Denník N

Verejná výzva členom vlády a koaličným poslancom NRSR

Vážení členovia vlády, Vážení poslanci,
Som rád a potešený, že po vláde, ktorá spôsobila rozklad spravodlivosti a právneho štátu v našej krajine a ktorá svojím konaním v mene nespravodlivosti zapríčinila vraždu dvoch mladých ľudí stojacich práve na opačnom brehu spravodlivosti, prišla vláda iná, postupnými krokmi spravodlivosť prinavrácajúca.
Ak si však súčasná vláda, ktorej ste sami súčasťou má zachovať pôvodný étos spravodlivosti (a odkaz na dielo a obeť Jána a Martiny)  je nevyhnutné aby nestratila svoju Tvár a schopnosť žiť v Pravde, ako aj schopnosť túto Pravdu nahlas formulovať. Pamätajme na to, že práve Za pravdivé pomenovanie stavu spoločnosti Ján a Martina položili obeť najvyššiu. A to svoj život.
Nie som si istý, či je nevyhnutné to formulovať takto explicitne, no pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností, motívom tejto verejnej výzvy je výhradne úprimné prianie v zotrvanie súčasnej vlády a jej ďalšie pokračovanie pri napĺňaní všetkého Dobrého. A snaha o formuláciu toho (nejedná sa o osobné zámeno) čo ju dnes najviac ohrozuje.
Vážení členovia vlády, Vážení ministri,
Zrejme nepoviem žiadnu novinku, ak poviem, že dnes najväčším ohrozením Vašich dobrých úmyslov a poctivej práce paradoxne nie je extrémne aktívna činnosť bývalého premiéra-priateľa mafie. A nie je ním dokonca ani pomerne málo výrazná činnosť jeho neskoršieho nástupcu, zástupcu a pokračovateľa (priateľa priateľa – mafie).
Sú to najmä a predovšetkým nepostačujúce osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre plnohodnotný výkon dočasne zverenej funkcie zo strany premiéra Igora Matoviča.
Ak premiér opakovane svojím konaním (a nie nejde len o iný „svojský“ štýl komunikácie, ide najmä a predovšetkým o obsah tejto komunikácie) potvrdzuje, že nie je schopný a ochotný niesť zodpovednosť za to, čo je bytostnou náplňou jeho práce, tak by mal odstúpiť a prenechať túto funkciu niekomu (zo svojho blízkeho okolia), kto schopnosťou a ochotou niesť zodpovednosť za svoju činnosť/nečinnosť predsa len disponuje.
Celej veci, ohľadom zlepšenia spravovania tejto krajiny, by zároveň veľmi pomohlo, ak by každý koaličný partner (člen vlády, vrátane poslancov NRSR), ktorý je vnútorne presvedčený (hoci pre parciálne Dobro navonok často taktne mlčí) o negatívnom vplyve súčasného výkonu funkcie predsedu vlády na napĺňanie Dobra tejto krajiny (príklady negatívneho pôsobenia na celú spoločnosť sú všeobecne známe; medzi hlavné patria:
– zbavovanie sa osobnej zodpovednosti,
– zvyšovanie nedôvery, tak vo funkciu predsedu vlády, ako aj vo vládu ako takú
– úmyselné konanie, ktoré ničí výsledky už vykonanej práce iných
– polarizácia spoločnosti
– zvyšovanie popularity strany, ktorá vyrástla na mafiánskom základe)
SA OZVAL a VEREJNE vyzval predsedu vlády buď k zmene výkonu funkcie, alebo k jej odovzdaniu niekomu kompetentnejšiemu. A to nie individuálnym statusom na FB, ale formou adekvátnou k tej, ktorú pravidelne používa (ako svoju atómovú zbraň) pán premiér.
Proti okrikovaniu  (a následnému ohlušovaniu) všetkých naokolo, tu ešte stále existuje napr. ticho prázdneho papiera, ktoré za niekoľko minút, niekoľko kultúrnych ľudí, dokáže zaplniť niekoľkými kultúrnymi vetami, a ktoré môže podpísať slobodne a v pravde každý, kto je s týmto kultúrnym obsahom vnútorne stotožnený.
Sú také momenty, keď postaviť sa ZA, neznamená stáť za niekým, a to za cenu straty vlastnej Tváre.
Naopak, ak si tú Tvár máte páni ministri a páni poslanci zachovať, ukážte nám nielen to, akú správu vecí verejných si predstavujete a želáte,  ale aj to, aká správa vecí verejných je Vám a Vášmu svetu na míle vzdialená.
(Ak je to možné, urobte tak prosím spoločne, na jednom mieste a v jednom čase – nie izolovane, každý zvlášť, spoza klávesnice – na odlišných miestach a v odlišných časoch)
Igor Bĕlina
(člen strany Za ľudí)

Teraz najčítanejšie