Denník N

OpenLab vytvára technologický hub pre stredoškolákov

Informatika a technologické predmety sa na mnohých stredných školách stále vyučujú starým spôsobom. Študenti sú nie len zahltení množstvom prebytočných informácií, ale aj samotné vyučovacie hodiny sú pre nich málo zaujímavé a atraktívne kvôli neaktuálnosti ich obsahu. Študenti tak nedostávajú vedomosti, ktoré by ich pripravili na výzvy 21. storočia. S ambíciou zmeniť to prichádza unikátny slovenský projekt OpenLab.

OpenLab je program stredoškolského odborného vzdelávania IT. Jeho cieľom je nielen učiť študentov cez prax, ale aj rozvíjať v nich talent a prispieť k podpore vzdelanostnej ekonomiky. „Možno to znie ako utópia, no v OpenLabe presne vieme, čo robíme. Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca a spoločnosti. Chceme zároveň nastaviť novú latku vzdelávania v slovenskom školstve,“ uviedol Tomáš Božik, riaditeľ OpenLabu.

OpenLab je v mnohom výnimočným vzdelávacím projektom. V prvom rade nie je len lokálnym projektom, ale má záujem o pozitívny celospoločenský dopad. Navyše je postavený na princípoch open-source a demokratickej spoločnosti. „Otvorenosťou celého projektu chceme umožniť všetkým a najmä učiteľom vidieť, že proces výučby môže byť založený na partnerskom prístupe, slobode, zodpovednosti, môže byť plne flexibilný a v rukách samotných učiteľov a žiakov.  Výučba informatiky cez OpenLab nie je sústredená na memorovanie či osvojovanie si „nalinkovaných“ vedomostí, ale na rozvíjanie kreativity, tímovej práce a učenia sa samoštúdiom,“ vysvetľuje Božik výhody moderného vzdelávania.

Podľa toho vyzerá aj samotná výučba. Študenti sa namiesto bežných predmetov IT a informatiky zúčastňujú hodín s LabMastrom. Ten je nielen expertom z praxe v danej oblasti, ale aj ich mentorom a sprievodcom počas vzdelávania. Študentom dáva slobodu, prehlbuje v nich zodpovednosť a sprevádza ich pri dosahovaní nových míľnikov. Počas vyučovacích hodín s LabMastrom majú študenti za cieľ riešiť konkrétne problémy a využívať pri tom analytické a projektové myslenie. Na rozdiel od bežného štúdia trávia až 80 percent času samoštúdiom a tímovou prácou. Zvyšnú časť tvorí teória, ktorá im poskytne potrebný základ pre ďalšie napredovanie.

“Naozaj veríme, že odlišný prístup k forme vzdelávania a vedenia študentov v OpenLabe má zmysel. Ostatne, za všetko hovoria výsledky našich absolventov,” hovorí Božik. Doterajší študenti napríklad len za jeden školský rok zvládli naprogramovať aplikáciu pre zdieľanie jázd, alebo aj viacero hier pre OS Android – jednu z nich, Merge Mobile Phones, si dokonca stiahlo a zahralo už 50 tisíc ľudí.

OpenLab v súčasnosti spolupracuje s vyše 100 učiteľmi IT z celého Slovenska, ktorých školí v 3 technologických oblastiach – vývoj aplikácií, hier a internet vecí. Cieľom školení je umožniť učiteľom získať základné know-how v najnovších technológiách tak, aby tieto znalosti dokázali ďalej odovzdávať svojim študentom.

OpenLab okrem iného vytvára aj nástroje pre digitálne vzdelávanie. Aktuálne OpenLab odštartoval portál OpenAcademy, ktorý je rozsiahlou databázou učebných pomôcok a videí. “Keďže veríme v princíp open-source, rozhodli sme sa sprístupniť všetky študijné materiály, ktoré sami využívame, pre úplne každého – či už ide o učiteľov informatiky, ktorí sa chcú sami niečo nové naučiť, pre ich prácu so študentmi, alebo aj pre samoukov,” hovorí Božik.

Okrem portálu OpenAcademy OpenLab odštartoval aj bezplatný nástroj Drilleo, ktorý slúži pre testovanie študentov na diaľku. “Veríme, že pomôže ako učiteľom, tak aj študentov, ktorí sa pre aktuálnu situáciu musia vzdelávať zo svojich domovov,” uzatvára Božik.

Projekt OpenAcademy podporili partneri Fond SK-NIC, Fond na podporu umenia, Nadácia Pontis, Nadácia O2, Nadácia Eset a Nadácia SPP. Projekt Drilleo našiel partnerov v spoločnostiach Orange, Wezeo, Nadácia SPP a Nadácia Eset.

Autorka článku: Barbora Rusiňáková
Autorka je exekutívna manažérka vzdelávacieho projektu OpenLab.

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT