Denník N

To, že máme vo vrecku prístup na Google, nie je dôkaz, našich schopností a vedomostí!

Kritické myslenie je snaha o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní.

Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo naj širších súvislostiach.

Nie, že by sme ho mali vyučovať ako samostatný predmet, to by mala byť dokonca forma štúdia každej vyučovacej hodiny, ako tomu je napríklad v Dánsku, či Fínsku.

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.