Denník N

Mám dve dcéry a prosím si číslo na mobil pána premiéra

Pár hodín potom, ako minister školstva neuspel so svojím reparátom domácej úlohy, nám všetkým neosvieteným, pána ministra nevynímajúc, dal pán premiér návod, ako dostať svoje deti v najbližší pondelok do školy. Vraj úplne stačí, aby mu každý deň pristáli dve SMS od každého jedného učenia chtivého eléva, v ktorých by obsiahlo, ale najmä nudne a nástojčivo popísal, ako veľmi sa mu žiada opäť zasadnúť do lavíc a nasávať vedomosti ako dúha žilinského tankistu Jána S. v najlepších rokoch.

Oprávnená obava opierajúca o skutočnosť, či sa nástup netýka iba našich dcér, je pravdepodobne na mieste. Odvážne si trúfnem obavu rozšíriť o možnosť, či sa to šťastie netýka iba dvojice dcér. Potom tie, ktoré bližšie nedefinovanými okolnosťami dostali za súrodenca osobu opačného pohlavia, počet súrodencov v rodine je nepárny, respektíve párny, ale nerovná sa dvom, je z tej vyvolenej množiny vylúčený a odoslané SMS by sa zrejme minuli účinku.

Vy ostatní, ktorých vaše školopovinné potomstvo spĺňa uvedenú rodovú a množstevnú podmienku, pravdepodobne ešte tiež nemáte vyhrané. Obávam sa, že pokiaľ vaša adresa trvalého pobytu nemá identické smerové číslo s PSČ pána premiéra, je vaša radosť predčasná.

V tejto chvíli, by bolo skutočne zaujímavé mať vedomosť o tom, aké percento rodičov má ešte dôvod otvoriť chladničku a vybrať z nej akúkoľvek formu a akýkoľvek koncentrát etanolu na oslavu.

     Bohužiaľ, som presvedčený, že pokiaľ vo vašom mobilnom telefóne nemáte v pamäti uložené to správne číslo, je dôvod na vašu oslavu bezpredmetný.

Teraz najčítanejšie