Denník N

Trójsky kôň menom rodičovský bonus

Ministerstvo práce navrhuje zaviesť v dôchodkovom systéme takzvaný rodičovský bonus. Princíp je jednoduchý: ak váš rodič poberá starobný dôchodok, bude mať nárok na dodatočný príspevok vo výške takmer 5 % vašej hrubej mzdy. Vy však na odvodoch nezaplatíte viac a neovplyvní to ani vašu budúcu penziu. Tieto zdanlivo protichodné tvrdenia majú jednoduché vysvetlenie. V skutočnosti rodičom neprispejete zo svojho, zložíme sa im na vyššiu penziu všetci zo štátneho rozpočtu. A to sumou viac ako 700 miliónov eur ročne.

Autori návrhu zavedenia rodičovského bonusu argumentujú, že ženy majú kvôli výchove detí nižšie dôchodky, a je nutné ich kompenzovať. Nehovoria však, že muži s deťmi zarábajú viac ako tí bezdetní, a tým majú aj vyššie dôchodky. Rozdiely v dôchodkoch je možné kompenzovať zdieľaním dôchodkových práv. Alternatívne môžeme ženy vyššie kompenzovať za obdobie výchovy dieťaťa, čo je už v návrhu ústavného zákona zahrnuté. Plošné zvyšovanie dôchodkov nie je pre rodové rozdiely v dôchodkoch adresným riešením.

Ďalším argumentom zástancov zavedenia rodičovského bonusu je motivovať mladých, aby mali viac detí. Mladé rodiny však pri rozhodovaní o rodičovstve zvažujú najmä súčasnú finančnú situáciu, možnosti bývania či dostupnosť škôlok. Vyšší príjem o 30 rokov má zanedbateľnú rolu.

Ohrozená udržateľnosť

Rodičovský bonus navrhujú autori zaviesť v demograficky najlepších časoch. Kým v súčasnosti pripadnú na jedného človeka nad 65 rokov štyria ľudia v produktívnom veku, o sedem rokov to budú už len traja a o 25 rokov už len dvaja. Zvyšovanie dnešných výdavkov na dôchodky tak výrazne ohrozuje dlhodobú udržateľnosť systému a nevyrieši problém s nízkym počtom detí.

Zásahy do dôchodkového systému by sa mali vždy prijímať len s jasným pomenovaním zdroju ich financovania. V Sociálnej poisťovni sa nenachádza 700 miliónov eur ročne, pre ktoré by Slovensko nemalo využitie. Naopak, dôchodkový systém v roku 2019, v ekonomicky a demograficky najlepších časoch, hospodáril so sekerou vyše 800 miliónov eur.

Aby sme do štátneho rozpočtu získali 700 miliónov eur navyše, museli by sme napríklad zvýšiť DPH z 20 na 22 %. Zaťažilo by to všetkých – aj mladé rodiny, ktoré sa rozhodujú, či si môžu ďalšie dieťa finančne dovoliť. Opatrenie tak paradoxne môže prehĺbiť riziko chudoby tých najzraniteľnejších. U detí rodičov s nízkym vzdelaním dosahuje toto riziko takmer 85 % a u rodičov s tromi a viacerými deťmi takmer 40 %. Na porovnanie, v domácnosti dôchodcov, ktorým má toto opatrenie pomôcť, je riziko chudoby necelých 11 %.

Ako naozaj pomôcť mladým

Je dobrou praxou prijímať dôchodkové opatrenia po dôslednej diskusii a dohode naprieč politickým spektrom. S dobrým úmyslom poďakovať sa našim rodičom sa autori snažia bez širšej verejnej debaty priamo do ústavy zabetónovať opatrenie, ktoré nenaplní zamýšľané ciele.

Rodičovský bonus zvýši deficit verejných financií každoročne o 0,7 % HDP. Ešte viac to zaťaží už dnes finančne dlhodobo neudržateľný dôchodkový systém. Pri historicky najvyššej úrovni verejného dlhu a prepade ekonomiky by sme sa mali zamerať na zvýšenie produktivity, zamestnanosti a udržateľnosti. Za 700 miliónov eur dokážeme postaviť stovky škôlok a tisícky štartovacích bytov ročne. Na zvyšovanie dôchodkov bude príležitosť vždy.

Teraz najčítanejšie