznejší pokles, ako by naznačoval samotný vývoj komodity na medzinárodnom trhu. Samotný úrad rozhodnutie komentoval tým, že sa z vlastného podnetu rozhodol aktuálny trend znižovania cien zemného plynu na trhoch premietnuť do regulovaných cien pre budúci rok.

Slováci majú dôvod na úsmev: máme o pätinu nižšie ceny plynu ako v Čechách

Podľa aktuálnych dát Eurostatu sa priemerná tohtoročná cena kilowatthodiny energie získanej zo  zemného plynu pohybovala v Čechách na úrovni 0,0573 eur. Na Slovensku to bolo 0,0457 eur za kilowatthodinu. To znamená, že aj v tomto roku domácnosti na Slovensku platili za plyn o približne pätinu menej ako v susednej Českej republike. Cenový rozdiel sa dá do určitej miery vysvetliť vyššími transakčnými nákladmi v Česku, vyššou ekologickou daňou (v ČR je to približne 15,60 eura za MWh, na Slovensku 1,36 eura) a tiež mierne vyššou DPH (v ČR 21, na Slovensku SR 20 percent).

Cena zemného plynu pre domácnosti sa do konca tohto roka bude pravdepodobne zvyšovať len mierne, a to v závislosti od intenzity zimy. Proti výraznejšiemu cenovému pohybu hovorí koronakríza a obmedzený odber v prevádzkach, ktoré bežne spotrebúvajú zemný plyn na vykurovanie a výrobu. Prepad dopytu po energiách je zrejmý napríklad z vysokofrekvenčných dát o spotrebe elektriny, kde v posledných týždňoch vidno jasný pohyb smerom nadol (podobne ako na jar).

V budúcom roku plyn zamieri smerom nahor

V budúcom roku sa dá očakávať rast ceny zemného plynu (v porovnaní s týmto rokom) na svetovom trhu, ku ktorému by malo dôjsť vďaka oživovaniu globálnej ekonomiky, ktorá sa bude spamätávať z koronavírovej krízy. Do akej miery bude toto oživenie masívne, záleží na mnohých faktoroch, ktoré ovplyvňujú epidemickú situáciu. Nádeje na skoré spustenie vakcinácie proti koronavírusu dáva nádej na robustnejšie a skoršie obnovenie hospodárskeho rastu. To platí nielen pre Slovensko, ale aj pre Českú republiku.

Predikcia vývoja cien zemného plynu pre slovenské a české domácnosti je tak zaťažená značnou mierou neistoty. Je ale pravdepodobné, že situácia z tohto roku sa v roku 2021 opakovať nebude. Preto by spotrebitelia koncom budúceho roka mali počítať s rastom cien pre rok 2022 a s postupným medziročným rastom ceny tejto komodity rádovo v nižších jednotkách percent. Zrýchlenie rastu možno očakávať ku koncu roku 2021, kedy bude podľa odborníkov vakcína proti koronavírusu už široko dostupná. Tým pádom by mohli úplne skončiť protiepidemické opatrenia obmedzujúce ekonomickú aktivitu. Na druhej strane je treba brať do úvahy, že hospodárstvo nemusí byť schopné vrátiť sa na predkrízovú úroveň tak rýchlo, keďže niektoré škody napáchané počas koronakrízy sú nezvratné alebo ich odstránenie si vyžiada dlhší čas.

Teraz najčítanejšie

CFD World_M. Kristoff

Martin Krištoff

Viac ako dva roky som pôsobil ako finančný analytik u obchodníka s cennými papiermi CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a následne som pracoval ako hlavný analytik spoločnosti CFD World. Venujem sa dlhodobo portfolio managementu a analýzam akciových titulov z hľadiska fundamentálnych a technických ukazovateľov.