Denník N

Slovensko sa opäť rozhoduje

Čo je dnes pre Slovensko najdôležitejšie..? Vo vzduchu visí hneď niekoľko rýchlych odpovedí, otázka si však zaslúži aj vyšší nadhľad, pohľad nezaujatého pozorovateľa, odstup posledných, povedzme 40 rokov.
Pri troche snahy byť objektívny, aj v porovnávaní s porovnateľným, tá odpoveď nemusí byť tak jednoduchá. Jedna sa ale predsa ponúka a s veľkou pravdepodobnosťou sa na nej zhodnú všetci: Slovensko potrebuje nový výkon. Presvedčení sú o tom aj účastníci odbornej debaty zástupcov priemyslu, akademickej obce, asociácií a zástupcov verejného sektora k využitiu domácich inovácií v prospech rozvoja slovenskej ekonomiky.

Slovensko ide po ceste, zľava či sprava ohraničenej globálnym dianím, vydláždenej dobrým, alebo zlým obdobím, podľa toho, či sa svetovej ekonomike darí viac, alebo menej. Dôležitým míľnikom bol marec 2020 a všetko čo po ňom nasledovalo. Dovtedy bežný sled udalostí sa zmenil do nepredvídateľných krokov a rozhodnutí majúcich jediný primárny cieľ, zabrzdiť šírenie pandémie neznámeho vírusu.
Marcová výmena slovenskej vládnej garnitúry bola ďalším okamihom, od ktorého sa začalo opäť viac hovoriť o smerovaní krajiny. Tak ako Európa rieši situáciu globálnej stagnácie, aj Slovensko je vystavené tlaku potreby zvyšovať svoju výkonnosť a konkurencieschopnosť, ak chce byť súčasťou elitnej skupiny krajín sveta.
Krízy prinášajú príležitosti a toto pravidlo potvrdila aj pandémia, najmä v podobe európskeho plánu obnovy a odolnosti, zacieleného na reštart ekonomík krajín EÚ. Slovensko na vlne prílevu miliardových grantov okamžite spozornelo a téma reforiem sa stala rýchlo dominantnou, najmä ak ich súčasťou majú byť investičné projekty. Tie sa očakávajú primárne do odvetví s vysokou pridanou hodnotou, na stole je konkrétna priorita uplatniť zelené a digitálne inovácie. Výsledkom má byť dlhodobo udržateľná a prosperujúca ekonomika, zdravšia planéta a vyššia kvalita života.
Slovensko stojí na ďalšom míľniku a rozhoduje sa, čo je najdôležitejšie zmeniť, čo mu prinesie ďalší rozmach a prosperitu. Moment, kde nemôže stáť dlho a musí sa rozhodnúť správne. Bod, z ktorého je nutné vidieť kam a ako smerovať ďalej, čo a aký život chce ponúknuť pre budúcnosť.

Celý súhrn podujatia Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko je možné nájsť na stránke združenia driving.digital

Igor Šenkarčin

Teraz najčítanejšie

driving.digital

Doprava osôb a preprava tovarov sa výrazne mení, ľudstvo sa chce pohybovať ešte rýchlejšie a kvalitnejšie, pritom bezpečne a dnes už aj s minimálnymi záťažami na planétu. Odpoveďou je inteligentná mobilita, jedna z najviac rozvíjajúcich sa oblastí vo svete. Na cestách a železniciach sa objavuje čoraz viac vozidiel s ekologickejšími pohonmi, s úplne novými vlastnosťami. Do popredia sa dostávajú autonómne autá, autobusy, vlaky, súčasťou našich ciest sa stávajú bicykle a kolobežky. Modernizácia našej dopravy nemusí byť vecou len zahraničného importu. Slovenské strojárstvo, v spolupráci s výskumom a slovenskými IT firmami postupne prinášajú konkrétne príklady spolupráce s uplatnením v reálnom živote. Aby ich bolo čo najviac a mohli priaznivo vplývať na výkonnosť slovenskej ekonomiky, vzniklo združenie jednotlivcov a organizácií, ktoré svoje aktivity vykonáva od roku 2019 pod hlavičkou driving.digital