Denník N

Fyzické osoby so schránkami v daňových rajoch už nie sú chránené, v rebríčkoch najväčších firiem by mohli pribudnúť slovenské

Parlamentu sa po niekoľkých odkladoch podarilo schváliť nielen dlho pripravovanú novelu zákona o dani z príjmov ale zalepiť aj dieru v zákone o dani z príjmov z roku 2017, ktorá uľahčovala odkláňať príjmy do umelých schránok v daňových rajoch.

Dnes boli schválené pravidlá pre zdanenie zahraničných kontrolovaných osôb (CFC) aj pre fyzické osoby, v roku 2017 si parlament trúfol len na právnické. Oproti pôvodnému návrhu došlo k niekoľkým zmierneniam a posunu účinnosti na 1.1.2022, prvý krát sa teda použijú až pri podaní priznania v roku 2023 za predchádzajúci rok,  podstata ostáva zachovaná.  Cieľ bol zdvihnúť prst najmä agresívnym oligarchom skrývajúcim sa za schránky v rôznych kontroverzných jurisdikciách, ktoré sú ochotné kryť aj korupčné schémy, aby podnikali cez slovenské právnické osoby, ideálne cez slovenské holdingy.  Tak to niekoľko krát deklaroval aj minister financií, pevne verím, že jeho výzva neostane bez povšimnutia. V rebríčku 50 najväčších platiteľov dane sú totiž len tri súkromné firmy s čisto slovenským kapitálom (na čele s Esetom) a dominujú mu firmy nemecké.

Nakoľko sa jedná o technicky komplexnú tému a vláda chcela dodaniť nielen umelé schránky ale aj príjmy tečúce do agresívnych daňových jurisdikcií, mohli a môžu sa týmito  pravidlami cítiť ohrození aj slušní podnikatelia. Môj názor je, že ak má niekto príjem zo zahraničia nad 100 tisíc eur a je to z podnikania, mal by byť ochotný cez právnickú osobu registrovanú v SR zverejniťaspoň účtovnú závierku. Presne tak, ako to robia tisícky podnikateľov, ktorí podnikajú výlučne na Slovensku.

V porovnaní s pravidlami pre právnické osoby sú tie pre fyzické z už uvedených dôvodov prísnejšie, prehľad kritérií je na konci komentára. Oproti pôvodnému návrhu z leta však došlo k zmierneniu v tom, že sa zúžil zoznam krajín, kde môže byť zdanené aj reálne podnikanie, a to z tretích na nespolupracujúce. Podľa našej aktuálnej úpravy ide o negatívne vymedzenie cez tzv. White list, ktorý aktualizuje MF SR každý rok k 1.1. a od budúceho roka by mal zahŕňať aj krajiny, kde je nulová sadzba dane.

Ilustratívne porovnanie CFC pravidiel vo vybraných krajinách nájdete na konci komentára, nová slovenská úprava sa bude z pohľadu rozsahu a kritétií najviac blížiť tej vo Francúzsku a Poľsku.

Kde vidím najväčší priestor na zlepšenie? Jednoznačne v spôsobe schvaľovania. Napriek tomu, že zákon prešiel riadnym legislatívnym procesom, niektoré zmeny sa dostali na stôl doslova na poslednú chvíľu, tesne pred druhým čítaním. Je to nebezpečný precedens, aj v tom, že daňová legislatíva je napriek úprimnej snahe úradníkov MF SR pri takomto  procese pre podnikateľov nepredvídateľná. Do svojho plánu, ktorý mám s ministrom naplánovaný budúci rok pre projekt pro-podnikateľskej legislatívy zahrniem aj zásadu, aby dôležité zákony boli schvaľované parlamentom nielen jeden krát za rok k 1.1.  (prvé kilečko), ale aspoň 3 mesiace pred jej účinnosťou, teda najneskôr v septembri. Už to je oproti dlhodobým odporúčaniam EÚ a OECD (6 mesiacov) kompromis. Som zvedavá aká je šanca, že sa dostane do druhého kilečka.

Autorka je partnerka a daňová poradkyňa v BMB Partners a problematike sa venovala aj ako poradkyňa ministra financií

Informatívny prehľad pravidiel CFC                                vo vybraných krajinách
Kontrola Kontrola
EÚ, EHP Krajina Právnické osoby právna ekonomická de facto Kvalifikujúci podiel pre CFC Fyzické osoby právna ekonomická de facto Kvalifikujúci podiel pre CFC
Belgicko x x x najmenej 50% x x x najmenej 50%
Chorvátsko x x x viac ako 50% n/a
Cyprus x x x viac ako 50% n/a
Česko x x viac ako 50% n/a
Dánsko x x x viac ako 50% n/a
Estónsko x x x viac ako 50% n/a
Fínsko x x x aspoň 25% x x x aspoň 25%
Francúzsko x x x viac ako 50% x x x viac ako 10%
Holandsko x x x viac ako 50% n/a
Írsko x x x x viac ako 50%, x x x x viac ako 50%, /nižšie % ak kontrola
Lotyšsko x x x viac ako 50% x x x aspoň 25%
Maďarsko x x x viac ako 50% n/a
Nemecko x x x viac ako 50% x x x viac ako 50%
Poľsko (1) x x x najmenej 25% x x x najmenej 25%
Portugalsko x x x aspoň 25% x x x aspoň 25%
Rakúsko x x x x viac ako 50% n/a
Taliansko x x x viac ako 50% x x x viac ako 50%
Kanada x x viac ako 50% n/a
Švajčiarsko n/a n/a
Austrália x x x x viac ako 50% (1% entita spolu so spriaznenými subjektmi) x x x x viac ako 50% (1% entita spolu so spriaznenými subjektmi)
Japonsko x x x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu x x x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu
Kolombia x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu
Čína x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu x viac ako 50% kontrola pri držbe najmenej 10% podielu
(1) Poľsko má širší black list
ZDROJ: BMB Partners, bez vysvetliviek

 

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."